Thursday, December 19, 2013

Wednesday, December 18, 2013

Samhällskunskap 18/12

Sista lektionen med rapporten om statsskick!

PP om källkritik samhällskunskap

Rapporten ska senast 8/1 skickas till: karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se

Instruktioner för att skicka in via mail från google drive
1) Öppna dokumentet
2) Klicka på "arkiv"
3) Klicka på "e-posta som bilaga"
4) Skriv eller klistra in "karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se" i till-rutan
5) Klicka på "skicka".

Tuesday, December 17, 2013

Halvtidsavstämning Rätten och samhället 17/12

Här finns uppgifterna

Skapa ett dokument i din Juridik-mapp: "Halvtidsavstämning förnamn" som du skriver i.

Läs igenom hela provet och planera hur du ska genomföra provet; Hur mycket du tid ska lägga på varje fråga osv

Ange tydligt vilken fråga du behandlar
Ange källor efter varje fråga (det räcker att du skriver anteckningar respektive lärobok om du använder dessa)

Glöm inte kunskapskraven!
Översiktligt – lite information (men inte hur lite som helst)
Utförligt – mer information tex fler detaljer, fler exempel, fler samband
Nyanserat – för- och nackdelar, gynnas respektive missgynnas osv


5) Länk till fall

Använd minst två olika (rätts)källor, varav lagen kan var den ena, för att redogöra för
- Varför använde polisen de brottsrubriceringar som står i artikeln? Motivera ditt svar och hänvisa till lagrum
- Varför är vissa brott grova?
- Vilket/vilka straff bör mannen få? Motivera ditt svar och hänvisa till en källa
- Vad kommer att hända när mannen grips?

Monday, December 16, 2013

Halvtidsavstämning Rätten och samhället 17/12

Insläpp mellan 07.45 och 08.10. Klockan 08.10 stängs dörren.

Klockan 09.10 öppnas dörren igen - då är det OK att gå. Alla måste alltså sitta i minst 60 minuter.

Provtillfället varar till senast kl 10.00. (Mattelektionen börjar 10.20)

Kom ihåg att ta med dig
- laddad dator
- läroboken (Rätten och samhället)
- penna

Det är OK att ta med vatten och något litet att äta så länge det inte luktar, smular eller prasslar.Friday, December 13, 2013

Rätten och samhället --> Multipla intelligenser 13/12

Dagens tema: Multipla intelligenser

1) Gör testet
2) Fyll i profilen
3) Läs om dina bästa intelligenser på sajten Multipla intelligenserFree apple clip art puzzle leaf rainbow smart simple cute .http://www.freepik.com/.  Fri att använda
 


Wednesday, December 11, 2013

Vetenskapliga rapporten - fotnoter

I en vetenskaplig rapport använder man sig vanligtvis av fotnoter för att hänvisa till de källor man använt. Eftersom detta är den första vetenskapliga rapport ni skriver på gymnasiet har Karolina och jag kommit överens om att denna gång fokusera på språk, struktur och innehåll. Just denna gång kommer det därför att räcka att ha en källförteckning i slutet av rapporten. Ni behöver inte använda fotnoter, trots att det egentligen ska finnas sådana.

En del av er behöver dock utmanas lite mer och i ert fall är det lämpligt att ni försöker använda fotnoter. Här finns en kort instruktion för hur man arbetar med sådana. Fråga mig om det är något,

Fotnoter i den vetenskapliga rapporten
Mall för källförteckning (ni behöver en del av informationen här för att göra korrekta fotnoter)

OBS!!

Oavsett om man använder fotnoter eller inte är är det strängeligen förbjudet att skriva av material eller bara ändra något ord här och där. Ni berättar om och jämför statsskicken med era egna ord och ert eget språk. Vill ni, får ni lov att citera (sparsamt) och när/om ni gör det kan ni denna gång ange var ni har fått det ifrån på samma sätt som vi gjort till den engelska uppgiften (var kommer det ifrån, vem har skrivit/sagt det och när har det publicerats)

Tuesday, December 10, 2013

Ingen matematik onsdagen den 11/12Det blir ingen matematiklektion onsdagen den 11/12, förutom för er som jag har kommit överens med.

Mvh
Niklas

Juridik Köpeavtal

Dagens uppgift på temat juridiska (processrättsliga)dokument

Köpeavtal
a)  Redogör för vad ett köpeavtal är och innebär
Vilka är/vad kallas parterna? Vad är anbudet? Vilka villkor kan finnas?  mm

b) Skriv ett köpeavtal mellan dig och en klasskamrat. Sälj honom eller henne en penna. Priset är 5 kronor. Den ska betalas kontant och levereras vässad.

Fullmakt
a) Redogör för vad en fullmakt är och innebär
Vilka är parterna? Vad avtalas? Vilka villkor kan finnas? mm

b) Skriv en fullmakt där du ger en klasskamrat rätt att sälja pennan ovan för minst 5 kr.

Kvitto eller räkning eller skuldsedel (låneavtal)
a) Redogör för vad dokumentet innebär
Vilka är parterna? Vad regleras? Vilka villkor kan finnas? mm

b) Skriv en räkning eller ett kvitto för pennan ovan. Eller skriv en skuldsedel/låneavtal för 200 kr.


 Källor 
Konsumentverket om avtal

Svenska Wikipedia om fullmakt
NE om fullmakt
Fritext med exempel på formella brev/dokument
Enklaavtalet med exempel på avtal


Friday, December 6, 2013

Exempeltext - engelska

Jag har skrivit en exempeltext inför nästa vecka. Den handlar inte om svensk identitet för det ska ju ni skriva om, men strukturen är densamma som ni ska använda och källhänvisningar använder jag också på samma sätt. Jag har tre källhänvsiningar i min (rätt korta) text - se om ni kan hitta dem:)

Text om Nelson Mandela

Thursday, December 5, 2013

Huvudsats och bisats

Stryk under huvudsats med helt streck ___________ och bisats med _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Jag såg honom gå när jag stod i fönstret.
Inte förrän solen gick upp kom han tillbaka igen.
Kvinnan stod och väntade i trappen eftersom hon glömt nyckarna.
De älskade varandra, därför att de var så lika.
16 miljoner människor kan inte ha fel i frågan som alla undrar över.
Hur den här kvinnan som var så ond hade lyckats skaffa en man som var så god kunde ingen förstå. (den här är lurig!)
Goda människor finns överallt om man tittar ordentligt.
Han skurade golvet så att det blev rent.
Vi bestämde att skjuta upp avrättningen tills imorgon.

Vi sköt upp avrättningen fastän vi visste att hon var skyldig.

Wednesday, December 4, 2013

Torsdag 5/12 historia och samhällskunskap

Torsdag 5/12 är jag tyvärr inte på skolan så det blir inga lektioner i varken historia eller samhällskunskap.

Använd istället tiden till att till exempel
a) Välja och börja läsa en roman på historiskt tema. Gå till mediateket om du behöver hjälp eller för att låna den bok du vill läsa!  (Glöm inte att maila mig vilken bok du valt -  senast måndag 9/12)

b) läsa sidorna 214 - 225 och  236-247 i Samband historia (om Upplysningen och franska revolutionen) OBS denna läsning är läxa till måndag 9/12.

c) jobba med uppgiften i samhällskunskap

d) titta i dokumentet Gjort eller inte gjort och gör eventuella uppgifter du inte gjort

Vi ses på måndag!

Samhällskunskap 4/12

Introduktion av uppgiften Jämföra statsskick

Punkter att jämföra

Skapa två dokument:
a) Statsskick arbetsdokument förnamn
b)  Statsskick rapport förnamn

Working with sources - English (Friday)

Lesson goal: source work, citing sources and quoting in running text

Citing sources

How you cite sources depend on what genre you are writing in. A formal essay demands very detailed and formalized sources, while an article in a school paper does not. The basic information you need though is the following:

Who wrote/created the work you are citing?
Where did you find it? (Web page, forum, news paper, blog etc)
When was it published - in this genre, this does not have to be very detailed
In a digital school paper, you need to create hyperlinks to the sources.

Examples:

According to Michael Cunning (Youtube, 2012), Swedes are a strange people.
In a Youtube clip from last year, Michael Cunning describes the Swedes as strange.

Structure

Introduction - the introduction should prepare the reader for the text, and it should engage the reader
What do others think? - this is the first part of your article
What do I think? - this is the second part of your article
Conclusion - the conclusion should sum up your view

Next week

Next week: writing your texts:
No copying, completely forbidden: cheating!

Kunskapskraven

E

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativtvarierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visstflyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

C

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

A

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Tuesday, December 3, 2013

Läxa torsdag!!

Jag håller på att ladda upp era tal nu i era mappar på Driven. På torsdag ska ni få utvärdera er egen och kompisens insats genom att ladda upp era filer på Youtube och göra annoteringar i videoklippet. Förbered er genom att ladda upp era videos på Youtube (välj inställningen "Privat" så kan ingen annan än ni se det. Hjälp varandra att göra detta så att alla videoklipp är uppladdade i god tid innan lektionsstart på torsdag annars blir det en massa tidsspill på det!

Kort instruktion:
- Ladda ner filen till din hårddisk
- surfa över till Youtube och logga in med ditt skolkonto (samma som till Drive)
- Högst upp bredvid Youtubes sökfält finns en knapp där det står "Ladda upp" --> klicka på den! Följ instruktionerna...

Juridik inför halvtidsavstämning 17/12

Halvtidsavstämningen kommer att genomföras som ett "open book-test" dvs ni får ha tillgång till läroboken, era anteckningar och internet.

Du kan förbereda dig genom att
- läsa kapitel 2: Rättsväsendet (sidorna 37-59), kapitel 3: Processrätt - tvister (sidorna 69-84) och kapitel 4: Processrätt - brottmål (sidorna 101 - 117)
- se till att du har anteckningar från alla lektioner
- se till att du har gjort eller i alla fall har svaren från alla övningar vi har gjort
- kolla upp lämpliga hemsidor som du tror kan komma till användning tex sidor där lagar finns, där juridiska begrepp förklaras och sidor där mallar för avtal finns.

OBS Du måste ha med dig boken och en laddad dator till halvtidsavstämningen! Samt en penna om du vill skriva för hand.

Avstämningen ger möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav
Betyg E

Betyg C

Betyg A
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.

Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.

Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

Monday, December 2, 2013

Historia 2/12 del 2

Läs en roman på ett historiskt tema över jullovet!

Vecka 49
Välj en historisk bok. OBS det ska vara en roman = en skönlitterär text.

 • Det ska vara en bok som du inte läst tidigare (annars är det ingen sport).
 • Du får välja var och när berättelsen utspelar sig.
 • Karolina, Camilla och mediateket hjälper gärna till när det gäller att hitta en roman om något som intresserar dig.

Vecka 50
Senast 9/12 ska du maila karolina.goransson@skola.malmo.se vilken bok du tänker läsa.


Basking Ridge Historical Society. guillom. CC By 2.0
Vecka 2 

Du kommer att skriva en recension på boken på svenskan.
Du ska vara färdig med historiefrågorna på boken.
Historia 2/12

Ord/begrepp från Upplysningstiden

empirism

utilitarism

optimism

sekularisering

tolerans

meritokrati

humanism

encyklopedi

Anti-ord
dogmatism
korruption
absolutism

Friday, November 29, 2013

Grupper - måndag

9.50-10.30

Jonatan
Jeff
Isak
Ludwig
Elvira
Hampus
Saman
Rebecka
Harald
Adrian
Erik

10.30-11.10

Alfed
Max
Albin
Mattias
Anders
Caroline
Simon
Alexander
Hanna
Henrik

Tuesday, November 26, 2013

English, Thursday and Friday

Lektionsmål: skumläsa, sovra och summera (skimming, sorting and summarizing information)

Essay topic

You are a student at an international school in London/ Washington DC. The theme for the next issue of the school paper is: national identity, and you decide to contribute with an article where you present how Sweden is perceived by Americans and Englishmen, and discuss how correct this view is, according to you.

Task

- Skim/ listen to the information in the articles I give you
- Sort what you hear/read, and summarize what what the text says about how Swedes are perceived
- Tell your group mates about the the text/image/video using the following template (mall)

Groups tomorrow:

Adrian, Hanna, Isak, Jeff
Elvira, Harald, Max, Simon
Alex, Henrik, Jonatan, Rebecka, Alfred
Erik, Ludwig, Mattias, Saman
Anders, Caroline, Taysira, Hampus, Albin

Monday, November 25, 2013

Rätten och samhället 26/11

Dagens tema är avtal.

Ni ska i grupper undersöka olika typer av avtal. Redovisning sker muntligt inför klassen. Ni får ca 20 minuter på er att hitta information.

1) Vilka är parterna ( Vem lämnar anbud respektive vem lämnar accept)?
2) Vad är anbudet? Dsv vad erbjuds eller vad regleras i avtalet?
3) Ge exempel på villkor i denna typ av avtal.
4) Vad krävs för att avtalet ska börja gälla?
5) Vilka lagar förutom avtalslagen gäller?
6) Vilka andra avtal/juridiska dokument kan de som skriver ert avtal behöva i samband med detta avtal?
7) Hitta ett exempel på eller en mall för  ert avtal att visa upp.

För alla grupper sök på ert avtal utan och med ordleden - avtal på svenska Wikipedia och NE.
Allmänt om avtal finns på konsumentverketshemsida där ni även kan söka på olika begrepp.
Googla varianter av "avtal/kontrakt mall gratis" för att hitta mallar.
 
Köpeavtal
Isak
Erik
Rebecka
Gökcan

Konsument-
köplagen

Låneavtal
Max
Alfred
Alexander
Mattias
Hyresavtal
Saman
Albin
Caroline
Taysira

Jordabalken
kap 12
Anställningsavtal
Simon
Ludwig
Jeff
Elvira
Samboavtal
Adam
Adrian
Hanna
Hampus

Sambolagen

Försäkringsavtal
Jonatan
Henrik
Harald
Anders

Försäkrings-
avtalslag


Tal - svenska 25/11

Uppgift

Förbered ett tal tillsammans med din partner
Använd den retoriska modellen och talkort
Redovisa källorna och lämna in dem skriftligt (använd citethisforme.com)
Talen ska spelas in och ni kommer att få tillgång till dem för att jämföra och bedöma er insats.

Kunskapskrav

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt.

Friday, November 22, 2013

Tal - tre exempel

Bevara monarkin!Avskaffa monarkin!Behåll skollunchen!

English, Friday Nov 22

Lesson goal:
finding a source in English about what foreigners think about Swedes and Sweden
learning search strategies
Tip! Lingro.com for easier reading

Lesson plan

 • Find your source and enter the data into the shared document
 • Choose one or two of your class mates finds and view/read those
 • Check the words and phrases of your homework text with your desk mate and/or me.

Thursday, November 21, 2013

Historia 21/11 del 2

Här finns uppgiften om historiebruk. Den är läxa till måndag 2/12. På uppgift B får du gärna ta egna exempel.

Döp dokumentet till "Historiebruk - förnamn" och lägg det i din historia-mapp i google drive. Ange källor.

Här finns "Historiebruk enligt Karlsson och Göransson" som du behöver referera till.

Historia 21/11

Historiebruk!
Historiebruk enligt Karlsson och Göransson

Uppgift A - exemplen nedanför grupperna
1) Vilken typ av historiebruk används här? Observera att det ofta är mer än ett bruk.
2) Vad/vem (historisk person, händelse, etc) är det man refererar till?
3) Vilken känsla vill man skapa? Vad vill man få folk att tänka?
4) Kan företeelsen användas på andra sätt? Värderas annorlunda?

Uppgift B - era medeltida personer
1) Används era medeltida personer? I så fall hur?
2) Om ni inte kan hitta exempel på hur de används - varför används de inte?Grupp I:  Henric, Taysira, Hanna, Gökcan, Jeff och Mattias

En butik för herrkläder i Malmö heter  Gustav III
Ett köpcentrum i Malmö heter Hansa(compagniet)
En restaurang i Malmö heter  (Årstiderna i) Kockska krogen och en annan heter Rådhuskällaren


Grupp II:  Jonatan, Anders, Ludwig, Max, Albin och Adrian

I Malmö finns ett torg som heter Olof Palmes plats
Här finns också två vägar som heter Axel Danielssons väg respektive Per Albin Hanssons väg
På Möllevångstorget står en staty som heter Arbetets ära


Grupp III: Alexander, Caroline, Elvira, Hampus Adam och Alfred

Moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna kallar sitt samarbete för Alliansen
Moderaterna kallar sig "det nya arbetarpartiet"
Sverigedemokraterna har (haft) affischer med vikingar - länk
Barrack Obama med hitlermustach - länk


Grupp IV: Harald, Saman, Simon, Rebecka, Erik och Isak

Medelstidssalen på Malmö Museum
Malmö stadsvapen
Skånska flaggan
Parkerna tex Folkets park, Pildammsparken och RibbersborgsstrandenEnglish, Thursday 21/11

Learning more about how to speak about a Swedish identity
Long reach goal: writing an essay about Swedish identity

Go to Mentimeter and answer the question there!

To be thankful for according to The Daily Show:
Paid parental leave
Free health care
Massages, and gyms at work
People liking their jobs
Paid vacation
Abscence of American banks
recycling
Ingmar Bergman
The midnight sun
Free education
Women

Freedom in Sweden - intermediate (read together)
Is Sweden the most Americanized country in the world?  - advanced (for tomorrow?)

Mingling
What things do you believe are specific to Sweden?
I believe that ... is/are specific to Sweden!

Go to Mentimeter and complete the sentence you find there! Write a perfect sentence!

Tuesday, November 19, 2013

Dagens prov skriver vi i aulan.

Hej BG13B,

dagens prov skriver vi i aulan (A408). Vi ses där senast 09:45. Meddela era klasskamrater!

Glöm inte räknare.Mvh
Niklas

Monday, November 18, 2013

Historia 18/11

Peter Aronsson, professor (Linköping och Växjö), forskar i historiebruk och kulturarv
Numera vicerektor och dekan vid Linnéuniversitetet, Växjö.

 

Detta ska ni göra idag:

Ni ska se det här programmet i serien Tala ut där vi redan sett ett tidigare.

För att se det här programmet måste ni skapa ett skolkonto hos Ne.se för att logga in. Därför föreslår jag följande på lektionen:

 • Gå ner till Mediateket
 • Skapa konto hos Ne.se
 • Använd kontot för att logga in för att se filmen som är ungefär en halvtimme lång
 • Skriv i lärloggen: det viktigaste ni lärde er av programmet, och något som var otydligt
HJÄLP VARANDRA med tekniken och ta bibliotekarierna till hjälp om det behövs. Uppgiften ska gå och lösa som grupp på 80 minuter, dvs. att ni ser till så att alla kan se programmet som är 30 min långt!

Friday, November 15, 2013

Introduction

In these two clips Jon Stewart of The Daily Show, Jon Stewart start out by telling the audience that some right-wing politicians are worried about America becoming Socialist - in fact - they have used Sweden as a scary example! To investigate how horrible it is in Sweden, Stewart sends out a reporter to find out what Sweden is really like!

Watch the first clip1. What kind of positive things do they find out about Sweden when they go there?
Think - Share - Pair

Learning log
In English (ask me about language - use some of the words on the white board if you can)

- What is your reaction to the video clip? Do you agree with the image that is given of Sweden? Why/Why not?
Was anything provocative/ funny/ upsetting/  - why: give examples!

Tuesday, November 12, 2013

Samhällskunskap 13/11

Dagens tema är riksdagen.

1) Läs om riksdagen i Reflex plus sidorna 109 - 116 (Du får gärna läsa hemma/innan för att spara tid:)

2) Läs mer om riksdagen på  Så funkar riksdagen. Fokusera på flikarna uppgifter och Vi i riksdagen.

3) Spela Rixdax.  (Använd hörlurar eller stäng av ljudet!!!)
Välj ditt förnamn eller dina initialer som "Mitt namn". I slutet  när du kommer till Utmana en kompis! Så skriver du din mailadress under "Min mailadress", Karolina under "Min kompis namn" och karolina.goransson@skola.malmo.se under "Min kompis mailadress"


Riksdagen assembley hall. Foto: Slarre. CC BY-SA 3.0


Monday, November 11, 2013

Taluppgift - svenska

Inledning - syfte att engagera och förbereda åhörarna (tesen måste göras tydlig)
Fakta - För att ge ett trovärdigt och påläst intryck
            Mellersta argumentet
            Svagaste argumentet
            Bemöta motargument
            Starkaste argumentet
Lösning på problemet
Positiv konsekvens
Avslutning (som gärna får anknyta till inledningen)

Ni ska i lag få förbereda fyra tal till mig som ni sedan nästa lektion ska få betygsätta utifrån en skala från 1-10.

 • Talen ska följa punkterna ovan
 • Talen ska ges till mig i form av talkort med en punkt per kort
 • Jag har ett möte med er innan lektionen är slut där ni får berätta vad ni vill att jag ska tänka på vid framförandet
Gå sedan till dokumentet "Förslag på teser" som ligger i era svenskmappar och bidra med passande teser som vi kan arbeta vidare med framöver.d


Grupper:

Bevara monarkin!: Ludwig, Adam, Alexander, Hampus, Jeff, Saman
Avskaffa monarkin! Hanna, Adrian, Caroline, Harald, Jonatan
Ersätt skollunchen med lunchkuponger!: Anders, Albin, Erik, Henrik, Max
Bevara skollunchen!: Mattias, Alfred, Elvira, Isak, Rebecka, Simon

Thursday, November 7, 2013

Mentorstid 7/11 2013


 • Vi har gått igenom VKEPS
 • alla har fått reda på vilken tid dom ska ha utvecklingsamtal. 
 • Vi röstade på Anders turnings förslag och innebandy fick 9 röster, fotboll fick 7 röster, fridrott fick 4 röster och volleyboll fick 4 röster.

Retoriska modellen

Inledning - syfte att engagera och förbereda åhörarna
Fakta - För att ge ett trovärdigt och påläst intryck
            Mellersta argumentet
            Svagaste argumentet
            Bemöta motargument
            Starkaste argumentet
Lösning på problemet
Positiv konsekvens
Avslutning (som gärna får anknyta till inledningen)

Monday, November 4, 2013

Juridik 5/11

Studera, analysera och presentera rättsfall

Domstolsverkets rättsinformationssök

Öppna avancerad sökning och skriv in målnumret i rutan för målnummer och klicka på sök.

Svara på följande frågor med hjälp av informationen i dokumentet.
Alla dokument hör till Hovrätten Skåne-Blekinge

 1. Vilken tingsrätt var första instans?
 2. Vad handlar målet om? (Vilken är saken?)
 3. Vilka lagar och eller lagrum är berörda?
 4. Vilka är parterna i första instans?  (Främst funktioner men även namn där det är möjligt)
 5. Vad blev domen i tingsrätten?
 6. Vilka var domskälen i tingsrätten?
 7. Fanns det någon domare som var skiljaktig i tingsrätten och på vilket sätt skiljde sig den eller de domarnas åsikt från övrigas?
 8. Vem överklagade domen och varför (vad ville den/de uppnå)?
 9. Vad skiljer domarna ( de som dömer) i tingsrätten från domarna i hovrätten?
 10. Vad blev domen i hovrätten?
 11. Vad var domskälen i hovrätten?
 12. Fanns det någon domare som var skiljaktig i hovrätten och på vilket sätt skiljde sig den eller de domarnas åsikt från övrigas?
--> Titta på lagtexten i det relevanta lagrummet och ta själva ställning: Är den tilltalde skyldig? Och om hen är skyldig vilken påföljd bör hen få?

Lagen.nu

B307 -11
B2511-08
B2736 -09
Isak
Max
Erik
Alfred
Rebecka
Alexander
Gökcan
Mattias
Saman
Simon
Albin
LudwigB1579-09
B2546 - 02
B1615-10
Caroline
Jeff
Taysira
Elvira
Adam
Jonatan
Adrian
Henrik
Hanna
Harald
Anders
Hampus

Engelskan i slutet av veckan

I slutet av veckan ska vi ju ha listening- och readingprov. Eftersom proven är olika långa måste vi omdisponera tiden lite. Detta innebär följande:

Torsdag börjar vi 8.40 med listening
Fredag börjar vi 8.10 med reading

På torsdagen gäller inte 15-minutersregeln eftersom uppspelningen av provet inte kan stoppas när man väl satt igång. Kommer man för sent missar man alltså både provet OCH får en hel timmes frånvaro:(

Be there or be square!

Monday, October 21, 2013

Svenska - måndag v. 43

Dessa ska ge respons

Caroline --> Albin, Anders
Albin --> Caroline, Anders
Rebecca --> Anders, Albin
Anders --> Rebecka, Caroline
Isak --> Erik, Adrian
Erik --> Isak, Harald
Harald --> Adrian, Isak
Adrian --> Harald, Erik

När man har fått respons ska man korrigera sin text så att den är absolut tip-top

Färdiga med recensionen

Alla som är färdiga delar sin recension med Elvira och Adam!

Börja skriva om-sida: Ludwig och Hanna
Prata med Maria om vernissage: Mattias, Hampus och Max
Lägga in i bloggen: Elvira, Adam, Erik
Skapa QR-koder och lägg in dem i listan: Simon, Harald, Alex
Kontrollera att qr-koderna stämmer: - - -Today's English lesson

If you're done with the reading and the peer review of the short stories then work with one of the following two links.

Lyricstraining (Practise listening comprehension, spelling, vocabulary)
Practise verbs

Remember to share the final version of your short story with me!

Friday, October 18, 2013

Instructions to the task

Press the following link for the instructions to the Writing task: LINK. Deadline: Today by midnight!

Thursday, October 17, 2013

Mentorstid 17/10

v.45 har vi inte Jennie i engelska. Tänk på nya schemat.
v.45 ska vi göra gamla nationella prov, för träning.
Nya placeringar i klassrumen
Uv samtal v.47.
thetruestory.nu vad tycker ungdomar om Malmö.

Svenska - 17/10

En del av er ska skriva färdigt era recensioner. Börja göra det och arbeta tyst. Be mig om hjälp om ni undrar något.

Ni andra ska börja ge respons på varandras texter. Syftena med att ge respons är två:

- Man tränar sitt eget skrivande genom att se hur andra har löst liknande uppgifter
- Man tränar sitt eget skrivande genom att försöka identifiera kvalitéer och brister i andra texter
- Man ska ge respons för att andra ska få möjlighet att förbättra sin produktion utifrån god feedback

God feedback:

- Tar upp både kvalitéer och brister
- Ger exempel från texten
- Lämnar förslag på hur problem kan lösas på ett sätt som gör att personen själv får komma fram till det bästa sättet att lösa problemet på. Man ska inte göra lösningen åt mottagren för denne lär sig inget av det.

Så här gör ni:

 • Dela ditt dokument med de personer som ska ge respons på din recension
 • I "Delade dokument" hittar du sedan de recensioner som du ska ge respons på
 • Utgå från den här mallen och välj ut 8-10 punkter att kommentera. Tänk på att det ska finnas en balans mellan kvalitéer och brister i din feedback!
 • Skriv din feedback antingen som ett brev efter recensionen, och/eller använd kommentarfunktionen för att t.ex. markera något särskilt du vill säga något om.
 • Meddela både mig och kompisen när du är färdig med din feedback.
 • Vänta med att redigera din egen text tills du har fått feedback från BÅDA personerna
Hampus --> Adam och Hanna
Elvira --> Hampus och Jonatan
Adam --> Hanna och Ludwig
Max -->Elvira och Hampus
Hanna --> Ludwig och Henrik
Simon --> Max och Elvira
Ludwig --> Henrik och Alex (börja med Henriks text)
Mattias --> Simon och Saman (börja med Simons text)
Henrik --> Alex och Jeff (börja med Jeffs text)
Jonatan --> Mattias och Simon
Alexander -->Jeff och Alfred 
Saman --> Jonatan och Mattias
Jeff --> Alfred och Max
Alfred --> Saman och Adam (börja med Adams text)

Extra!
Färdigställ listan som Maria ska ha. Jag har gjort en mall här som ni fyller i (inte bara för er själv utan för alla ni kan)

Extra!
Vi ska publicera recensionerna på en blogg. Det är sedan denna blogg QR-koderna kommer att länka till när man står i biblioteket med moilen i handen. Bloggen ska ju vara med i tävlingen Webbstjärnan även om bloggen bara är så att säga genvägen vi behöver för att kunna göra QR-koder.

Tävlingen går ut på att man ska publicera skolarbete på webben. På det ställe där man publicerar sitt arbete, i vår fall en blogg, ska man ha en om-sida där man presenterar skolarbetet och berättar vad det handlar om. Här kan du läsa vad om-sidan ska innehålla. Läs och fundera över punkterna och vad du tycker att du skulle kunna bidra med där. Alla kommer att få ge förslag vad vi behöver ha med till om-sidan, och sedan kommer ett par elever att få skriva den (om tid finns men det tror jag).

Wednesday, October 16, 2013

Samhällskunskap 16/10

När ni är färdiga med er glogg så skrollar ni ner till under gloggen och klickar på "Embed this glog".

Välj alternativet I MITTEN och klicka på "Copy"

Klistra in i ett mail till karolina.goransson@skola.malmo.se


Tuesday, October 15, 2013

Historia 16/10

Onsdag 16/10 har vi historia kl: 09.50 - 11.05 i sal A213. 

Dvs historia ersätter idrott.

Monday, October 14, 2013

Inför Revingevecka

Att tänka på när du packar och förbereder dig
* Du ska kunna hålla dina fötter varma och torra  (ta med många par strumpor)
* Du ska kunna stå och ffa gå i de skor du har. (använd ingångna skodon)
> Förebygg skavsår redan måndag kväll (använd tex Leucoplast - kan köpas på Apotek)

* Du ska kunna hålla dig själv varm och torr
> ta med regnkläder (du som inte har låna eller köp, man kan köpa second-hand)
> klä dig enlig flerlagersprincipen dvs hellre flera tunna plagg än ett tjockt (då kan du reglera din klädsel lättare dvs anpassa den till temperatur och ansträngning)
> ta med mössa och vantar (det blir kallt på kvällen)

* Du ska vara varm och torr när du sover
> ta med särskilda plagg att sova i tex pyjamas eller underställ, även strumpor

* Det kommer att vara kallt, fuktigt och förmodligen smutsigt
> lämna mobiltelefon, smycken odyl hemma
> välj kläder mm som du inte rädd om

Tänk på gruppen och stämningen i gruppen!
Var snälla mot varandra! Peppa varandra! Hjälps åt! Se varandras styrkor! Gnäll inte!

Camping Tents 1. Copyright: Bobbie Peachy. http://webclipart.about.com

Friday, October 11, 2013

Thursday, October 10, 2013

English homework

Here you've got the irregular verbs (left column) - homework for tomorrow. You'll have to zoom!

Mentorstid 10/10


 • Information Revinge. Camilla och Linn skickar ut lappar om mer info.
 • Information Olympiad: den 14/10, 16/10 och 18/10. 24 elever blir uttagna. Uttagningarna sker i Gymmet. Mer info finns hos Anton i BG11A.
 • Isak frågade hur stödtimmarna funkar. Det funkade inte så bra tyckte vissa i klassen. Linn tyckte att vi skulle kolla vår mail om det stod något där om inte så hör med läraren om det verkligen blir. Ta upp på matten ur det blir med stödet. 
 • Närvaro i Dexter. Vi ska kolla av varje mentorstid och ha inloggningsuppgifterna med oss. Vi ska även kolla vår mail varje dag. Svenska, torsdagen den 10/10

Lektionsmål: att ni ska veta vilka förväntningarna på uppgiften är, dvs. vad recensionen ska innehålla och hur den ska se ut.
E

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

C

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

A

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.


200-300 ord
http://www.svd.se/kultur/litteratur/oroande-lasning-om-ung-soldat_34836.svd
Responsprotokoll

På måndag ska du skriva din recension. Ta med dig följande:
- din dator
- boken du valt att recensera
- häftet om hur man skriver recensioner
- dina anteckningar om vad en recension ska innehålla och hur den ska se ut

Lärloggen:

Skriv vilken bok du valt
Vad tyckte du var otydligt om hur man skriver en recension?
Vad känner du dig helt säker på?
Vilken fråga vill du ha svar på?