Friday, November 29, 2013

Grupper - måndag

9.50-10.30

Jonatan
Jeff
Isak
Ludwig
Elvira
Hampus
Saman
Rebecka
Harald
Adrian
Erik

10.30-11.10

Alfed
Max
Albin
Mattias
Anders
Caroline
Simon
Alexander
Hanna
Henrik

Tuesday, November 26, 2013

English, Thursday and Friday

Lektionsmål: skumläsa, sovra och summera (skimming, sorting and summarizing information)

Essay topic

You are a student at an international school in London/ Washington DC. The theme for the next issue of the school paper is: national identity, and you decide to contribute with an article where you present how Sweden is perceived by Americans and Englishmen, and discuss how correct this view is, according to you.

Task

- Skim/ listen to the information in the articles I give you
- Sort what you hear/read, and summarize what what the text says about how Swedes are perceived
- Tell your group mates about the the text/image/video using the following template (mall)

Groups tomorrow:

Adrian, Hanna, Isak, Jeff
Elvira, Harald, Max, Simon
Alex, Henrik, Jonatan, Rebecka, Alfred
Erik, Ludwig, Mattias, Saman
Anders, Caroline, Taysira, Hampus, Albin

Monday, November 25, 2013

Rätten och samhället 26/11

Dagens tema är avtal.

Ni ska i grupper undersöka olika typer av avtal. Redovisning sker muntligt inför klassen. Ni får ca 20 minuter på er att hitta information.

1) Vilka är parterna ( Vem lämnar anbud respektive vem lämnar accept)?
2) Vad är anbudet? Dsv vad erbjuds eller vad regleras i avtalet?
3) Ge exempel på villkor i denna typ av avtal.
4) Vad krävs för att avtalet ska börja gälla?
5) Vilka lagar förutom avtalslagen gäller?
6) Vilka andra avtal/juridiska dokument kan de som skriver ert avtal behöva i samband med detta avtal?
7) Hitta ett exempel på eller en mall för  ert avtal att visa upp.

För alla grupper sök på ert avtal utan och med ordleden - avtal på svenska Wikipedia och NE.
Allmänt om avtal finns på konsumentverketshemsida där ni även kan söka på olika begrepp.
Googla varianter av "avtal/kontrakt mall gratis" för att hitta mallar.
 
Köpeavtal
Isak
Erik
Rebecka
Gökcan

Konsument-
köplagen

Låneavtal
Max
Alfred
Alexander
Mattias
Hyresavtal
Saman
Albin
Caroline
Taysira

Jordabalken
kap 12
Anställningsavtal
Simon
Ludwig
Jeff
Elvira
Samboavtal
Adam
Adrian
Hanna
Hampus

Sambolagen

Försäkringsavtal
Jonatan
Henrik
Harald
Anders

Försäkrings-
avtalslag


Tal - svenska 25/11

Uppgift

Förbered ett tal tillsammans med din partner
Använd den retoriska modellen och talkort
Redovisa källorna och lämna in dem skriftligt (använd citethisforme.com)
Talen ska spelas in och ni kommer att få tillgång till dem för att jämföra och bedöma er insats.

Kunskapskrav

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt.

Friday, November 22, 2013

Tal - tre exempel

Bevara monarkin!Avskaffa monarkin!Behåll skollunchen!

English, Friday Nov 22

Lesson goal:
finding a source in English about what foreigners think about Swedes and Sweden
learning search strategies
Tip! Lingro.com for easier reading

Lesson plan

 • Find your source and enter the data into the shared document
 • Choose one or two of your class mates finds and view/read those
 • Check the words and phrases of your homework text with your desk mate and/or me.

Thursday, November 21, 2013

Historia 21/11 del 2

Här finns uppgiften om historiebruk. Den är läxa till måndag 2/12. På uppgift B får du gärna ta egna exempel.

Döp dokumentet till "Historiebruk - förnamn" och lägg det i din historia-mapp i google drive. Ange källor.

Här finns "Historiebruk enligt Karlsson och Göransson" som du behöver referera till.

Historia 21/11

Historiebruk!
Historiebruk enligt Karlsson och Göransson

Uppgift A - exemplen nedanför grupperna
1) Vilken typ av historiebruk används här? Observera att det ofta är mer än ett bruk.
2) Vad/vem (historisk person, händelse, etc) är det man refererar till?
3) Vilken känsla vill man skapa? Vad vill man få folk att tänka?
4) Kan företeelsen användas på andra sätt? Värderas annorlunda?

Uppgift B - era medeltida personer
1) Används era medeltida personer? I så fall hur?
2) Om ni inte kan hitta exempel på hur de används - varför används de inte?Grupp I:  Henric, Taysira, Hanna, Gökcan, Jeff och Mattias

En butik för herrkläder i Malmö heter  Gustav III
Ett köpcentrum i Malmö heter Hansa(compagniet)
En restaurang i Malmö heter  (Årstiderna i) Kockska krogen och en annan heter Rådhuskällaren


Grupp II:  Jonatan, Anders, Ludwig, Max, Albin och Adrian

I Malmö finns ett torg som heter Olof Palmes plats
Här finns också två vägar som heter Axel Danielssons väg respektive Per Albin Hanssons väg
På Möllevångstorget står en staty som heter Arbetets ära


Grupp III: Alexander, Caroline, Elvira, Hampus Adam och Alfred

Moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna kallar sitt samarbete för Alliansen
Moderaterna kallar sig "det nya arbetarpartiet"
Sverigedemokraterna har (haft) affischer med vikingar - länk
Barrack Obama med hitlermustach - länk


Grupp IV: Harald, Saman, Simon, Rebecka, Erik och Isak

Medelstidssalen på Malmö Museum
Malmö stadsvapen
Skånska flaggan
Parkerna tex Folkets park, Pildammsparken och RibbersborgsstrandenEnglish, Thursday 21/11

Learning more about how to speak about a Swedish identity
Long reach goal: writing an essay about Swedish identity

Go to Mentimeter and answer the question there!

To be thankful for according to The Daily Show:
Paid parental leave
Free health care
Massages, and gyms at work
People liking their jobs
Paid vacation
Abscence of American banks
recycling
Ingmar Bergman
The midnight sun
Free education
Women

Freedom in Sweden - intermediate (read together)
Is Sweden the most Americanized country in the world?  - advanced (for tomorrow?)

Mingling
What things do you believe are specific to Sweden?
I believe that ... is/are specific to Sweden!

Go to Mentimeter and complete the sentence you find there! Write a perfect sentence!

Tuesday, November 19, 2013

Dagens prov skriver vi i aulan.

Hej BG13B,

dagens prov skriver vi i aulan (A408). Vi ses där senast 09:45. Meddela era klasskamrater!

Glöm inte räknare.Mvh
Niklas

Monday, November 18, 2013

Historia 18/11

Peter Aronsson, professor (Linköping och Växjö), forskar i historiebruk och kulturarv
Numera vicerektor och dekan vid Linnéuniversitetet, Växjö.

 

Detta ska ni göra idag:

Ni ska se det här programmet i serien Tala ut där vi redan sett ett tidigare.

För att se det här programmet måste ni skapa ett skolkonto hos Ne.se för att logga in. Därför föreslår jag följande på lektionen:

 • Gå ner till Mediateket
 • Skapa konto hos Ne.se
 • Använd kontot för att logga in för att se filmen som är ungefär en halvtimme lång
 • Skriv i lärloggen: det viktigaste ni lärde er av programmet, och något som var otydligt
HJÄLP VARANDRA med tekniken och ta bibliotekarierna till hjälp om det behövs. Uppgiften ska gå och lösa som grupp på 80 minuter, dvs. att ni ser till så att alla kan se programmet som är 30 min långt!

Friday, November 15, 2013

Introduction

In these two clips Jon Stewart of The Daily Show, Jon Stewart start out by telling the audience that some right-wing politicians are worried about America becoming Socialist - in fact - they have used Sweden as a scary example! To investigate how horrible it is in Sweden, Stewart sends out a reporter to find out what Sweden is really like!

Watch the first clip1. What kind of positive things do they find out about Sweden when they go there?
Think - Share - Pair

Learning log
In English (ask me about language - use some of the words on the white board if you can)

- What is your reaction to the video clip? Do you agree with the image that is given of Sweden? Why/Why not?
Was anything provocative/ funny/ upsetting/  - why: give examples!

Tuesday, November 12, 2013

Samhällskunskap 13/11

Dagens tema är riksdagen.

1) Läs om riksdagen i Reflex plus sidorna 109 - 116 (Du får gärna läsa hemma/innan för att spara tid:)

2) Läs mer om riksdagen på  Så funkar riksdagen. Fokusera på flikarna uppgifter och Vi i riksdagen.

3) Spela Rixdax.  (Använd hörlurar eller stäng av ljudet!!!)
Välj ditt förnamn eller dina initialer som "Mitt namn". I slutet  när du kommer till Utmana en kompis! Så skriver du din mailadress under "Min mailadress", Karolina under "Min kompis namn" och karolina.goransson@skola.malmo.se under "Min kompis mailadress"


Riksdagen assembley hall. Foto: Slarre. CC BY-SA 3.0


Monday, November 11, 2013

Taluppgift - svenska

Inledning - syfte att engagera och förbereda åhörarna (tesen måste göras tydlig)
Fakta - För att ge ett trovärdigt och påläst intryck
            Mellersta argumentet
            Svagaste argumentet
            Bemöta motargument
            Starkaste argumentet
Lösning på problemet
Positiv konsekvens
Avslutning (som gärna får anknyta till inledningen)

Ni ska i lag få förbereda fyra tal till mig som ni sedan nästa lektion ska få betygsätta utifrån en skala från 1-10.

 • Talen ska följa punkterna ovan
 • Talen ska ges till mig i form av talkort med en punkt per kort
 • Jag har ett möte med er innan lektionen är slut där ni får berätta vad ni vill att jag ska tänka på vid framförandet
Gå sedan till dokumentet "Förslag på teser" som ligger i era svenskmappar och bidra med passande teser som vi kan arbeta vidare med framöver.d


Grupper:

Bevara monarkin!: Ludwig, Adam, Alexander, Hampus, Jeff, Saman
Avskaffa monarkin! Hanna, Adrian, Caroline, Harald, Jonatan
Ersätt skollunchen med lunchkuponger!: Anders, Albin, Erik, Henrik, Max
Bevara skollunchen!: Mattias, Alfred, Elvira, Isak, Rebecka, Simon

Thursday, November 7, 2013

Mentorstid 7/11 2013


 • Vi har gått igenom VKEPS
 • alla har fått reda på vilken tid dom ska ha utvecklingsamtal. 
 • Vi röstade på Anders turnings förslag och innebandy fick 9 röster, fotboll fick 7 röster, fridrott fick 4 röster och volleyboll fick 4 röster.

Retoriska modellen

Inledning - syfte att engagera och förbereda åhörarna
Fakta - För att ge ett trovärdigt och påläst intryck
            Mellersta argumentet
            Svagaste argumentet
            Bemöta motargument
            Starkaste argumentet
Lösning på problemet
Positiv konsekvens
Avslutning (som gärna får anknyta till inledningen)

Monday, November 4, 2013

Juridik 5/11

Studera, analysera och presentera rättsfall

Domstolsverkets rättsinformationssök

Öppna avancerad sökning och skriv in målnumret i rutan för målnummer och klicka på sök.

Svara på följande frågor med hjälp av informationen i dokumentet.
Alla dokument hör till Hovrätten Skåne-Blekinge

 1. Vilken tingsrätt var första instans?
 2. Vad handlar målet om? (Vilken är saken?)
 3. Vilka lagar och eller lagrum är berörda?
 4. Vilka är parterna i första instans?  (Främst funktioner men även namn där det är möjligt)
 5. Vad blev domen i tingsrätten?
 6. Vilka var domskälen i tingsrätten?
 7. Fanns det någon domare som var skiljaktig i tingsrätten och på vilket sätt skiljde sig den eller de domarnas åsikt från övrigas?
 8. Vem överklagade domen och varför (vad ville den/de uppnå)?
 9. Vad skiljer domarna ( de som dömer) i tingsrätten från domarna i hovrätten?
 10. Vad blev domen i hovrätten?
 11. Vad var domskälen i hovrätten?
 12. Fanns det någon domare som var skiljaktig i hovrätten och på vilket sätt skiljde sig den eller de domarnas åsikt från övrigas?
--> Titta på lagtexten i det relevanta lagrummet och ta själva ställning: Är den tilltalde skyldig? Och om hen är skyldig vilken påföljd bör hen få?

Lagen.nu

B307 -11
B2511-08
B2736 -09
Isak
Max
Erik
Alfred
Rebecka
Alexander
Gökcan
Mattias
Saman
Simon
Albin
LudwigB1579-09
B2546 - 02
B1615-10
Caroline
Jeff
Taysira
Elvira
Adam
Jonatan
Adrian
Henrik
Hanna
Harald
Anders
Hampus

Engelskan i slutet av veckan

I slutet av veckan ska vi ju ha listening- och readingprov. Eftersom proven är olika långa måste vi omdisponera tiden lite. Detta innebär följande:

Torsdag börjar vi 8.40 med listening
Fredag börjar vi 8.10 med reading

På torsdagen gäller inte 15-minutersregeln eftersom uppspelningen av provet inte kan stoppas när man väl satt igång. Kommer man för sent missar man alltså både provet OCH får en hel timmes frånvaro:(

Be there or be square!