Thursday, April 28, 2016

Uppgift ETIK

Jag har delat ett dokument med er: Uppgift etik - BG13b - Förnamn Efternamn PAGY

edit: har du inte fått dokumentet kan du ladda ner detta samt kopiera och dela med mig

Skriv uppgiften där.

Under lektion idag vill jag att ni gör en planering:

  • Vilka frågor ska ni ta upp? (2 olika)
  • Vilka perspektiv ska ni använda? (3 per fråga)
  • Datum för delmål så att ni blir klara i tid. (Tänk på att en del skoldagar försvinner)

I den här uppgiften arbetar vi med mål som vi inte berört förut, så blir du inte klar med den här uppgiften kommer du inte på godkänt på kursen.Wednesday, April 27, 2016

Kriminologi 28/4...

... blir det ingen då jag är på Ravlunda och hälsar på tvåorna :). Vi ses på måndag.


Friday, April 15, 2016

Formelblad

http://www5.edusci.umu.se/np/resources/libraries/track.php?file=/np/np-prov/FORMELSAMLING-2.pdf

Formelsamlingen till matte 2. Läs igenom så du vet vad som står med! (Du får denna på provet på torsdag samt på det nationella provet).

Monday, April 11, 2016

Religionskunskap 11/4

Övningsfråga inför provet:

Hur kan religion påverka samhällsutveckling till ett mer medmänskligt samhälle (både positivt och negativt). Använd exempel från världsreligionerna.

(kunskapskraven finns i förra inlägget)

Steg 1: gör ett svar på egen hand
Steg 2: jämför med någon annan
Steg 3: ett gemensamt svar hela klassen

https://docs.google.com/document/d/1M9vEiPWP14SjzOWIw1Wt_ObB9Re7iGuy0Y3-vf2QGEY/pub

Sunday, April 10, 2016

Freds- och konfliktkunskap 11/4

Claudio Tamburrini och Torbjörn Tännsjö:  Meningslös vedergällning i stället för försoning på DN debatt (dn.se 160410)

-----------------------------------------------------------------------------

NE.se: FN:s fredsbevarande styrkor

Svenska FN-förbundet: FN-stadgan

UN: Peacekeeping

Försvarsmakten: Pågående internationella insatser1) Vad heter insatsen dvs vad står förkortningen för?

2) Varför behövs en FN-insats?

3) Vad är insatsens uppdrag?
--> Vilka åtgärder/insatser för hållbar/rättvis/positiv fred ingår i uppdraget?

4) Vilka av säkerhetsrådets resolutioner och FN-stadgans paragrafer har insatsen stöd i?
--> Är det en fredsbevarande eller fredsframtvingande insats?

4) Hur framgångsrik är insatsen?

5) Om och i så fall på vilket sätt bidrager eller har Sverige bidragit till insatsen?

Skriv i det delade dokumentet "FN och att skapa fred BG13B"Land och FN-insats
Grupp
1
Mali: MINUSMA
Adam
Hampus
Elvira
2
Pakistan: UNMOGIP
Gökcan
Anders
Suat
3
Kongo-Kinshasa: MONUSCO
Saman
Erik
Jonatan
4
Sydsudan: UNMISS
Jeff
Albin
Simon
5
Mellanöstern: UNTSO
Isak
Alfred
Ali
6
Cypern: UNFICYP
Ludwig
Kim
Mattias
7
Haiti: MINUSTAH
Caroline
Alex
Adrian
8
Kosovo. UNMIK
Max
Henrik
9
Liberia:UNMIL
Wednesday, April 6, 2016

Kunskapskrav till provet

Inför provet om världsreligionerna är det viktigt att förbereda er för att visa följande förmågor:

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser
om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.

Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

(kriterierna för C-nivå)


Förbered anteckningar som ni kan ha med er till provet. Provet är den 18/4.

Freds- och konfliktkunskap 6/4

FN-fakta: Fredsbyggande