Tuesday, March 29, 2016

Freds- och konfliktkunskap 30/3

DN.se: Såren efter Srebrenica

1) Läs texten rakt igenom en gång

2) Googla följande namn, platser mm

a) FN:s krigsbrottstribunal för det forna Jugoslavien (ICTY) i Haag.
b) Radovan Karadzic
c) Srebrenica
d) Ratko Mladic
e) Slobodan Milosevic

eller läs fler artiklar på DN.se tex: http://www.dn.se/nyheter/varlden/karadzic-doms-for-folkmord-i-srebrenica/ och eller http://www.dn.se/arkiv/dn-varlden/karadzic-doms-till-40-ars-fangelse-for-folkmord/

Friday, March 18, 2016

Lov

TREVLIGT LOV!


Lovskola
* Ta chansen att i lugn och ro plugga i kapp i kurserna där du är F-varnad eller bara känner att det är svårt eller där du helt enkelt vill ligga i framkant

* Måndag, tisdag och onsdag 09.00 - 13.00* Salarna B108 och B109

Wednesday, March 16, 2016

Freds- och konfliktkunskap 16/3

Dagens uppgift är att jobba med "Reportagebok freds- och konfliktkunskap".

Du bör ha påbörjat arbetet i det delade dokumentet "Reportagebok freds- och konfliktkunskap  - BG13B - Förnamn Efternamn PAGY"

Ange källor sist i dokumentet dvs reportageboken och de ev andra källor du använder till bakgrunden och om du kollar upp författaren/författarna.


Tuesday, March 15, 2016

GYA vecka 11

Dags för opponering!

Schema för opponering

Checklista för opponeringStrax dags för redovisning!Här kommer några tips inför redovisningen 
Klä dig formellt - det stärker självförtroendet och ökar din auktoritet

- Använd talkort (du kan få talkort av Karolina eller Camilla)

Öva, öva, öva! (Du kan tex klocka dig.) - det minskar nervositeten och ökar chanserna för ett lagom långt tal utan missöden.

- Plocka fram och använd den feedback på tidigare  redovisningar som du fått i ffa svenska och kommunikation

Testa datorn och presentationen mot projektorn. Ha minst en backup på presentationen.

- Inte för mycket information på en bild

- Använd gärna bilder, kartor, diagram, tabeller  mm

Kom ihåg en person redovisar i 10-15 minuter och grupper i minst 20 minuter och max 40 minuter.

Saturday, March 12, 2016

GYA

GYA-rapporten ska skickas in via Urkund. När du är inne i dokumentet väljer du arkiv, därefter väljer du Skicka som e-postbilaga och skickar till: karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se.

Religionskunskap v. 11

Friday, March 11, 2016

GYA

Från och med kl 12.00 (mitt på dagen!!!) måndag 14/3 börjar vi att skriva ut era rapporter samt avgöra vilka rapporter som är tillräckligt långt komna (färdiga) för att vara föremål för opposition.

Wednesday, March 9, 2016

Freds- och konfliktkunskap 9/3

Regeringen.se: Utrikes- och säkerhetspolitik


Dagens uppgift

1) Klassen delas i par

2) Varje grupp tilldelas ett departement och i förekommande fall vilken del av departementets ansvar eller en kommun.

3) Gruppen ska genom att använd sig av departements och myndigheters hemsidor undersöka vad dessa gör för (att öka) säkerheten i Sverige.

Mer konkreta frågor
a) Vad heter ansvarigt statsråd(minister) eller kommunal/regionråd?

b) Vilka delar av verksamheten (myndigheter, kommunala myndigheter mfl) arbetar med säkerhet/förebygga hot (och kriser)?

c) Vilka specifika uppgifter har departementet, regionen eller kommunen (myndigheterna) när det gäller säkerhet? Vilka aspekter av säkerhet har de ansvar för?A. Försvarsdepartementet

B. Utrikesdepartementet: diplomati

C. Utrikesdepartementet: ekonomi

D. Justitiedepartementet: migration

E. Justitiedepartementet: rättsväsendet

F. Miljö- och energidepartementet: klimat

G. Miljö- och energidepartementet: energi

(H. Region Skåne)

(I. Malmö kommun)

Monday, March 7, 2016

Länkarna från övningen om kristendomen i media

sverige: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kristendomen-ska-dominera-i-skolan/
usa: http://www.moderat.se/forsvar/nato
mellanöstern: http://www.popularhistoria.se/lasarfragor/2012/11/varfor-dominerar-islam-i-mellanostern/


http://www.dn.se/nyheter/varlden/amerikaner-vander-kristendomen-ryggen/sverige: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kristendomen­ska­dominera­i­skolan/ usa: http://www.moderat.se/forsvar/nato mellanöstern: http://www.popularhistoria.se/lasarfragor/2012/11/varfor­dominerar­islam­i­mellanostern/

Sverige:
USA:


http://www.dagen.se/antalet-kristna-i-usa-blir-f%C3%A4rre-1.357629Uppgift - Litterär analys

Uppgift 1

Du läser första terminen vid högskolan. På er kurs har ni läst olika reportage om konflikter som skildras på olika sätt. Din uppgift är att läsa två reportage: “Drömmen om Sverige” av Niklas Orrenius och xxx, och jämföra vilka litterära medel författarna har använt för att skildra konflikten, samt vilka effekter detta får för läsarens uppfattning av konflikten.

Uppgift 2

Du läser första terminen vid högskolan. På er kurs har du fått i uppgift att göra en litterär analys av en reportagebok med stöd av minst två utomstående källor. Syftet med analysen är att belysa för dina kurskamrater hur journalister använder litterära medel för att levandegöra en konflikt i reportageform.

2-4 sidor

Definition av reportage från Ne.se
"När journalistiken blir litteratur" från Helsingborgs dagblad
"Reportageböcker på uppsving" från Kristianstadbladet
"Att bära med sig världen" från minabibliotek.se
"Jenny Nordberg kommer nära utan att bli sentimental" - recension i Sv
"Jenny Nordberg - De förklädda flickorna i Kabul" - recension i DN
"Kriget kryper in under huden" - recension av Zinkpojkar i Aftonbladet.
"Hur understår ni er?" - krönika om Zinkpojkar i Sydsvenskan
"Röster i krig" - recension av Zinkpojkar i Expressen
"Schibbye och Persson väcker viktiga frågor om journalistik" - recension i SvD
"Vännerna i helvetets källare" av Olle Svenning i Aftonbladet

Freds- och konfliktkunskap 7/3

Mats Johansson: Vem bestämmer säkerhetspolitiken? (Svd.se)

Tuesday, March 1, 2016

Uppgift, onsdagen den 2 mars till svenskan

Basgrupper för boksamtal

Kursiverade personer är observatörer idag:

1. Caroline och Natacha (De förklädda flickorna i Kabul)
2. Hanna, KimElviraSaman, Simon (438 dagar)
3. HampusMattias, Rebecka, Adam, Anton (438 dagar)
4. JakobHenrikAlex, Harald (Zinkpojkar)
5. JeffJonatan, Erik, Max, Anders (Zinkpojkar)
6. AlfredLudwig, Albin, Isak, Ali (Zinkpojkar)

Observatörens roll

Observatören ska inte delta i diskussionen utan lyssna och anteckna vad resten av gruppen säger. Det gäller att observatören är uppmärksam och får med det värdefulla som de andra lyfter fram. Anteckningarna fungerar som resurs för de fortsatta samtalen samt för skrivandet av analysen. Endast observatören har tillgång till dator under basgruppsmötena.

Arbetsgång i gruppen

Kör två varv:
Jag lade märke till...
Det fick mig att tänka/undra...

Följ upp de två specifika frågor om formen ni formulerade förra gången

Välj två nya saker att fokusera på till det sista basgruppsmötet i nästa vecka

Titta tillsammans på och diskutera vilken av de två uppgifterna ni vill välja till er slutuppgift. Jag har delat uppgifterna med er. Alla i gruppen behöver inte välja samma uppgift utan ni väljer den ni tycker är mest intressant.