Thursday, October 17, 2013

Svenska - 17/10

En del av er ska skriva färdigt era recensioner. Börja göra det och arbeta tyst. Be mig om hjälp om ni undrar något.

Ni andra ska börja ge respons på varandras texter. Syftena med att ge respons är två:

- Man tränar sitt eget skrivande genom att se hur andra har löst liknande uppgifter
- Man tränar sitt eget skrivande genom att försöka identifiera kvalitéer och brister i andra texter
- Man ska ge respons för att andra ska få möjlighet att förbättra sin produktion utifrån god feedback

God feedback:

- Tar upp både kvalitéer och brister
- Ger exempel från texten
- Lämnar förslag på hur problem kan lösas på ett sätt som gör att personen själv får komma fram till det bästa sättet att lösa problemet på. Man ska inte göra lösningen åt mottagren för denne lär sig inget av det.

Så här gör ni:

  • Dela ditt dokument med de personer som ska ge respons på din recension
  • I "Delade dokument" hittar du sedan de recensioner som du ska ge respons på
  • Utgå från den här mallen och välj ut 8-10 punkter att kommentera. Tänk på att det ska finnas en balans mellan kvalitéer och brister i din feedback!
  • Skriv din feedback antingen som ett brev efter recensionen, och/eller använd kommentarfunktionen för att t.ex. markera något särskilt du vill säga något om.
  • Meddela både mig och kompisen när du är färdig med din feedback.
  • Vänta med att redigera din egen text tills du har fått feedback från BÅDA personerna
Hampus --> Adam och Hanna
Elvira --> Hampus och Jonatan
Adam --> Hanna och Ludwig
Max -->Elvira och Hampus
Hanna --> Ludwig och Henrik
Simon --> Max och Elvira
Ludwig --> Henrik och Alex (börja med Henriks text)
Mattias --> Simon och Saman (börja med Simons text)
Henrik --> Alex och Jeff (börja med Jeffs text)
Jonatan --> Mattias och Simon
Alexander -->Jeff och Alfred 
Saman --> Jonatan och Mattias
Jeff --> Alfred och Max
Alfred --> Saman och Adam (börja med Adams text)

Extra!
Färdigställ listan som Maria ska ha. Jag har gjort en mall här som ni fyller i (inte bara för er själv utan för alla ni kan)

Extra!
Vi ska publicera recensionerna på en blogg. Det är sedan denna blogg QR-koderna kommer att länka till när man står i biblioteket med moilen i handen. Bloggen ska ju vara med i tävlingen Webbstjärnan även om bloggen bara är så att säga genvägen vi behöver för att kunna göra QR-koder.

Tävlingen går ut på att man ska publicera skolarbete på webben. På det ställe där man publicerar sitt arbete, i vår fall en blogg, ska man ha en om-sida där man presenterar skolarbetet och berättar vad det handlar om. Här kan du läsa vad om-sidan ska innehålla. Läs och fundera över punkterna och vad du tycker att du skulle kunna bidra med där. Alla kommer att få ge förslag vad vi behöver ha med till om-sidan, och sedan kommer ett par elever att få skriva den (om tid finns men det tror jag).

No comments:

Post a Comment