Monday, November 18, 2013

Detta ska ni göra idag:

Ni ska se det här programmet i serien Tala ut där vi redan sett ett tidigare.

För att se det här programmet måste ni skapa ett skolkonto hos Ne.se för att logga in. Därför föreslår jag följande på lektionen:

  • Gå ner till Mediateket
  • Skapa konto hos Ne.se
  • Använd kontot för att logga in för att se filmen som är ungefär en halvtimme lång
  • Skriv i lärloggen: det viktigaste ni lärde er av programmet, och något som var otydligt
HJÄLP VARANDRA med tekniken och ta bibliotekarierna till hjälp om det behövs. Uppgiften ska gå och lösa som grupp på 80 minuter, dvs. att ni ser till så att alla kan se programmet som är 30 min långt!

No comments:

Post a Comment