Friday, August 30, 2013

Presentation Letter

If you haven't finished your letter response yet then please do! See this link for my letter.
Include a presentation of yourself (name, age, family, friends, hobbies, house, future plans, etc.) and respond to the questions in my letter. Write at least half a page. Put in your shared English folder.

See you next week!


Wednesday, August 28, 2013

Samhällskunskap 28/8

Grupparbete med fokus på metoden

Frågor och grupper
1) Hur många fordon passerar Pauliskolan under en bestämd tidsperiod?
--> Observation
Adam, Harald, Rebecka, Ludwig och Saman

2) Hur tar sig eleverna i BG13B till skolan och hur lång tid tar det?
 --> Enkät
Albin, Hampus, Jeff och Alfred

3) Vad tycker X respektive Y om trafiksituationen kring Pauliskolan?
--> Intervju
Erik, Max , Isak och Jonatan

4) Stannar fler bilar om det står mer än en person och väntar vid övergångsstället?
--> Experiment
Hanna, Henrik, Mattias, Simon och Caroline

5) Vad har Malmötidningarna skrivit om trafiksituationen kring Pauliskolan (Föreningsgatan och Amiralsgatan)?
--> Skrivbordsstudie
Alexander, Anders, Elvira och Adrian

Tillvägagångssätt
1) Förberedelser:
--> Slutgiltig formulering av frågeställningen
--> Hur ska vi begränsa undersökningen?
--> Hur ska vi göra rent praktiskt (Vem gör vad när och hur)?
2) Undersökning
3) Sammanställning och analys
4) Skriva rapport och förbereda redovisning

Svenska - grovplanering


Monday, August 26, 2013

Från lag till förslag

Regeringen: Ny lagstiftning om partnerskap och adoption - ett exempel ur verkligheten

Regeringen: Lagstiftningsprocessen, från initiativ till beslut


Lagrådet

Riksdagen: Så arbetar utskottenSO-mappar

Som ni redan förstått kommer vi att jobba mycket i google docs/drive. Därför ska ni redan nu skapa mappar.

 1) Skapa en SO-mapp: Döp den till "Förnamn Efternamn SO". Dela den med karolina.goransson@skola.malmo.se

 2) I SO-mappen skapar du sedan en mapp för samhällskunskap, en för historia och en för juridik, alltså tre mappar. (Om du redan skapat en mapp för något ämne så flyttar du den till din SO-mapp)

 Tänk på att alltid ge dokument (och mappar) i google drive tydliga namn, gärna med ditt eget förnamn i.
Folder-copy2. Icon: perfectska04.GPLv3.

Friday, August 23, 2013

English class on 26th August

Lesson Content:

  • English 5 - Syllabus and Knowledge Requirements. General Skills.
  • Creating folders in Malmö Apps (share your folder with me: jennie.karlstedt@skola.malmo.se)
  • Writing letter - create your document in the same folder

You'll need the following link during today's lesson:

English Syllabus


Homework for Friday (30th August): Read through the handout "Seven Tips for English Learners". Underline difficult words and expressions. If you don't find any then focus on useful words and expressions or keywords to the text. Make a list of the chosen ones and translate them into Swedish or define the meaning (in English). Bring both the handout and your list and to next lesson. Do not forget your computer!
Datorerna

Jag tror de flesta av er kommer att sitta och pilla med era datorer i helgen. Bra! Eftersom man hörde rätt dåligt där bak där vi satt tänkte jag bara påminna om ett par saker han sa:

- Var noga med att KOMMA IHÅG lösenordet!
- Använd inte ett lösenord med å, ä, eller ö

Det var nog det viktigaste:)
Ha en skön helg, så ses vi på måndag!

Thursday, August 22, 2013

Svenska - introduktion, 22/8

Lektionens syfte:

Påbörja diagnoserna
Ge exempel på muntlig presentation
Presentera mig själv
Läsa tillsammans

Muntlig presentation

Jag kommer att hålla en muntlig presentation om mig själv. Under kursens gång kommer ni också att hålla muntliga presentationer. Titta på frågorna efter presentationerna och svara på dem i par.1. Vilken var min inledning?
2. Hur stödjer min presentation innehållets struktur?
3. Vad använde jag i stället för stödordstext i presentationen?
4. Hur lång var min presentation, tror ni?

Läsa tillsammans

Vi ska läsa en rätt svår text tillsammans. Detta är ett exempel på en text ni ska kunna läsa obehindrat på egen hand när er utbildning är över. Jag använder texten för att skapa en målbild över vart vi är på väg, och för att visa värdet av att läsa tillsammans.

Länken till texten finner ni här!
Frågor till texten finner ni här (gör fråga 1-13 tillsammans med den som sitter bredvid


Monday, August 19, 2013

Idrott o Hälsa

Mina lektioner finns i schemabloggen:   annsofieschema.blogspot.se
spara gärna länk dit i din telefon eller på datorn,
så du snabbt kan se vad som gäller.
Hälsningar /Ann-Sofie
lärare i: Idrott o Hälsa/Matematik

Tuesday, August 13, 2013

Välkomna!

Detta är presentationen som visades er första skoldag. Här finns bland annat ett par viktiga datum längst bak i presentationen.