Monday, November 11, 2013

Taluppgift - svenska

Inledning - syfte att engagera och förbereda åhörarna (tesen måste göras tydlig)
Fakta - För att ge ett trovärdigt och påläst intryck
            Mellersta argumentet
            Svagaste argumentet
            Bemöta motargument
            Starkaste argumentet
Lösning på problemet
Positiv konsekvens
Avslutning (som gärna får anknyta till inledningen)

Ni ska i lag få förbereda fyra tal till mig som ni sedan nästa lektion ska få betygsätta utifrån en skala från 1-10.

  • Talen ska följa punkterna ovan
  • Talen ska ges till mig i form av talkort med en punkt per kort
  • Jag har ett möte med er innan lektionen är slut där ni får berätta vad ni vill att jag ska tänka på vid framförandet
Gå sedan till dokumentet "Förslag på teser" som ligger i era svenskmappar och bidra med passande teser som vi kan arbeta vidare med framöver.d


Grupper:

Bevara monarkin!: Ludwig, Adam, Alexander, Hampus, Jeff, Saman
Avskaffa monarkin! Hanna, Adrian, Caroline, Harald, Jonatan
Ersätt skollunchen med lunchkuponger!: Anders, Albin, Erik, Henrik, Max
Bevara skollunchen!: Mattias, Alfred, Elvira, Isak, Rebecka, Simon

No comments:

Post a Comment