Monday, November 25, 2013

Rätten och samhället 26/11

Dagens tema är avtal.

Ni ska i grupper undersöka olika typer av avtal. Redovisning sker muntligt inför klassen. Ni får ca 20 minuter på er att hitta information.

1) Vilka är parterna ( Vem lämnar anbud respektive vem lämnar accept)?
2) Vad är anbudet? Dsv vad erbjuds eller vad regleras i avtalet?
3) Ge exempel på villkor i denna typ av avtal.
4) Vad krävs för att avtalet ska börja gälla?
5) Vilka lagar förutom avtalslagen gäller?
6) Vilka andra avtal/juridiska dokument kan de som skriver ert avtal behöva i samband med detta avtal?
7) Hitta ett exempel på eller en mall för  ert avtal att visa upp.

För alla grupper sök på ert avtal utan och med ordleden - avtal på svenska Wikipedia och NE.
Allmänt om avtal finns på konsumentverketshemsida där ni även kan söka på olika begrepp.
Googla varianter av "avtal/kontrakt mall gratis" för att hitta mallar.
 
Köpeavtal
Isak
Erik
Rebecka
Gökcan

Konsument-
köplagen

Låneavtal
Max
Alfred
Alexander
Mattias
Hyresavtal
Saman
Albin
Caroline
Taysira

Jordabalken
kap 12
Anställningsavtal
Simon
Ludwig
Jeff
Elvira
Samboavtal
Adam
Adrian
Hanna
Hampus

Sambolagen

Försäkringsavtal
Jonatan
Henrik
Harald
Anders

Försäkrings-
avtalslag


No comments:

Post a Comment