Monday, November 4, 2013

Engelskan i slutet av veckan

I slutet av veckan ska vi ju ha listening- och readingprov. Eftersom proven är olika långa måste vi omdisponera tiden lite. Detta innebär följande:

Torsdag börjar vi 8.40 med listening
Fredag börjar vi 8.10 med reading

På torsdagen gäller inte 15-minutersregeln eftersom uppspelningen av provet inte kan stoppas när man väl satt igång. Kommer man för sent missar man alltså både provet OCH får en hel timmes frånvaro:(

Be there or be square!

No comments:

Post a Comment