Tuesday, December 3, 2013

Juridik inför halvtidsavstämning 17/12

Halvtidsavstämningen kommer att genomföras som ett "open book-test" dvs ni får ha tillgång till läroboken, era anteckningar och internet.

Du kan förbereda dig genom att
- läsa kapitel 2: Rättsväsendet (sidorna 37-59), kapitel 3: Processrätt - tvister (sidorna 69-84) och kapitel 4: Processrätt - brottmål (sidorna 101 - 117)
- se till att du har anteckningar från alla lektioner
- se till att du har gjort eller i alla fall har svaren från alla övningar vi har gjort
- kolla upp lämpliga hemsidor som du tror kan komma till användning tex sidor där lagar finns, där juridiska begrepp förklaras och sidor där mallar för avtal finns.

OBS Du måste ha med dig boken och en laddad dator till halvtidsavstämningen! Samt en penna om du vill skriva för hand.

Avstämningen ger möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav
Betyg E

Betyg C

Betyg A
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.

Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.

Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

No comments:

Post a Comment