Thursday, November 7, 2013

Retoriska modellen

Inledning - syfte att engagera och förbereda åhörarna
Fakta - För att ge ett trovärdigt och påläst intryck
            Mellersta argumentet
            Svagaste argumentet
            Bemöta motargument
            Starkaste argumentet
Lösning på problemet
Positiv konsekvens
Avslutning (som gärna får anknyta till inledningen)

No comments:

Post a Comment