Monday, November 25, 2013

Tal - svenska 25/11

Uppgift

Förbered ett tal tillsammans med din partner
Använd den retoriska modellen och talkort
Redovisa källorna och lämna in dem skriftligt (använd citethisforme.com)
Talen ska spelas in och ni kommer att få tillgång till dem för att jämföra och bedöma er insats.

Kunskapskrav

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt.

No comments:

Post a Comment