Thursday, December 19, 2013

Wednesday, December 18, 2013

Samhällskunskap 18/12

Sista lektionen med rapporten om statsskick!

PP om källkritik samhällskunskap

Rapporten ska senast 8/1 skickas till: karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se

Instruktioner för att skicka in via mail från google drive
1) Öppna dokumentet
2) Klicka på "arkiv"
3) Klicka på "e-posta som bilaga"
4) Skriv eller klistra in "karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se" i till-rutan
5) Klicka på "skicka".

Tuesday, December 17, 2013

Halvtidsavstämning Rätten och samhället 17/12

Här finns uppgifterna

Skapa ett dokument i din Juridik-mapp: "Halvtidsavstämning förnamn" som du skriver i.

Läs igenom hela provet och planera hur du ska genomföra provet; Hur mycket du tid ska lägga på varje fråga osv

Ange tydligt vilken fråga du behandlar
Ange källor efter varje fråga (det räcker att du skriver anteckningar respektive lärobok om du använder dessa)

Glöm inte kunskapskraven!
Översiktligt – lite information (men inte hur lite som helst)
Utförligt – mer information tex fler detaljer, fler exempel, fler samband
Nyanserat – för- och nackdelar, gynnas respektive missgynnas osv


5) Länk till fall

Använd minst två olika (rätts)källor, varav lagen kan var den ena, för att redogöra för
- Varför använde polisen de brottsrubriceringar som står i artikeln? Motivera ditt svar och hänvisa till lagrum
- Varför är vissa brott grova?
- Vilket/vilka straff bör mannen få? Motivera ditt svar och hänvisa till en källa
- Vad kommer att hända när mannen grips?

Monday, December 16, 2013

Halvtidsavstämning Rätten och samhället 17/12

Insläpp mellan 07.45 och 08.10. Klockan 08.10 stängs dörren.

Klockan 09.10 öppnas dörren igen - då är det OK att gå. Alla måste alltså sitta i minst 60 minuter.

Provtillfället varar till senast kl 10.00. (Mattelektionen börjar 10.20)

Kom ihåg att ta med dig
- laddad dator
- läroboken (Rätten och samhället)
- penna

Det är OK att ta med vatten och något litet att äta så länge det inte luktar, smular eller prasslar.Friday, December 13, 2013

Rätten och samhället --> Multipla intelligenser 13/12

Dagens tema: Multipla intelligenser

1) Gör testet
2) Fyll i profilen
3) Läs om dina bästa intelligenser på sajten Multipla intelligenserFree apple clip art puzzle leaf rainbow smart simple cute .http://www.freepik.com/.  Fri att använda
 


Wednesday, December 11, 2013

Vetenskapliga rapporten - fotnoter

I en vetenskaplig rapport använder man sig vanligtvis av fotnoter för att hänvisa till de källor man använt. Eftersom detta är den första vetenskapliga rapport ni skriver på gymnasiet har Karolina och jag kommit överens om att denna gång fokusera på språk, struktur och innehåll. Just denna gång kommer det därför att räcka att ha en källförteckning i slutet av rapporten. Ni behöver inte använda fotnoter, trots att det egentligen ska finnas sådana.

En del av er behöver dock utmanas lite mer och i ert fall är det lämpligt att ni försöker använda fotnoter. Här finns en kort instruktion för hur man arbetar med sådana. Fråga mig om det är något,

Fotnoter i den vetenskapliga rapporten
Mall för källförteckning (ni behöver en del av informationen här för att göra korrekta fotnoter)

OBS!!

Oavsett om man använder fotnoter eller inte är är det strängeligen förbjudet att skriva av material eller bara ändra något ord här och där. Ni berättar om och jämför statsskicken med era egna ord och ert eget språk. Vill ni, får ni lov att citera (sparsamt) och när/om ni gör det kan ni denna gång ange var ni har fått det ifrån på samma sätt som vi gjort till den engelska uppgiften (var kommer det ifrån, vem har skrivit/sagt det och när har det publicerats)

Tuesday, December 10, 2013

Ingen matematik onsdagen den 11/12Det blir ingen matematiklektion onsdagen den 11/12, förutom för er som jag har kommit överens med.

Mvh
Niklas

Juridik Köpeavtal

Dagens uppgift på temat juridiska (processrättsliga)dokument

Köpeavtal
a)  Redogör för vad ett köpeavtal är och innebär
Vilka är/vad kallas parterna? Vad är anbudet? Vilka villkor kan finnas?  mm

b) Skriv ett köpeavtal mellan dig och en klasskamrat. Sälj honom eller henne en penna. Priset är 5 kronor. Den ska betalas kontant och levereras vässad.

Fullmakt
a) Redogör för vad en fullmakt är och innebär
Vilka är parterna? Vad avtalas? Vilka villkor kan finnas? mm

b) Skriv en fullmakt där du ger en klasskamrat rätt att sälja pennan ovan för minst 5 kr.

Kvitto eller räkning eller skuldsedel (låneavtal)
a) Redogör för vad dokumentet innebär
Vilka är parterna? Vad regleras? Vilka villkor kan finnas? mm

b) Skriv en räkning eller ett kvitto för pennan ovan. Eller skriv en skuldsedel/låneavtal för 200 kr.


 Källor 
Konsumentverket om avtal

Svenska Wikipedia om fullmakt
NE om fullmakt
Fritext med exempel på formella brev/dokument
Enklaavtalet med exempel på avtal


Friday, December 6, 2013

Exempeltext - engelska

Jag har skrivit en exempeltext inför nästa vecka. Den handlar inte om svensk identitet för det ska ju ni skriva om, men strukturen är densamma som ni ska använda och källhänvisningar använder jag också på samma sätt. Jag har tre källhänvsiningar i min (rätt korta) text - se om ni kan hitta dem:)

Text om Nelson Mandela

Thursday, December 5, 2013

Huvudsats och bisats

Stryk under huvudsats med helt streck ___________ och bisats med _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Jag såg honom gå när jag stod i fönstret.
Inte förrän solen gick upp kom han tillbaka igen.
Kvinnan stod och väntade i trappen eftersom hon glömt nyckarna.
De älskade varandra, därför att de var så lika.
16 miljoner människor kan inte ha fel i frågan som alla undrar över.
Hur den här kvinnan som var så ond hade lyckats skaffa en man som var så god kunde ingen förstå. (den här är lurig!)
Goda människor finns överallt om man tittar ordentligt.
Han skurade golvet så att det blev rent.
Vi bestämde att skjuta upp avrättningen tills imorgon.

Vi sköt upp avrättningen fastän vi visste att hon var skyldig.

Wednesday, December 4, 2013

Torsdag 5/12 historia och samhällskunskap

Torsdag 5/12 är jag tyvärr inte på skolan så det blir inga lektioner i varken historia eller samhällskunskap.

Använd istället tiden till att till exempel
a) Välja och börja läsa en roman på historiskt tema. Gå till mediateket om du behöver hjälp eller för att låna den bok du vill läsa!  (Glöm inte att maila mig vilken bok du valt -  senast måndag 9/12)

b) läsa sidorna 214 - 225 och  236-247 i Samband historia (om Upplysningen och franska revolutionen) OBS denna läsning är läxa till måndag 9/12.

c) jobba med uppgiften i samhällskunskap

d) titta i dokumentet Gjort eller inte gjort och gör eventuella uppgifter du inte gjort

Vi ses på måndag!

Samhällskunskap 4/12

Introduktion av uppgiften Jämföra statsskick

Punkter att jämföra

Skapa två dokument:
a) Statsskick arbetsdokument förnamn
b)  Statsskick rapport förnamn

Working with sources - English (Friday)

Lesson goal: source work, citing sources and quoting in running text

Citing sources

How you cite sources depend on what genre you are writing in. A formal essay demands very detailed and formalized sources, while an article in a school paper does not. The basic information you need though is the following:

Who wrote/created the work you are citing?
Where did you find it? (Web page, forum, news paper, blog etc)
When was it published - in this genre, this does not have to be very detailed
In a digital school paper, you need to create hyperlinks to the sources.

Examples:

According to Michael Cunning (Youtube, 2012), Swedes are a strange people.
In a Youtube clip from last year, Michael Cunning describes the Swedes as strange.

Structure

Introduction - the introduction should prepare the reader for the text, and it should engage the reader
What do others think? - this is the first part of your article
What do I think? - this is the second part of your article
Conclusion - the conclusion should sum up your view

Next week

Next week: writing your texts:
No copying, completely forbidden: cheating!

Kunskapskraven

E

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativtvarierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visstflyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

C

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

A

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Tuesday, December 3, 2013

Läxa torsdag!!

Jag håller på att ladda upp era tal nu i era mappar på Driven. På torsdag ska ni få utvärdera er egen och kompisens insats genom att ladda upp era filer på Youtube och göra annoteringar i videoklippet. Förbered er genom att ladda upp era videos på Youtube (välj inställningen "Privat" så kan ingen annan än ni se det. Hjälp varandra att göra detta så att alla videoklipp är uppladdade i god tid innan lektionsstart på torsdag annars blir det en massa tidsspill på det!

Kort instruktion:
- Ladda ner filen till din hårddisk
- surfa över till Youtube och logga in med ditt skolkonto (samma som till Drive)
- Högst upp bredvid Youtubes sökfält finns en knapp där det står "Ladda upp" --> klicka på den! Följ instruktionerna...

Juridik inför halvtidsavstämning 17/12

Halvtidsavstämningen kommer att genomföras som ett "open book-test" dvs ni får ha tillgång till läroboken, era anteckningar och internet.

Du kan förbereda dig genom att
- läsa kapitel 2: Rättsväsendet (sidorna 37-59), kapitel 3: Processrätt - tvister (sidorna 69-84) och kapitel 4: Processrätt - brottmål (sidorna 101 - 117)
- se till att du har anteckningar från alla lektioner
- se till att du har gjort eller i alla fall har svaren från alla övningar vi har gjort
- kolla upp lämpliga hemsidor som du tror kan komma till användning tex sidor där lagar finns, där juridiska begrepp förklaras och sidor där mallar för avtal finns.

OBS Du måste ha med dig boken och en laddad dator till halvtidsavstämningen! Samt en penna om du vill skriva för hand.

Avstämningen ger möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav
Betyg E

Betyg C

Betyg A
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.

Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.

Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

Monday, December 2, 2013

Historia 2/12 del 2

Läs en roman på ett historiskt tema över jullovet!

Vecka 49
Välj en historisk bok. OBS det ska vara en roman = en skönlitterär text.

  • Det ska vara en bok som du inte läst tidigare (annars är det ingen sport).
  • Du får välja var och när berättelsen utspelar sig.
  • Karolina, Camilla och mediateket hjälper gärna till när det gäller att hitta en roman om något som intresserar dig.

Vecka 50
Senast 9/12 ska du maila karolina.goransson@skola.malmo.se vilken bok du tänker läsa.


Basking Ridge Historical Society. guillom. CC By 2.0
Vecka 2 

Du kommer att skriva en recension på boken på svenskan.
Du ska vara färdig med historiefrågorna på boken.
Historia 2/12

Ord/begrepp från Upplysningstiden

empirism

utilitarism

optimism

sekularisering

tolerans

meritokrati

humanism

encyklopedi

Anti-ord
dogmatism
korruption
absolutism