Monday, September 30, 2013

Juridik 1/10

1) "Läxförhör" på  förra fredagens yrkesmentor

2) Kort repetition påföljder --> Kriminalvården

3) Följande personer deltager i en rättegång - vilken roll har de där?
Använd tex dom.se: vem är vem? eller ne.se eller läroboken (ordlista och register längst bak i boken)

a) domare
b) försvarare
c) målsägare
d) målsägarbiträdet
e) nämndeman
f) vittne
g) åklagaren
h) åtalad/tilltalad

4) Kort film med dramatiserat fall för tingsrätten
- Vem är vem på rättegången?
- I vilken ordning görs saker under rättegången?

Friday, September 27, 2013

ÄNDRING - TIDER INFÖR BOKDISKUSSIONERNA PÅ MÅNDAG!!!!

OBSERVERA TIDERNA NOGA - VAR INTE SEN!!!

9.40-10.10 (ni börjar alltså lite tidigare än vanligt!!)
Hanna
Erik
Alexander
Hampus
Adrian
Jonatan
Simon
Elvira

10.10-10.35
Anders
Adam
Caroline
Saman
Alfred
Mattias
Ludwig

10.35-11.00
Rebecka
Isak
Max
Harald
Jeff
Henrik
Albin

Thursday, September 26, 2013

Vikarie imorgon på engelskan

Imorgon blir det inte hemuppgift på engelskan utan det kommer en vikarie. Ni kommer att få uppgifter att jobba med. Var beredda på att prata om innehållet under måndagens lektion nästa vecka.

Svenska - vi tränar på ord!

Lektionsmål

Hitta strategier för att lära in ord

Idag tränar vi på ord. Uppgiften finns här.

Skriva i lärloggen:

Varför hade inte du alla rätt på läxförhöret?
På vilket sätt var det här en bra övning för att lära sig nya ord?
Vad tyckte du var svårt med övningen?

Orden från budorden är läxa till måndagen den 30/9

Slutdiskussion Desert Walker

Till nästa gång ska ni förbereda det sista till romanen. Jag kommer att dela in er i tre grupper den här gången och grupperna och tider kommer att stå på bloggen inför måndagens lektion. Lektionen inleds med läxförhör på orden från dagens ordövningar!

Scenen och frågorna ska finnas i ert dokument senast söndagkväll. Tänk på att välja en scen som gör att ni kan visa följande förmågor:

E

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter med viss säkerhetSpråket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska verk. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

C

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt med viss säkerhetSpråket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

A

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med säkerhet

Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet (samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.)Wednesday, September 25, 2013

Historia 26/9: studiebesök på stadsarkivet

Vi samlas i nedre foajén på Malmö Stadsarkiv kl 12.55.

Adress: Isbergs gata 13
Karta 

Buss från konserthuset: buss 146 eller 5 till Malmö C eller buss 32 till Anna Lindhs plats

Cykel från skolan: om någon vill cykla dit tillsammans med mig så träffas vi  utanför A-huset mot Kommendörsgatan 12.40

Malmö Stadsarkiv

Samhällskunskap 25/9

I genomgång grupparbete metod och frågorna till "Individ och identitet"

II Återknyta till vad som kännetecknar ett demokratiskt styrelseskick

III Intro ideologi. Rutor ideologier

IV Inför morgondagens studiebesök på Stadsarkivet
Hej BG13B!Länken leder till en utvärdering. Tag chansen att meddela mig vad du tycker! Utvärderingen är öppen till och med klockan 13:00 på torsdag.

Mvh
Niklas

Sunday, September 22, 2013

Angående uppgiften på "Individ och identitet"

Nu har jag läst och bedömt svaren på frågorna om individ och identitet.

De som svarat på frågorna har fått en markering på kunskapskravet:

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser


NågonNågraFlera


MEN det viktiga med denna uppgiften är att komma ihåg dessa olika kategorier för de kommer att hjälpa er att uppnå följande kunskapskrav ffa andra hälften:

Dessutom kan eleven * redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra * slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Översiktligt

                        

enkla

Utförligt  

              

välgrundade

Utförligt och nyanserat
                   

välgrundade och nyanserade

samt att uppnå A-nivå där det krävs att man ska vara nyanserad som tex: (När man är nyanserad kan man tex säga att det som är bra för en grupp/kategori inte är bra för en annan mao visar man att man förstår att myntet har både en fram- och en baksida)

Eleven diskuterar * orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat

Thursday, September 19, 2013

Historia 19/9

Idag ska vi avsluta Rom. I samband med det kommer vi in på historiemedvetande. Därefter ska vi prata om medeltiden.

Rom i begrepp och citat

Wednesday, September 18, 2013

Svenska den 19/9 - Desert Walker

Notera!! Endast fyra personer (Albin, Hanna, Ludwig, Max) har gjort läxan som var till igår, dvs. skapa ett dokument döpt till "Desert Walker" och skriva i det vilken scen man valt som viktig inför torsdagens lektion. Instruktioner finns längst ner i detta inlägg!!

Lektionsmål

Träna följande förmågor:


Kom ihåg det vi tidigare nämnt som viktiga faktorer vid diskussioner:


Nästa måndag:

Stor medietekinfo - samling i klassrummet 9.50

Nästa torsdag:

Ni ska ha läst till s. 157. Vi ska arbeta med ord och begrepp. Ni ska välja ut ytterligare minst tio ord att lägga till er ordlista.


Sunday, September 15, 2013

Homework for 20th September

Read through the news article that we worked with during last lesson once more. Familiarize yourself with the content and make sure you understand all the words. Work with p.1-2 (vocabulary, synonym match, phrase match, etc.) in the same handout. Be prepared to talk about these pages on Friday, especially your rankings of the worst places to get lost.

Those of you who didn't attend class last week may come look for me and the handout in "B-huset" (källarplan). The focus is set on news and survival.

Thursday, September 12, 2013

Svenska den 12/9

Lektionsmål

Att skapa förförståelse för innehållet i Desertwalker
Att alla ska komma igång med läsningen

Introduktion

1. Vad tänker du när du ser omslaget?
2. Vad tänker du när du läser baksidestexten?
3. Vad tänker du när du ser kapitelnamnen (här finns lista)

Presentation


Desertwalkeravwilhelmagrell 110308095737-phpapp01 from CamillaLindskoug

Högläsning

Till nästa gång
  • Läs t.o.m. sidan 96
  • Skapa ett dokument i Google som du döper till "Desertwalker"
  • Välj ut en scen ur boken som du tycker är viktig och var beredd på att presentera scenen muntligt samt att förklara varför du tycker den är viktig (skriv vilken scen du valt i ditt dokument senast på tisdagkväll)
  • Ställ tre (eller fler) frågor på innehållet som du vill få besvarade
  • Lägg till ord som du inte kan i din ordlista
  • Planera in i din kalender hur mycket du ska läsa varje dag och när du ska göra uppgifterna som är kopplade till boken

Wednesday, September 11, 2013

Historia och samhällskunskap 12/9

Jag kan tvärr inte hålla några lektioner i morgon och det finns inga vikarier att tillgå - mao lektionerna är inställda. MEN det betyder inte att ni slipper arbeta ;)


Historia - läxa till 16/9
Läs avsnittet om Romarriket sidorna 74 -88 i Samband Historia plus (Du kan ta lite lättare på rutor och brun text)

Frågorna finns här. Svara i google drive - skapa dokumentet i din historia - mapp. Döp dokumentet till "Rom - frågor förnamn".

Ni som jobbar snabbt och eller är intresserade av höga betyg. Här finns en bonusuppgift.


Samhällskunskap - läxa till 18/9
Läs kapitlet om Individ och identitet i Reflex plus sidorna 21 - 36 och svara på "Frågor till texten" 1-13 på sidan 37. För Reflex 123 gäller sidorna 47 - 62 samt frågor på sidan 63.

Svara i google drive - skapa dokumentet i din samhällskunskap - mapp. Döp dokumentet till  "Individ och identitet - frågor förnamn".

BG - milen

Datum: Onsdag 25/9  (v.39)


Tid: Samling 08.10 och start 08.30Plats: Djuphavsbadet (Scaniabadet) i västra hamnen.


Kom ombytt och ta med vattenflaska!
Lära känna - dag måndag 16/9

Samling 08.30 utanför motionscentrat, Bulltoftaparken. Hitta Linn eller Camilla och bli avprickad.

Beräknas sluta ca 15.00. Hitta Linn eller Camilla och bli avprickad innan du går hem.

Lunch (hamburgare) serveras i parken.

Oömma kläder efter väder.

Lagindelningen kommer att sättas upp på skolan. 

Monday, September 9, 2013

Svenska den 9/9

Besök från SYV

Vi går igenom orden
Vi pratar om hur man pluggar ord
Orden är läxa tills på torsdag - läxförhör


Sunday, September 8, 2013

English class on 13th September

Homework for Friday - Present a news item

Pick a news item that you find interesting. Either you search for one in English-speaking newspapers or you pick one in a Swedish newspaper. Use the Internet!

Create a document that looks like this one. Include the link to the chosen news item + ten keywords that support your presentation + a heading, below which you state new vocabulary that you've learned. Put the document in your English folder. Name it "News, week 37".

Be prepared to present your news item in class to a small group. Practise at home and/or with another classmate!


Thursday, September 5, 2013

Svenskan den 5/9

Lektionsmål: skapa en ordlista och lära nya ord

Diskussionsövning

I svenska kyrkans psalmbok finns de tio budorden med Luthers förklaringar. Studera buden och diskutera:

- Vilka av reglerna och anvisningarna är förlegade (=för gammaldags för att fungera idag)?
- Vilka av reglerna idag finns som lagar, och vilka har mer med "samvetet" att göra (= man får men man bör inte)

Ordkunskap

Skapa ett dokument i din svenskmapp - döp det till "ordlista". Kopiera och klistra in orden här nedanför och slå upp vad de betyder i det sammanhang de står i Luthers lilla Katekes!

Svenska akademiens ordlista
Tyda.se

frukta
förtrösta
åkalla
lova
helga
förakta
vrede
tjäna
dräpa
bistå
nöd
begå brott
hedersamt
gärningar
vår nästa
förråda
förtala
begärelse
list
tillägna
plikt
nitälskande
hemsöker
fäderna
missgärning
efterkommande
nåd
överträder

De här orden blir det läxförhör på nästa vecka på måndag!

Om du får tid över! De tio budorden dyker upp i många olika sammanhang. Det hör till allmänbildningen att känna till dem. Här använder man dem för att göra en lite lustig presentation av julbordet!

Wednesday, September 4, 2013

Glöm inte till i morgon!

Glöm inte att läxan tills i morgon var BÅDE att skriva i lärloggen OCH att läsa de tio budorden

Frågorna till lärloggen finns nästan längst ner i det senaste svenskinlägget.
Länk till de tio budorden finns i det senaste svenskinlägget längst ner.

Monday, September 2, 2013

Föräldramöte

Historia 2/9

Dagens tema: Källkritik

Källkritik: Historikerna viktigaste redskap (PP med bla de källkritiska frågorna och kriterierna)

Ett exempel: Vad hände på årsmötet? (texten)

Källkritik: Övning: Årsmötet (frågorna)


Du väljer om du vill svara på frågorna på papper eller digitalt. Du som lånat texten på papper - lämna tillbaka häftet när du är klar med uppgiften.

Svenska den 2 spetember

Först gör vi det sista LOS-provet - ordförståelsen

Lektionsmål:
Träna på att förmedla tankar och åsikter

Diskussionsövning

Dessa frågor diskuterar vi:
- Jag tror att framtiden är ljus
- Jag anser att sociala medier gör människor mindre ensamma
- Min mobiltelefon stressar mig
- Det kan ibland vara befogat att aga barn
- Blod är tjockare än vatten
- Man föds ond eller god
- Det finns tillfällen då det är okej att läsa någon annans dagbok

Detta vill jag att du tar ställning till i din lärlogg

1. Vilket argument/ förklaring/ kommentar kommer du bäst ihåg och VARFÖR?
2. Vad tyckte du om övningen?

Till nästa gång läs de tio budorden
http://www.logosmappen.net/bekskrifter/lillakat/10bud.html