Monday, November 4, 2013

Juridik 5/11

Studera, analysera och presentera rättsfall

Domstolsverkets rättsinformationssök

Öppna avancerad sökning och skriv in målnumret i rutan för målnummer och klicka på sök.

Svara på följande frågor med hjälp av informationen i dokumentet.
Alla dokument hör till Hovrätten Skåne-Blekinge

 1. Vilken tingsrätt var första instans?
 2. Vad handlar målet om? (Vilken är saken?)
 3. Vilka lagar och eller lagrum är berörda?
 4. Vilka är parterna i första instans?  (Främst funktioner men även namn där det är möjligt)
 5. Vad blev domen i tingsrätten?
 6. Vilka var domskälen i tingsrätten?
 7. Fanns det någon domare som var skiljaktig i tingsrätten och på vilket sätt skiljde sig den eller de domarnas åsikt från övrigas?
 8. Vem överklagade domen och varför (vad ville den/de uppnå)?
 9. Vad skiljer domarna ( de som dömer) i tingsrätten från domarna i hovrätten?
 10. Vad blev domen i hovrätten?
 11. Vad var domskälen i hovrätten?
 12. Fanns det någon domare som var skiljaktig i hovrätten och på vilket sätt skiljde sig den eller de domarnas åsikt från övrigas?
--> Titta på lagtexten i det relevanta lagrummet och ta själva ställning: Är den tilltalde skyldig? Och om hen är skyldig vilken påföljd bör hen få?

Lagen.nu

B307 -11
B2511-08
B2736 -09
Isak
Max
Erik
Alfred
Rebecka
Alexander
Gökcan
Mattias
Saman
Simon
Albin
LudwigB1579-09
B2546 - 02
B1615-10
Caroline
Jeff
Taysira
Elvira
Adam
Jonatan
Adrian
Henrik
Hanna
Harald
Anders
Hampus

No comments:

Post a Comment