Friday, June 3, 2016

Freds- och konfliktkunskap och kriminologi

Alla bör ha fått mail från mig med besked om betyg eller där jag efterfrågar komplettering. Gäller både freds- och konfliktkunskap och kriminologi. Om du inte har fått något mail - maila mig och fråga.

OBS att  kompletteringar och eller senkomna uppgifter måste nå mig under helgen - absolut senast söndag 5/6 kl 16.00. MAILA!

Sprid gärna denna info på tex facebook så att den når alla i klassen.

Hälsar
Karolina


Thursday, June 2, 2016

Kriminologi 2/6

Dagens tema är utvärdering! Och farväl till datorerna.

UPPGIFT A
Utvärdera den sista uppgiften i kriminologi "Tillämpa en kriminologisk teori" genom att i ett mail till Karolina svara på frågorna nedan. Skriv kriminologi i ämnesraden.

Vad tyckte du om uppgiften? Varför tycker du det? Ska jag använda den nästa år? Vad behöver förbättras/förändras i uppgiften för att den ska bli bra?

II Var du nöjd med din/er insats? Varför eller varför inte?

III Tyckte du att bedömningen var rättvis?  Varför eller varför inte? Motsvarade det vad du förväntat dig när du tänker på hur mycket (eller lite) arbete du/ni la ner?

IV Fick du några kunskaper eller insikter för framtiden genom denna uppgift? Vilka? Varför eller varför inte?

UPPGIFT B
Utvärdera hela kursen på UTV5                 
Utvärdera även gymnasiearbete

UPPGIFT C
Redigera din/er gymnasiearbetsrapport med tanke på att den ska skrivas ut (på arkivbeständigt papper no less)

UPPGIFT D
Spara i molntjänst eller på extern hårddisk det du vill spara av innehållet på datorn
Ta bort allting personligt från datorn
Logga ur alla konton på din dator
Stäng allt som går att stänga
Lämna in datorn


FRÅGA
Ska vi sjunga studentsången?Wednesday, June 1, 2016

Freds- och konfliktkunskap 1/6

Dagens tema är utvärdering

A) Utvärdering av antingen Analys av reportageboken eller Uppgiften om fredsbyggande

1)  Öppna ett mail till Karolina, skriv antingen "Reportagebok" eller "Fredsbyggande" i ämnesraden.

2) Svara på följande frågor i mailet

I Vad tyckte du om uppgiften? Varför tycker du det? Ska jag använda den nästa år? Vad behöver förbättras/förändras i uppgiften för att den ska bli bra?

II Var du nöjd med din insats? Varför eller varför inte?

III Tyckte du att bedömningen var rättvis?  Varför eller varför inte? Motsvarade det vad du förväntat dig när du tänker på hur mycket (eller lite) arbete du la ner?

IV Fick du några kunskaper eller insikter för framtiden genom denna uppgift? Vilka? Varför eller varför inte?


B) UTV5


C) Eget arbete i följande prioritetsordning: gymnasiearbete, freds- och konfliktkunskap, kriminologi 


Monday, May 30, 2016

Kriminologi 31/5

På lektionen tisdag 31/5 måste du komma om du
a) inte har fått ett klart besked från Camilla eller Karolina att du är godkänd på gymnasiearbetet och eller
b) du fått mail från Karolina där hon efterlyser uppgifter i freds- och konfliktkunskap och eller
c) du inte är klar med den sista uppgiften i kriminologiPå lektionen tisdag 31/5 behöver du inte komma om du
a) har fått klart besked från Camilla eller Karolina att du är godkänd i gymnasiearbete plus
b) att du fått ett mail från Karolina med besked att du är klar med kursen freds- och konfliktkunskap plus
c) att du är klar med den sista uppgiften i kriminologi och har sett till att Karolina har tillgång till den

Enligt vad Karolina känner till är följande klara med den sista uppgiften i kriminologi
- Alfred och Mattias
- Saman

Om ni är fler som är klara maila mig och berätta var uppgiften finns!

Ps sprid denna info!

Monday, May 23, 2016

Viktiga datum inför läsårets slut

19/5

Sista dag för avgångselever, att till expeditionen anmäla om de under minst ett år av studietiden aktivt deltagit i arbete som elevskyddsombud eller i elevkårsstyrelsen. För dessa elever utfärdas intyg.

31/5

Sista dag för att ansöka om stipendium ur Stiftelsen Kockums Donationsfond.

1/6

Sista dagen för elever att anmäla att de även vill ha sitt examensbevis på engelska. Formulär finns på GY-elevsidan.

14/6

Samling i klassrummen 10.20
Gemensam avslutning i Latinskolans gamla aula  11.00

Utsparksinformation

Thursday, April 28, 2016

Uppgift ETIK

Jag har delat ett dokument med er: Uppgift etik - BG13b - Förnamn Efternamn PAGY

edit: har du inte fått dokumentet kan du ladda ner detta samt kopiera och dela med mig

Skriv uppgiften där.

Under lektion idag vill jag att ni gör en planering:

  • Vilka frågor ska ni ta upp? (2 olika)
  • Vilka perspektiv ska ni använda? (3 per fråga)
  • Datum för delmål så att ni blir klara i tid. (Tänk på att en del skoldagar försvinner)

I den här uppgiften arbetar vi med mål som vi inte berört förut, så blir du inte klar med den här uppgiften kommer du inte på godkänt på kursen.