Monday, November 18, 2013

Historia 18/11

Peter Aronsson, professor (Linköping och Växjö), forskar i historiebruk och kulturarv
Numera vicerektor och dekan vid Linnéuniversitetet, Växjö.

 

No comments:

Post a Comment