Friday, June 3, 2016

Freds- och konfliktkunskap och kriminologi

Alla bör ha fått mail från mig med besked om betyg eller där jag efterfrågar komplettering. Gäller både freds- och konfliktkunskap och kriminologi. Om du inte har fått något mail - maila mig och fråga.

OBS att  kompletteringar och eller senkomna uppgifter måste nå mig under helgen - absolut senast söndag 5/6 kl 16.00. MAILA!

Sprid gärna denna info på tex facebook så att den når alla i klassen.

Hälsar
Karolina


Thursday, June 2, 2016

Kriminologi 2/6

Dagens tema är utvärdering! Och farväl till datorerna.

UPPGIFT A
Utvärdera den sista uppgiften i kriminologi "Tillämpa en kriminologisk teori" genom att i ett mail till Karolina svara på frågorna nedan. Skriv kriminologi i ämnesraden.

Vad tyckte du om uppgiften? Varför tycker du det? Ska jag använda den nästa år? Vad behöver förbättras/förändras i uppgiften för att den ska bli bra?

II Var du nöjd med din/er insats? Varför eller varför inte?

III Tyckte du att bedömningen var rättvis?  Varför eller varför inte? Motsvarade det vad du förväntat dig när du tänker på hur mycket (eller lite) arbete du/ni la ner?

IV Fick du några kunskaper eller insikter för framtiden genom denna uppgift? Vilka? Varför eller varför inte?

UPPGIFT B
Utvärdera hela kursen på UTV5                 
Utvärdera även gymnasiearbete

UPPGIFT C
Redigera din/er gymnasiearbetsrapport med tanke på att den ska skrivas ut (på arkivbeständigt papper no less)

UPPGIFT D
Spara i molntjänst eller på extern hårddisk det du vill spara av innehållet på datorn
Ta bort allting personligt från datorn
Logga ur alla konton på din dator
Stäng allt som går att stänga
Lämna in datorn


FRÅGA
Ska vi sjunga studentsången?Wednesday, June 1, 2016

Freds- och konfliktkunskap 1/6

Dagens tema är utvärdering

A) Utvärdering av antingen Analys av reportageboken eller Uppgiften om fredsbyggande

1)  Öppna ett mail till Karolina, skriv antingen "Reportagebok" eller "Fredsbyggande" i ämnesraden.

2) Svara på följande frågor i mailet

I Vad tyckte du om uppgiften? Varför tycker du det? Ska jag använda den nästa år? Vad behöver förbättras/förändras i uppgiften för att den ska bli bra?

II Var du nöjd med din insats? Varför eller varför inte?

III Tyckte du att bedömningen var rättvis?  Varför eller varför inte? Motsvarade det vad du förväntat dig när du tänker på hur mycket (eller lite) arbete du la ner?

IV Fick du några kunskaper eller insikter för framtiden genom denna uppgift? Vilka? Varför eller varför inte?


B) UTV5


C) Eget arbete i följande prioritetsordning: gymnasiearbete, freds- och konfliktkunskap, kriminologi 


Monday, May 30, 2016

Kriminologi 31/5

På lektionen tisdag 31/5 måste du komma om du
a) inte har fått ett klart besked från Camilla eller Karolina att du är godkänd på gymnasiearbetet och eller
b) du fått mail från Karolina där hon efterlyser uppgifter i freds- och konfliktkunskap och eller
c) du inte är klar med den sista uppgiften i kriminologiPå lektionen tisdag 31/5 behöver du inte komma om du
a) har fått klart besked från Camilla eller Karolina att du är godkänd i gymnasiearbete plus
b) att du fått ett mail från Karolina med besked att du är klar med kursen freds- och konfliktkunskap plus
c) att du är klar med den sista uppgiften i kriminologi och har sett till att Karolina har tillgång till den

Enligt vad Karolina känner till är följande klara med den sista uppgiften i kriminologi
- Alfred och Mattias
- Saman

Om ni är fler som är klara maila mig och berätta var uppgiften finns!

Ps sprid denna info!

Monday, May 23, 2016

Viktiga datum inför läsårets slut

19/5

Sista dag för avgångselever, att till expeditionen anmäla om de under minst ett år av studietiden aktivt deltagit i arbete som elevskyddsombud eller i elevkårsstyrelsen. För dessa elever utfärdas intyg.

31/5

Sista dag för att ansöka om stipendium ur Stiftelsen Kockums Donationsfond.

1/6

Sista dagen för elever att anmäla att de även vill ha sitt examensbevis på engelska. Formulär finns på GY-elevsidan.

14/6

Samling i klassrummen 10.20
Gemensam avslutning i Latinskolans gamla aula  11.00

Utsparksinformation

Thursday, April 28, 2016

Uppgift ETIK

Jag har delat ett dokument med er: Uppgift etik - BG13b - Förnamn Efternamn PAGY

edit: har du inte fått dokumentet kan du ladda ner detta samt kopiera och dela med mig

Skriv uppgiften där.

Under lektion idag vill jag att ni gör en planering:

  • Vilka frågor ska ni ta upp? (2 olika)
  • Vilka perspektiv ska ni använda? (3 per fråga)
  • Datum för delmål så att ni blir klara i tid. (Tänk på att en del skoldagar försvinner)

I den här uppgiften arbetar vi med mål som vi inte berört förut, så blir du inte klar med den här uppgiften kommer du inte på godkänt på kursen.Wednesday, April 27, 2016

Kriminologi 28/4...

... blir det ingen då jag är på Ravlunda och hälsar på tvåorna :). Vi ses på måndag.


Friday, April 15, 2016

Formelblad

http://www5.edusci.umu.se/np/resources/libraries/track.php?file=/np/np-prov/FORMELSAMLING-2.pdf

Formelsamlingen till matte 2. Läs igenom så du vet vad som står med! (Du får denna på provet på torsdag samt på det nationella provet).

Monday, April 11, 2016

Religionskunskap 11/4

Övningsfråga inför provet:

Hur kan religion påverka samhällsutveckling till ett mer medmänskligt samhälle (både positivt och negativt). Använd exempel från världsreligionerna.

(kunskapskraven finns i förra inlägget)

Steg 1: gör ett svar på egen hand
Steg 2: jämför med någon annan
Steg 3: ett gemensamt svar hela klassen

https://docs.google.com/document/d/1M9vEiPWP14SjzOWIw1Wt_ObB9Re7iGuy0Y3-vf2QGEY/pub

Sunday, April 10, 2016

Freds- och konfliktkunskap 11/4

Claudio Tamburrini och Torbjörn Tännsjö:  Meningslös vedergällning i stället för försoning på DN debatt (dn.se 160410)

-----------------------------------------------------------------------------

NE.se: FN:s fredsbevarande styrkor

Svenska FN-förbundet: FN-stadgan

UN: Peacekeeping

Försvarsmakten: Pågående internationella insatser1) Vad heter insatsen dvs vad står förkortningen för?

2) Varför behövs en FN-insats?

3) Vad är insatsens uppdrag?
--> Vilka åtgärder/insatser för hållbar/rättvis/positiv fred ingår i uppdraget?

4) Vilka av säkerhetsrådets resolutioner och FN-stadgans paragrafer har insatsen stöd i?
--> Är det en fredsbevarande eller fredsframtvingande insats?

4) Hur framgångsrik är insatsen?

5) Om och i så fall på vilket sätt bidrager eller har Sverige bidragit till insatsen?

Skriv i det delade dokumentet "FN och att skapa fred BG13B"Land och FN-insats
Grupp
1
Mali: MINUSMA
Adam
Hampus
Elvira
2
Pakistan: UNMOGIP
Gökcan
Anders
Suat
3
Kongo-Kinshasa: MONUSCO
Saman
Erik
Jonatan
4
Sydsudan: UNMISS
Jeff
Albin
Simon
5
Mellanöstern: UNTSO
Isak
Alfred
Ali
6
Cypern: UNFICYP
Ludwig
Kim
Mattias
7
Haiti: MINUSTAH
Caroline
Alex
Adrian
8
Kosovo. UNMIK
Max
Henrik
9
Liberia:UNMIL
Wednesday, April 6, 2016

Kunskapskrav till provet

Inför provet om världsreligionerna är det viktigt att förbereda er för att visa följande förmågor:

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser
om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.

Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

(kriterierna för C-nivå)


Förbered anteckningar som ni kan ha med er till provet. Provet är den 18/4.

Freds- och konfliktkunskap 6/4

FN-fakta: Fredsbyggande

Tuesday, March 29, 2016

Freds- och konfliktkunskap 30/3

DN.se: Såren efter Srebrenica

1) Läs texten rakt igenom en gång

2) Googla följande namn, platser mm

a) FN:s krigsbrottstribunal för det forna Jugoslavien (ICTY) i Haag.
b) Radovan Karadzic
c) Srebrenica
d) Ratko Mladic
e) Slobodan Milosevic

eller läs fler artiklar på DN.se tex: http://www.dn.se/nyheter/varlden/karadzic-doms-for-folkmord-i-srebrenica/ och eller http://www.dn.se/arkiv/dn-varlden/karadzic-doms-till-40-ars-fangelse-for-folkmord/

Friday, March 18, 2016

Lov

TREVLIGT LOV!


Lovskola
* Ta chansen att i lugn och ro plugga i kapp i kurserna där du är F-varnad eller bara känner att det är svårt eller där du helt enkelt vill ligga i framkant

* Måndag, tisdag och onsdag 09.00 - 13.00* Salarna B108 och B109

Wednesday, March 16, 2016

Freds- och konfliktkunskap 16/3

Dagens uppgift är att jobba med "Reportagebok freds- och konfliktkunskap".

Du bör ha påbörjat arbetet i det delade dokumentet "Reportagebok freds- och konfliktkunskap  - BG13B - Förnamn Efternamn PAGY"

Ange källor sist i dokumentet dvs reportageboken och de ev andra källor du använder till bakgrunden och om du kollar upp författaren/författarna.


Tuesday, March 15, 2016

GYA vecka 11

Dags för opponering!

Schema för opponering

Checklista för opponeringStrax dags för redovisning!Här kommer några tips inför redovisningen 
Klä dig formellt - det stärker självförtroendet och ökar din auktoritet

- Använd talkort (du kan få talkort av Karolina eller Camilla)

Öva, öva, öva! (Du kan tex klocka dig.) - det minskar nervositeten och ökar chanserna för ett lagom långt tal utan missöden.

- Plocka fram och använd den feedback på tidigare  redovisningar som du fått i ffa svenska och kommunikation

Testa datorn och presentationen mot projektorn. Ha minst en backup på presentationen.

- Inte för mycket information på en bild

- Använd gärna bilder, kartor, diagram, tabeller  mm

Kom ihåg en person redovisar i 10-15 minuter och grupper i minst 20 minuter och max 40 minuter.

Saturday, March 12, 2016

GYA

GYA-rapporten ska skickas in via Urkund. När du är inne i dokumentet väljer du arkiv, därefter väljer du Skicka som e-postbilaga och skickar till: karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se.

Religionskunskap v. 11

Friday, March 11, 2016

GYA

Från och med kl 12.00 (mitt på dagen!!!) måndag 14/3 börjar vi att skriva ut era rapporter samt avgöra vilka rapporter som är tillräckligt långt komna (färdiga) för att vara föremål för opposition.

Wednesday, March 9, 2016

Freds- och konfliktkunskap 9/3

Regeringen.se: Utrikes- och säkerhetspolitik


Dagens uppgift

1) Klassen delas i par

2) Varje grupp tilldelas ett departement och i förekommande fall vilken del av departementets ansvar eller en kommun.

3) Gruppen ska genom att använd sig av departements och myndigheters hemsidor undersöka vad dessa gör för (att öka) säkerheten i Sverige.

Mer konkreta frågor
a) Vad heter ansvarigt statsråd(minister) eller kommunal/regionråd?

b) Vilka delar av verksamheten (myndigheter, kommunala myndigheter mfl) arbetar med säkerhet/förebygga hot (och kriser)?

c) Vilka specifika uppgifter har departementet, regionen eller kommunen (myndigheterna) när det gäller säkerhet? Vilka aspekter av säkerhet har de ansvar för?A. Försvarsdepartementet

B. Utrikesdepartementet: diplomati

C. Utrikesdepartementet: ekonomi

D. Justitiedepartementet: migration

E. Justitiedepartementet: rättsväsendet

F. Miljö- och energidepartementet: klimat

G. Miljö- och energidepartementet: energi

(H. Region Skåne)

(I. Malmö kommun)

Monday, March 7, 2016

Länkarna från övningen om kristendomen i media

sverige: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kristendomen-ska-dominera-i-skolan/
usa: http://www.moderat.se/forsvar/nato
mellanöstern: http://www.popularhistoria.se/lasarfragor/2012/11/varfor-dominerar-islam-i-mellanostern/


http://www.dn.se/nyheter/varlden/amerikaner-vander-kristendomen-ryggen/sverige: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kristendomen­ska­dominera­i­skolan/ usa: http://www.moderat.se/forsvar/nato mellanöstern: http://www.popularhistoria.se/lasarfragor/2012/11/varfor­dominerar­islam­i­mellanostern/

Sverige:
USA:


http://www.dagen.se/antalet-kristna-i-usa-blir-f%C3%A4rre-1.357629Uppgift - Litterär analys

Uppgift 1

Du läser första terminen vid högskolan. På er kurs har ni läst olika reportage om konflikter som skildras på olika sätt. Din uppgift är att läsa två reportage: “Drömmen om Sverige” av Niklas Orrenius och xxx, och jämföra vilka litterära medel författarna har använt för att skildra konflikten, samt vilka effekter detta får för läsarens uppfattning av konflikten.

Uppgift 2

Du läser första terminen vid högskolan. På er kurs har du fått i uppgift att göra en litterär analys av en reportagebok med stöd av minst två utomstående källor. Syftet med analysen är att belysa för dina kurskamrater hur journalister använder litterära medel för att levandegöra en konflikt i reportageform.

2-4 sidor

Definition av reportage från Ne.se
"När journalistiken blir litteratur" från Helsingborgs dagblad
"Reportageböcker på uppsving" från Kristianstadbladet
"Att bära med sig världen" från minabibliotek.se
"Jenny Nordberg kommer nära utan att bli sentimental" - recension i Sv
"Jenny Nordberg - De förklädda flickorna i Kabul" - recension i DN
"Kriget kryper in under huden" - recension av Zinkpojkar i Aftonbladet.
"Hur understår ni er?" - krönika om Zinkpojkar i Sydsvenskan
"Röster i krig" - recension av Zinkpojkar i Expressen
"Schibbye och Persson väcker viktiga frågor om journalistik" - recension i SvD
"Vännerna i helvetets källare" av Olle Svenning i Aftonbladet

Freds- och konfliktkunskap 7/3

Mats Johansson: Vem bestämmer säkerhetspolitiken? (Svd.se)

Tuesday, March 1, 2016

Uppgift, onsdagen den 2 mars till svenskan

Basgrupper för boksamtal

Kursiverade personer är observatörer idag:

1. Caroline och Natacha (De förklädda flickorna i Kabul)
2. Hanna, KimElviraSaman, Simon (438 dagar)
3. HampusMattias, Rebecka, Adam, Anton (438 dagar)
4. JakobHenrikAlex, Harald (Zinkpojkar)
5. JeffJonatan, Erik, Max, Anders (Zinkpojkar)
6. AlfredLudwig, Albin, Isak, Ali (Zinkpojkar)

Observatörens roll

Observatören ska inte delta i diskussionen utan lyssna och anteckna vad resten av gruppen säger. Det gäller att observatören är uppmärksam och får med det värdefulla som de andra lyfter fram. Anteckningarna fungerar som resurs för de fortsatta samtalen samt för skrivandet av analysen. Endast observatören har tillgång till dator under basgruppsmötena.

Arbetsgång i gruppen

Kör två varv:
Jag lade märke till...
Det fick mig att tänka/undra...

Följ upp de två specifika frågor om formen ni formulerade förra gången

Välj två nya saker att fokusera på till det sista basgruppsmötet i nästa vecka

Titta tillsammans på och diskutera vilken av de två uppgifterna ni vill välja till er slutuppgift. Jag har delat uppgifterna med er. Alla i gruppen behöver inte välja samma uppgift utan ni väljer den ni tycker är mest intressant.

Monday, February 29, 2016

Lektioner v. 9

Freds- och konfliktkunskap 29/1

Nytt tema: svensk utrikes- och säkerhetspolitik!

Idag ska vi lyssna på Margot Wallström som inleder den utrikespolitiska debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration.

Riksdagen.se: Utrikespolitisk debatt 160224 (WebbTV)

Regeringen.se: Utrikesdeklarationen  (text) - för er som vill följa med i texten och för analysen.


Grupp 1: från första "Herr/fru, ärade ledamöter" till det andra
Adam, Harald, Alex och Rebecka
Sveriges utrikespolitik ska i denna tid av både hopp och förtvivlan vara aktiv, orädd och konstruktiv.) 
samt från det nionde "Herr/fru talman, ärade ledamöter "till slutet
FN-stadgan slår fast att det är "vi – de förenade nationernas folk" – som ska rädda kommande släktled undan krigets gissel.

Grupp 2: från det andra "Herr/fru, ärade ledamöter" till det tredje
Gökcan, Ludwig, Isak och Saman
Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast.

Grupp 3: från det tredje "Herr/fru, ärade ledamöter" till det fjärde
Albin, Hampus och Jeff
EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena.

Grupp 4: från det fjärde "Herr/fru, ärade ledamöter" till det femte
Kim, Alfred och Natcha
Regeringen välkomnar FN:s ansträngningar att nå en uppgörelse i Cypernfrågan.

Grupp 5: från det femte "Herr/fru, ärade ledamöter" till det sjätte
Erik, Suat och Hanna
I Nordafrika ger regeringen ökat stöd till FN-processen om Västsahara. 

Grupp 6: från det sjätte "Herr/fru, ärade ledamöter" till det sjunde
Jonatan, Henrik och Ali
Sveriges mångåriga erfarenheter av fred, jämställdhet och internationell solidaritet har skapat en nyfikenhet kring vårt land och det vi står för.

Grupp 7: från det sjunde "Herr/fru, ärade ledamöter" till det åttonde
Mattias, Simon och Max
I en tid av globala hot krävs globalt samarbete.

Grupp 8: från det åttonde "Herr/fru, ärade ledamöter" till det nionde
Anders, Elvira och Adrian
Respekt för folkrätten är grundläggande.

Sunday, February 21, 2016

Sportlov

Sportlov = ledighet  och  lite skola

Du som är hemma under lovet ta chansen att komma ikapp och eller ligga i framkant.

Pauliskolans officiella lovskola är öppen måndag, tisdag och onsdag kl 09 - 13.00  med drop-in i salarna B108 och B109. Personal, lärare och elevassistenter finns på plats för att hjälpa er. Skolan bjuder på frukt och vatten.

Inofficiellt finns Camilla i A-huset måndag förmiddag och Karolina tisdag förmiddag (ca 08.30 - 11.30). Sök oss i arbetsrummet (A305/306).

För er i årskurs 3 är detta en utmärkt möjlighet att jobba undan med gymnasiearbetet.

ps Glöm inte att maila Karolina när du är klar med den individuella analysen av en konflikt i modern tid.

TREVLIGT LOV!

Friday, February 19, 2016

Utvecklingssamtal

Den 8/3 är det dags för utveckingssamtal. Svara under dagen på enkäten nedan:


Thursday, February 18, 2016

Kriminologi 18/2

Debatt om betingning (Anders, Anton, Kim, Maximilian och Patryk

Debatt om att införa tortyr eller inte (Adrian, Henrik, Jeff och Jonatan)

Debatt om våldtäktsmän och pedofiler bör kastreras eller ej (Caroline, Elvira, Erik, Hampus, Natacha och Rebecka)

Debatt om för- och nackdelar med långa fängelstraff (Albin, Alexander, Hanna och Ludwig)

Debatt om dödsstraffets vara eller inte vara (Ali, Gökcan, Saman och Suat)

Debatt för respektive emot att införa tatuering som påföljd (Alfred, Harald, Isak och Simon)
Uppgift: Argumentera för och emot påföljder
Och till sist: Utvärdering av Uppgift: Argumentera för och emot påföljder

Skriv i ett mail till mig: karolina.goransson@skola.malmo.se

1) Insåg ni när ni började med uppgiften hur mycket den skulle kräva i form av tid, inläsning och skrivande? Varför låg ni rätt eller fel i er bedömning?

2) Använde ni tiden som anslogs på rätt (ett effektivt) sätt? Varför eller varför inte?

3) Är du nöjd med er film/debatt? Varför eller varför inte?

4) Ge gärna feedback på själva uppgiften

Wednesday, February 17, 2016

Freds- och konfliktkunskap 17/2


A) Permanenta skiljedomstolen i Haag: Grisabådarna
Albin, Ludwig, Kim


B) Fasta mellanfolkliga domstolen i Haag --> Internationella domstolen i Haag: Ålandsfrågan
Alfred, Anton, Isak

C) Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien: Biljana Plavšić 
Adrian, Jeff, Hampus

D) Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda: valfritt fall
Saman, Gökcan, Suat

E) Specialdomstolen för Sierra Leone, Rättegångar mot Röda khemrerna, Tribunalen för Libanon: Hur stödjer Sverige verksamheten?
Jonatan, Henrik, Anders


F) Europadomstolen: valfritt fall där Sverige fällts
Ali, Rebecka

G) Internationella brottmålsdomstolen: Thomas Lubanga
Patryk, Caroline, Elvira
Källor