Friday, November 28, 2014

Dansanalys Idrott2

HÄR hittar ni en länk till den dansanalys ni ska skriva inom ämnet idrott 2.

Monday, November 24, 2014

Projekt normer, genus och jämställdhet: Användbara dokument


HÄR finns mallen för hur försättsbladet ska se ut

Delat med er finns en mall för strukturen i en vetenskaplig rapport -  dokumentet heter "Exempel på strukturen i en rapport årskurs 2".


Presentation om källkritik i samhällskunskapExempel på källkritik

HÄR finns mallen för hur man skriver poster i en källförteckning
Cite-this-for-me

HÄR finns ett exempel på hur det ska se ut när man använder fotnoter.

Checklista skrivregler

Reading groups and reading schedules!

The pages I have given in the reading schedule are approximate - give or take ten pages and you're fine. I have spaced out the pages so that you will read in an even pace throughout the book.

I have also tried to be as fair as I can when scheduling the groups. The Thursday class has been reserved for the larger groups because they will take a bit more time. I have done my best. Be nice about it, please. And please tell me if you find any strange errors:)

Reading groups (with fancy names)

CREAA - Exodus
Rebecka
Alfred
Elvira
Albin
Caroline

MASA - Exodus
Adrian
Saman
Max
Alex

HELM - Ready Player One
Ludwig
Mattias
Erik
Harald

HAHA - Ready Player One
Adam
Hanna
Anders
Hampus

HISJJ - Ready Player One
Jonatan
Isak
Simon
Henrik
Jeff

Reading Schedule

Round One

Monday, Dec 1:
11.40-12.20: HELM (s. 80)
12.20-13.00: HAHA (s. 76)

Thursday, Dec 4:
9.40-10.25: HISJJ (s. 126)
10.25-11.10: CRESA (s. 112)

Friday, Dec 5
14.40-15.20: AMASA (s. 144)

Round Two

Monday, Dec 8
11.40-12.20: AMASA (s. 198)
12.20-13.00: HAHA (s. 209)

Thursday, Dec 11:
9.40-10.25: HISJJ (s. 252)
10.25-11.10: CRESA (s. 224)

Friday, Dec 12:
14.40-15.20: HELM (s. 300)

Round Three

Monday, Dec 15:
11.40: -12-20: AMASA (s. 336)
12.20-13.00: HELM (s. 372)

Tuesday, Dec 16:
9.10-9.50: HAHA (s. 372)

Thursday, Dec 18:
9.40-10.25: HISJJ (s. 372)
10.25-11.10: CRESA (s. 336)

Friday, November 21, 2014

Kommunikation och samhällskunskap 24/11

Dagens pensum (uppgift) är att:

1) Skapa ett arbetsdokument att använda som kladdpapper och arbetsyta - döp det till "PNGJ arbetsdokument Förnamn".

2) Skapa ett dokument att skriva rapporten i - döp det till "PNGJ rapport Förnamn".

3) Bestäm dig för en frågeställning. Vad vill du veta = undersöka? Frågeställningen behöver inte vara slutgiltigt definierad eller formulerad.
--> skriv in den i arbetsdokumentet

4) Bestäm dig för vilken eller vilka metoder du ska använda för att hitta de fakta du behöver för att kunna svara på din frågeställning.
--> skriv in den/dem i arbetsdokumentet

5) a) Börja leta källor
--> skriv in dem i arbetsdokumentet efterhand

b) Förbered inför praktisk faktainsamling tex boka tid någon att intervjua och formulera frågor, skapa enkäten eller observationsprotokollet
--> Skapa vid behov nya dokument men glöm inte dela dem.

6) Börja läsa in dig på källorna


OBS 1: Ta gärna hjälp av Karolina och klasskamraterna på punkterna 3, 4 och 5 a

OBS 2: Glöm inte att dela alla relevanta dokument med Karolina och Camilla

Projekt normer, genus och jämställdhet: rapporten

Din uppgift, den examinerande uppgiften, inom projekt normer, genus och jämställdhet är att göra en liten samhällsundersökning och presentera dina resultat i en vetenskaplig rapport.

HÄR finns mer information.

HÄR finns dokumentet med frågeställningar. Det är också delat med er så att ni kan lägga till frågor som ni kommer på.

Novels - The task

Lathund till kunskapskraven

Hur mycket du förstår av det du läser (F --> A)
Hur väl du kan uttrycka det (F --> A)
Hur mycket du bidrar till att det blir en bra bokdiskussion (F --> A)

Uppgift

Ni ska ha boksamtal i grupper vid tre olika tillfällen
Till varje tillfälle ska ni:

  • Ha läst till ett visst ställe i boken
  • Ha förberett två diskussionsfrågor
  • Ha förberett central scen till varje boksamtal. Du ska kunna beskriva scenen och förklara varför du anser att den är central och viktig för handlingen
När ni inte har boksamtal

- Läs boken
- Träna på English Practise

Kunskapskrav

E


Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer


Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

(Ex. på att visa sin förståelse: diskutera med fokus på romanen, hänvisa till händelser i romanen, ha funderingar på vad som kommer att hända grundat i det du redan läst, kunna diskutera vad som motiverar de olika karaktärerna till olika handlingar, kunna identifiera viktiga och centrala händelser i romanen och motivera varför de är centrala)


I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

(Ex. på fungerande strategier: ha förberett bra diskussionsfrågor och lagt dem i mappen kvällen innan, ha förberett en presentation av en central scen till varje gång, ha läst till rätt ställe i boken så att man kan delta, ta initiativ till att kommunicera, ställa följdfrågor som utvecklar och fördjupar diskussionen)


C


Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att medtillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.


A

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i skriven engelska


Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.

Tuesday, November 18, 2014

Mentorslektion 18/11

Hej! Här kommer en sammanfattning av det som jag tog upp under lektionen:

1. Fortsättningsvis kommer alla kommentarer och diskussioner kring frånvaro att ske via mail. Jag utgår från att allt är korrekt rapporterat i Dexter om ni inte kontaktar mig!

2. Vänd er direkt till mig när ni har önskemål, tankar, förslag, klagomål etc. Vänta inte! Det är alltid bra att lösa saker omgående. Detta skulle jag uppskatta väldigt mycket!

3. Allt som inte har med undervisningen/ämnet att göra tar vi utanför lektionstid. Jag behöver inte veta varför någon inte gjort läxan eller varför någon är sen. Om ni vill berätta så hittar vi en tid där vi kan tala enskilt.

4. Ta med material till lektionen! Ibland går det inte att delta på ett meningsfullt sätt utan lärobok, dator etc. I dessa fall får man lämna lektionen.

Jag hoppas att ovanstående känns bra för alla!
Vi ses på fredag! / Emilie

Sunday, November 16, 2014

Kommunikation 17/11

Då var det dags att tillämpa dina kunskaper om samtal på ditt utvecklingssamtal.  Frågorna finns HÄR. Läs igenom kunskapskraven innan du börjar skriva!

Skriv i ett dokument  som du skapar i din kommunikationsmapp och döper till "Utvecklingssamtal analys Förnamn".

Du får - jag tom rekommenderar det - använda dina anteckningar och  det dokument som heter "Kommunikation: begrepp".

Michelangelos första utvecklingssamtal. Källa: www.pixgood.com. Fri att använda.Saturday, November 15, 2014

Psykologi - tisdagen den 18/11

Glöm inte att avsluta uppgiften med att sammanfatta paranoia, manodepressivitet/bipolär sjukdom, borderline, samt antisocial personlighetsstörning/psykopati. (Vad innebär dessa diagnoser? Symtom? Behandling? Konsekvenser för individ och samhälle? etc!!!)
Önskar er alla en fin helg! / Emilie

Monday, November 10, 2014

Grammatikprov - alla bör läsa!

I vecka 48 kommer vi att ta en ny vända grammatikhärligheter (ordklass på den?). Vi kommer att träna och repetera vid två positioner och vi kommer att använda min STHL-tid på torsdagen för själva omprovet. Alla kommer inte att göra alla delar.

Vi kör BIFF-regel torsdagen den 27/11, kl. 12-13 i A 304
Vi kör satsdelar torsdagen den 27/11, kl. 15.45-16.45 i A 304

Vad jag kan se på era resultat ska följande personer komma och träna på BIFF-regel:
Mattias, Albin, Alfred, Alex, Erik, Harald, Saman (obligatoriskt)
Adam, Hanna (för att höja resultaten)

Vad jag kan se ska följande personer komma och träna på satsdelar:
Mattias, Albin, Max, Erik (obligatoriskt)
Caroline, Ludwig, Jeff, Jonatan, Elvira, Hanna (för att höja resultaten)

Jag kommer att drilla ordklasser under pågående temaprojekt och det är lättare att plugga in själv, så jag har inget extra prövningstillfälle till det.

Till omprovet har jag kallat alla som måste komma via kalendern. Svara ja när ni har sett det. Alla som sedan vill komma för att försöka höja sina resultat är välkomna - både på träningarna och provet:)

Projekt normer, genus och jämställdhet

Måndag 10/11 engelska och samhällskunskap: Den första uppgiften är att i grupp göra en fältstudie. Det innebär att ni ska gå ut i Malmö och observera vilka människor som lyfts fram och syns i stadsbilden.

Ni kommer att tilldelas observationsprotokoll som ni ska använda. Innan ni går iväg ska ni ställa upp en hypotes för hur ni tror att det ser ut.

Tisdag 11/11 svenska: Grupperna sammanställer sitt material och förbereder en kort presentation

Onsdag 12/11 samhällskunskap: Redovisning av fältstudien

Redovisningen ska innehålla:
- presentation av var och när observationerna genomfördes
- presentation av hypotes
- sammanställning av insamlat material i form av diagram
- jämförelse av hypotes och utfall
- diskussion om varför det ser ut som det gör - orsaker och konsekvenser

Grupp
Objekt att observera
Adam, Alex, Gökcan, Isak
Hansakompaniet:
5 - 7 affärer
Harald, Ludwig, Adrian, Saman
Triangelns köpcentrum:
5 - 7 affärer
Albin, Erik, Jeff, Jonatan
Stationen:
5 - 7 arbetsgivare
Hampus, Henrik, Alfred, Hanna
Reklam och affischer på kulturinstitutioner:
Filmstaden
Malmö Opera
Victoriateatern
Spegeln
Mattias, Anders, Rebecka, Elvira
Skyltning på bokhandel och bibliotek:
SF-bokhandeln
Bokhandel Caroli
Bokhandel Hansa
Stadsbiblioteket
Caroline, Max och Simon
Gågatan från Triangeln till Stortorget: reklamskyltar och skyltfönster

Sunday, November 9, 2014

Kommunikation 10/11

HÄR finns ett verktyg som bygger på JoHari-fönster.


HÄR finns frågorna du ska reflektera över i samband med utvecklingssamtalet

Thursday, November 6, 2014

Questions

Is the language repetetive or varied?
Is the text written in the same (correct) tense (tempus) thorughout?
How should I end the story?
Is there a good flow in the language?
Can you picture the story well in your mind?
What moods does the story evoke?

Responsgrupper - torsdag

Rebecka, Ludwig, Mattias
Hampus, Hanna, Caroline
Alex, Anders, Jeff
Harald, Erik, Elvira
Adam, Alfred, Adrian
Simon, Isak, Jonatan
Henrik, Saman, Albin