Wednesday, January 28, 2015

Talarlista - myndighetstal

3/2 - Svenskan 14.40-16.15

Adrian
Rebecka
Simon
Alfred
Isak
Henrik
Albin
Harald
Max
Adam
Hampus
Alex
Caroline

5/2 - Engelskan - vanlig tid

Mattias
Elvira
Hanna
Jeff
Anders
Saman
Jonatan
Erik
Ludwig
Gökcan

Tuesday, January 27, 2015

Onsdagens svensklektion - en uppgift

Denna uppgift är - om man koncentrerar sig - fullt möjlig att genomföra på 80 minuter, dvs. längden på den lektion vi hade haft till förfogande om jag varit där. Är man färdig innan de 80 minuterna passerat har man inte granskat sitt språk tillräckligt.

Uppgift 1 - deadline torsdag 29/1, 14.00

Mitt mål med detta är att formulera en kort skrivuppgift som kan tjäna flera syften:

- lyfta fram författare och verk för de andra i klassen
- träna centrala förmågor som att sammanfatta och källhänvisa i löpande text
- träna granskning av eget och andras språk
- uttrycka sig ekonomiskt och kärnfullt (säga mycket på litet utrymme)

Utgångspunkt:

De två avsnitten vi läst i boken om utländska och svenska författare under 1800-talets senare del. Ca. 80 sidor sammanlagt - s. 135-221

Instruktion:

Välj den författare och det verk vi läst om som fascinerat dig mest. Skriv sedan en kort text med egna ord där du presenterar dem, samt motiverar vad som är fascinerande med dem. Texten ska kunna läsas och förstås av "mannen-på-gatan", dvs. samhällets medelsvenssons. Texten ska representera det mest korrekta och välformulerade du överhuvudtaget kan författa på egen hand. Uppgiften läggs i svenskmappen
 • Kort text = 225-275 ord
 • Källhänvisa inte till läroböckerna utan till ursprungsverket (ex. Madame Bovary av Gustave Flaubert kom ut 1856 och handlar om...)
 • När man skriver informativt om författare brukar man första gången man nämner dem ange deras födelse- och dödsår inom parentes direkt efter namnet (ex. Charles Dickens (1812-1870) är en av 1800-talets mest kända författare)
 • Texten ska vara indelad i stycken
 • Texten ska inte innehålla underrubriker
 • Ge den en passande rubrik
Uppgift 2 - deadline onsdag 28/1, 24.00

I den mindre av de två läroböckerna (Levande texter) du fått låna finns verk av en del av de författare vi läst om. Välj den av dessa författare som du skulle vilja vara när vi ska ha våra litterära salonger. Du bör välja en författare vars verk du tycker verkar intressanta. Författarna som är aktuella hittar du på innehållsförteckningen under rubrikerna "Realism och naturalism" och "Norden efter 1830" (välj dock inte Runeberg och von Heidenstam som vi hoppat över när vi läst).

Maila eller messa mig ditt beslut.

Thursday, January 22, 2015

Grupper torsdag - diskussion om källkritik

Omgång 1

Henrik, Hampus, Alex, Harald (A402)
Isak, Anders, Jonatan, Alfred (bubbla 1)
Hanna, Adam, Adrian, Albin (bubbla 2)

Omgång 2

Caroline, Mattias, Elvira, Max (bubbla 1)
Simon, Ludwig, Jeff, Saman (bubbla 2)

Linking words
Numbers!

Tuesday, January 20, 2015

Samhällskunskap 21/1

Inför torsdagens diskussioner om källor och källkritik.

Begreppen närhets-, beroende- och tendensperspektiv finns inte på engelska. Man använder begreppen:

* Currency (närhet)
* Secondary or primary source (beroende)
* Audience/Point of view (bias) (tendens)

How to Evaluate Information (according to Penn State University Libraries)

The information is current/ not current because...
The currency of the information is good/ not good...

The information is based on...
This is a secondary source and it is based on...
This is a primary source...

The information from this source is biased/ not biased...

Dagens grupper

Sammanfatta sidorna för era kamrater på ett effektivt och tillgängligt sätt.
Efter varje avsnitt - ställ frågor på det ni just hört

Albin, Hanna, Jeff och Caroline
Harald, Alex, Elvira, Isak
Alfred, Hampus, Simon (Ludwig), Erik
Henrik, Mattias, Jonatan, Max
Adam, Saman, Rebecka, Anders

I morgon --> 

Sverige efter 1830-talet

181: Nöjesläsningen ökar
184 - 185: Det går an, Det går sannerligen icke an
190: Ibsen och den moderna dramatiken
192 - 193: Ibsens familjedramer, Realism, naturalism och symbolism
194 - 205: allt (Strindberg)
207: hela sidan (Nittitalet)
210 - 213: allt (Fröding)
215 - 218: allt (Lagerlöf)
219 - 221: allt utom "Hjalmar Bergmans värld"

Historieätarna - den oscarianska eran
http://youtu.be/aDqIKSeBn9I

Sunday, January 18, 2015

Kommunikation och samhällskunskap 19/1: PNGJ --> UMHOD

Som ett led i övergången från PNGJ till UMHOD och för att uppnå nedanstående kunskapskrav ska ni utvärdera era insatser under det projekt (PNGJ) vi snart lämnar bakom oss.

I ett mail till karolina.goransson@skola.malmo.se svara på följande frågor:

* Var det svårare eller lättare att genomföra undersökningen och skriva rapporten än du uppskattade när ni fick uppgiften? Motivera.

* Är du nöjd med din rapport i förhållande till hur mycket tid du använde för skriva den? Motivera.

* Vad tar du med dig från denna uppgift till nästa rapport/GYA?

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han * den egna förmågan och situationens krav.* med viss säkerhet
* med viss säkerhet
*med säkerhet

De av er som inte besvarat enkäten om hjälpmedel i samband med PNGJ ska även göra det - se detta inlägg

HÄR finns ett dokument som sammanfattar det vi pratade om i fredags.


Thursday, January 15, 2015

Träna läsning på engelska

I era matriser är det ett par av er som kan se att ni skulle behöva förbättra er förmåga att läsa och förstå på engelska (dvs. ni har inte fått E på antingen romanen eller readingprovet).

På sajten Actively Learn har jag samlat ett par texter som ni kan träna på. Dessa första texter jag lagt in tränar särskilt lässtrategier. Jag kommer att lägga in fler texter sedan, med frågor som mer liknar de på nationella provet.

Texterna är i olika svårighetsgrad. Här rangordnar jag dem från lättast till svårast:

Text One - Swedes Fighting for ISIS
Malala...
The Landlady
Scottish referendum

Länk till sida: https://read.activelylearn.com/
Klasskod: 4f6a3

Tänk på att du både kan lyssna till texten och klicka på ord och få förklaringar.
Jag redan efterhand:)

Uniformerade myndigheter här och där - ett projekt inom samhällskunskap, engelska och kommunikation

HÄR finns uppgiften!

Camilla: The policeforce in TuvaluKarolina: The prison authorities in Zimbabwe


Karolinas presentation

Karolinas arbetsdokument

Innan lektionen är slut ska du a) ha fyllt i land och myndighet i det delade  dokument som heter
"Uniformerade myndigheter här och där - val BG13B" och b) ha skapat ett arbetsdokument som du döper till "Uniformerade myndigheter arbetsdokument Förnamn" och lägga det i  både din mapp för engelska och din mapp för samhällskunskap.

Wednesday, January 14, 2015

Läxa till nästa tisdag - med modell

Sammanfatta - var beredd att återberätta innehållet på ett sammanhängande, SAMMANFATTANDE sätt. Inte läsa innantill, men gärna stödord - det ska vara lyssningsvänligt för de du ska berätta för.

(bortse från de litterära ordlistorna)

140-149: Alfred, Harald, Albin, Henrik, Adam
150-160: Hanna, Alexander, Hampus, Mattias, Saman
160-169: Jeff, Rebecka, Ludwig, Simon, Jonatan, Elvira
170-180: Anders, Isak, Erik, Max, Caroline
 • Under 1800-talet skapades efterfrågan (medelklassen) på litteratur och detta gjorde att mer litteratur än någonsin började produceras. 
 • Främst var det underhållningslitteratur som efterfrågades. Trycktekniken gjorde att det skapades en stor marknad för litteratur och tidningar. 
 • Charles Dickens blev den första stora följetongsförfattaren och han fick stor framgång med Pickwickklubben på 1830-talet! 
 • Dickens utnyttjade sin framgång till att skriva om den dolda misär som fanns i det framgångsrika engelska imperiet, t.ex. fattigbarn och internatskolor
Detta är vad jag skulle säga om ss. 136-137. Så här skulle mina stödord sett ut:
 • utbud - efterfrågan - medelklass
 • underhållningslitteratur - tryckteknik
 • Dickens - följetångsförfattare - framgång - Pickwickklubben (1830)
 • samhällskritikern - imperie - fattigbarn/internatskolor
Om ni inte har gjort läxan så stå för det, eller säg om niutelämnade vissa sidor ni inte hann med - ni ska vara förberedda - ni ska inte sitta och göra läxan under tiden

Friday, January 9, 2015

Hur man tyder mina tecken...

Jag har som regel markerat språk noggrant på en eller ett par sidor i era rapporter. Det är viktigt att man tränar det egna ögat också och att man inte bara rättar fel utan att förstå varför eller försöka se den typen av fel själv. De "omarkerade sidorna" betyder alltså inte att dessa sidor är felfria, utan ni måste gå igenom era texter och kontrollera språket i hela uppsatsen:)

Wednesday, January 7, 2015

Fredagen den 9/1

Hej alla!

Jag hoppas att ni har haft ett skönt lov!  Här kommer en påminnelse: Nu på fredag (9/1) kl. 13 ska följande elever: Hampus, Jeff, Adrian, Albin, Jonatan, Rebecka, Simon, Erik och Mattias göra komplettering i psykologi, i  sal  A408. Ta med legitimation! Eftersom kursen är slut kommer jag att samla in läroböckerna - så ta med dem! Jag kommer att vakta under delar av provet.

Ni andra, som inte skriver omprov, börjar 10 minuter senare. Så vi ses i A219 kl 13.20. Jag vill ha individuella samtal där jag motiverar betyg. Ta med er läroböckerna så samlar jag in dem - tack!

Vi ses på fredag! / Emilie


PNGJ feedback och revidering

När vi genomfört seminarierna och du samlat in information om hur din rapport kan förbättras så har du sex dagar på dig att revidera rapporten. Bra att måndagen är en studiedag;)

Du  reviderar i dokumentet i drive och behöver inte skicka in via Urkund igen.

Feedback samhällskunskap och kommunikation
Du  får dels min kopia av din rapport med markeringar och kommentarer och dels delar jag mitt bedömningsdokument med dig. I papperskopian av rapporten markerar grönt samhällsvetenskapliga ord = någonting bra. Bedömningsdokument inleds med bedömning och förslag på hur rapporten kan förbättras.

Observera att bedömningen använder kunskapskravens formuleringar och att det mesta som står efter --> (pilen) är förslag till förbättringar. Det är bäst om du ser dessa förslag som order och inte som förslag som kan väljas bort!

Bedömning och kommentarer på oppositionerna kommer någon dag efter seminariet och kommer att stå under övriga kommentarer.

FRÅGA om det är någonting i eller med bedömningen, kommentarerna och markeringarna du inte förstår antingen i skolan eller via mail.

PS. Det som redan är ifyllt i matriserna bygger på redovisningen av den gruppvisa observationsstudien i början av projektet.

HÄR finns ett dokument med allmänna tips.

Monday, January 5, 2015

Seminarier PNGJ

Välkomna tillbaka till skolan!

Vecka 2 ägnar vi åt opposition i seminarieform. De som ingår i en viss seminariegrupp måste komma till seminariet. Övriga får komma om ni vill men är då åskådare.

Seminariegrupper och opponenter  PNGJ

Instruktioner för opposition

Efter seminariet får ni sex dagar på er att förbättra dvs grupp I och II  tom tisdag 13/1, grupp III tom onsdag 14/1 och grupp IV tom torsdag 15/1.

Grupp I: Feministgruppen
onsdag 7/1 09.50-10-50
sal A213
Grupp III: ”Rädda på natten” och diversegruppen
torsdag 8/1 09.50 -11.10
sal A304
Alex
Simon
Mattias
Ludwig
Max
Elvira
Hanna
Rebecka
Saman
Henrik
(Harald)
Grupp II: Sportgruppen
onsdag 7/1 11.20 – 12.40
Sal A304
Grupp IV: Normer och hbt-gruppen
Fredag 9/1 11.30 – 12.30 (obs sluttiden)
Sal A213
Jeff
Isak
Adrian
Jonatan
Hampus
Anders
Adam
Gökcan
Alfred
Albin
Caroline
(Erik)


Ni som inte svarat på enkäten om hjälpdokument kan göra det HÄR och gör det vid något tillfälle när de andra i klassen har seminarium.