Wednesday, August 27, 2014

Grupparbete samhällskunskap!


Uppgift

Ta reda på partiernas åsikter och förslag inom följande områden inför nästa mandatperiod:

- Jobb till ungdomar
- Bostäder till ungdomar
- Satsa på skolan?
- Satsa på försvaret?
- Skatterna: krogmomsen och inkomstskatterna

Fakta ska redovisas i en  power - point. Åsikterna och förslagen ska kopplas till partiets ideologi/åsikter i övrigt.

Ni ska också ta reda på vem partiet vill ha som finansminister (handelsminister, biståndsminister, näringsminister, arbetsmarknadsminister)

Redovisningen ska innehålla bilder på valaffischer eller annonser. TV-reklam odyl går också bra. (Bild på lämpligt citat är ok). Budskapen ska kopplas till partiets ideologi/åsikter i övrigt.

Presentationen ska inledas med partiets namn och symbol. Källor, även bildkällor, ska redovisas på sista bilden.

Arbetsgång
1) Onsdag 27/8  - introduktion och planering
2) Någon gång måndag 1/9 - 3/9 - fältarbetet (informationsinsamling)
3) Onsdag 3/9 - sammanställa redovisning
4) Måndag 8/9 - redovisningCenterpartiet
Adam
Adrian
Albin

Krist-
demokraterna
Caroline
Elvira
Erik

Moderaterna
Harald
Henrik
Isak

Sverige-
demokraterna
Mattias
Max
Rebecka

Folkpartiet
Alexander
Alfred
Anders

Miljöpartiet
Gökcan
Hampus
Hanna

Social-
demokraterna
Jeff
Jonatan
Ludwig

Vänsterpartiet
Saman
Simon
Kunskapskrav samhällskunskap
E
C
A
Eleven diskuterar *
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
översiktligt
* utförligt
*utförligt och nyanserat
Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med **omdömen andras ståndpunkter.
* enkla  ** enkla
* välgrundade


** enkla
*välgrundade och nyanserade 

** nyanserade
I arbetet med samhällsfrågor kan * eleven söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra ** reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
* med viss säkerhet

** enkla
* med viss säkerhet

** välgrundade
* med säkerhet

** välgrundade och nyanserade
Eleven kan *, och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentations-
former samt formulerar ** sig i förhållande till källorna

* med viss säkerhet
* med viss säkerhet** självständigt
* med säkerhet  
** självständigt

Kunskapskrav kommunikation
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
à

à

à
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Utifrån planeringen genomför eleven presentationen * med handledare **.

* i samråd


* efter samråd


*efter samråd

** samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.
I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar *.


* med viss säkerhet.* med viss säkerhet* med säkerhet
Tuesday, August 26, 2014

Svenska

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar

Ni kommer att få ut nio texter som ni ska ta ställning till. De handlar alla om samma sak: demonstrationerna i Limhamn

- sortera texterna i två högar (de som vill uttrycka åsikter och de som vill informera)
- rangordna texterna som vill uttrycka åsikter från mest kritisk till demonstranterna --> mest kritisk till polisen.
- Stryk under och diskutera texterna för att få fram vad som ligger till grund för era beslut.

http://www.etc.se/ledare/vill-vi-andra-polisen-maste-vi-andra-regeringen
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/polisen-star-pa-demokratins-sida_3849634.svd
http://www.sydsvenskan.se/asikter/till-skillnad-fran-lukas-moodysson-sag-jag-oacceptabla-handlingar-fran-motdemon/
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/lukas-moodyson-hur-ska-man-kunna-tala-med-nagon-som-inte-svarar/
Skånskan - chatt med polisen (26/8)
Sydsvenskan - Skånepolisen hade förberett sig för bråk (SDS, 26/8)
Sydsvenskan - insändare - Övervåldet får folk att tappa förtroendet för polisen) 26/8
Skånskan - Polisen backar om våldet i Limhamn (26/8)
http://www.sydsvenskan.se/asikter/maskerade-antidemokrater-forsokte-skapa-kaos-for-alla/


Funktionär vid skolvalet

Du som är intresserad av att vara funktionär vid skolvalet fredagen 12/9 är välkommen på informationsmöte i morgon onsdag 27/8 kl 09.00 i sal A213.

Monday, August 25, 2014

Kommunikation 25/8

Dagens uppgift - läxan till 1/9 finns här och i högerspalten under "Kommunikation". Skriv i google drive. Dokumentet som du döper till "Önnarp Förnamn" ska ligga i din kommunikationsmapp.

Det går utmärkt att diskutera med mig inför skrivandet antingen IRL eller via mail.

SO-mappen!

Ni måste på något sätt åstadkomma en SO-mapp med undermapparna "Förnamn kommunikation" och "Förnamn samhällskunskap 2".

Du kan behålla din gamla SO-mapp och antingen ta bort allting gammalt eller lägga det i en mapp som du kallar förslagsvis "Årskurs 1".

Du kan också ta bort mig från din gamla SO-mapp och skapa en ny och dela den.

Slutresultatet ska dock vara att jag i min BG13B-mapp har EN mapp per elev nämligen en "Förnamn (efternamn) SO-mapp. I denna mapp ska det finns två undermappar: "Förnamn kommunikation" och "Förnamn samhällskunskap 2".

Fråga Camilla eller mig om du behöver hjälp.

Saturday, August 23, 2014

Regementets dag P7

Söndag 24/8 är det regementets dag på Södra Skånska Regementet/P7 kl:10 - 15. Mao ett tillfälle för den som är intresserad av försvarsmakten att få en inblick.

Friday, August 22, 2014

Samhällskunskap 25/8

Läxa I till måndag 25/8: repetera Sveriges politiska system genom att tex läsa sidorna 153 - 180 och 146 - 150 i Reflex 123.

Särskilt viktiga är sidorna:
146 - 149 (till och med feminism)
153 - 160 (fram till rubriken Lagstiftnings- och finansmakten)
165 - 168

För er som inte har boken rekommenderar jag riksdagens hemsida.
Kolla upp
- Sveriges grundlagar
- valsystemet
- Riksdagens uppgifter (och hur den fattar beslut)
- Hur regeringen tillsätts och vilka uppgifter den har

Läxa II till nästa vecka: städa din SO-mapp antingen genom att skapa en ny mapp (kalla den tex årskurs 1 eller läsåret 13/14) och lägga mapparna och dokumenten från årskurs 1 i den eller  ta bort gamla dokument.