Thursday, November 21, 2013

Historia 21/11 del 2

Här finns uppgiften om historiebruk. Den är läxa till måndag 2/12. På uppgift B får du gärna ta egna exempel.

Döp dokumentet till "Historiebruk - förnamn" och lägg det i din historia-mapp i google drive. Ange källor.

Här finns "Historiebruk enligt Karlsson och Göransson" som du behöver referera till.

No comments:

Post a Comment