Sunday, December 21, 2014

English questions on novel

YOu should only answer these questions if you have read ALL of the novel. These questions need to be done if you are aspiring for the A criteria. For the rest of you they might tip you over the edge if I am unsure about your grade.

Friday, December 19, 2014

Jullov!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
TREVLIGT JULLOV!

Arvidsjaur mars 2014. Foto används med tillstånd av Stefan Samuelsson

Thursday, December 18, 2014

Utvärdering av hjälpmedel för PNGJ

HÄR finns en utvärdering av de olika dokument som Camilla och Karolina delat med er i syfte att ni ska skriva en bra rapport inom PNGJ.

Vi uppskattar om ni tar en stund och verkligen tänker till och svarar utförligt.

Bilden kommer från www.dailyclipart.net. 

Monday, December 8, 2014

Projekt normer, genus och jämställdhet: Slutet är nära 8/12

Jag har delat ett dokument med er som heter "Checklista rapport PNGJ" som du kan använda för att själv bedöma om din rapport är klar för inskickning och bedömning. Du kan också be någon annan använda den för att kontrollera din text.

Tänk på att du även kan använda kunskapskraven och stämma av mot. Uppfyller rapporten alla kunskapskrav? Vilken nivå håller din rapport? Är du nöjd med den nivån?

HÄR finns språkchecklistan.


När din rapport är färdig ska du skicka in den via Urkund. Du gör det i drive genom att inne i dokumentet under Arkiv välja "E-posta som bilaga" och skicka rapporten till: karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se.

Rapporten ska skickas in innan midnatt måndag 15/12.

Friday, November 28, 2014

Dansanalys Idrott2

HÄR hittar ni en länk till den dansanalys ni ska skriva inom ämnet idrott 2.

Monday, November 24, 2014

Projekt normer, genus och jämställdhet: Användbara dokument


HÄR finns mallen för hur försättsbladet ska se ut

Delat med er finns en mall för strukturen i en vetenskaplig rapport -  dokumentet heter "Exempel på strukturen i en rapport årskurs 2".


Presentation om källkritik i samhällskunskapExempel på källkritik

HÄR finns mallen för hur man skriver poster i en källförteckning
Cite-this-for-me

HÄR finns ett exempel på hur det ska se ut när man använder fotnoter.

Checklista skrivregler

Reading groups and reading schedules!

The pages I have given in the reading schedule are approximate - give or take ten pages and you're fine. I have spaced out the pages so that you will read in an even pace throughout the book.

I have also tried to be as fair as I can when scheduling the groups. The Thursday class has been reserved for the larger groups because they will take a bit more time. I have done my best. Be nice about it, please. And please tell me if you find any strange errors:)

Reading groups (with fancy names)

CREAA - Exodus
Rebecka
Alfred
Elvira
Albin
Caroline

MASA - Exodus
Adrian
Saman
Max
Alex

HELM - Ready Player One
Ludwig
Mattias
Erik
Harald

HAHA - Ready Player One
Adam
Hanna
Anders
Hampus

HISJJ - Ready Player One
Jonatan
Isak
Simon
Henrik
Jeff

Reading Schedule

Round One

Monday, Dec 1:
11.40-12.20: HELM (s. 80)
12.20-13.00: HAHA (s. 76)

Thursday, Dec 4:
9.40-10.25: HISJJ (s. 126)
10.25-11.10: CRESA (s. 112)

Friday, Dec 5
14.40-15.20: AMASA (s. 144)

Round Two

Monday, Dec 8
11.40-12.20: AMASA (s. 198)
12.20-13.00: HAHA (s. 209)

Thursday, Dec 11:
9.40-10.25: HISJJ (s. 252)
10.25-11.10: CRESA (s. 224)

Friday, Dec 12:
14.40-15.20: HELM (s. 300)

Round Three

Monday, Dec 15:
11.40: -12-20: AMASA (s. 336)
12.20-13.00: HELM (s. 372)

Tuesday, Dec 16:
9.10-9.50: HAHA (s. 372)

Thursday, Dec 18:
9.40-10.25: HISJJ (s. 372)
10.25-11.10: CRESA (s. 336)

Friday, November 21, 2014

Kommunikation och samhällskunskap 24/11

Dagens pensum (uppgift) är att:

1) Skapa ett arbetsdokument att använda som kladdpapper och arbetsyta - döp det till "PNGJ arbetsdokument Förnamn".

2) Skapa ett dokument att skriva rapporten i - döp det till "PNGJ rapport Förnamn".

3) Bestäm dig för en frågeställning. Vad vill du veta = undersöka? Frågeställningen behöver inte vara slutgiltigt definierad eller formulerad.
--> skriv in den i arbetsdokumentet

4) Bestäm dig för vilken eller vilka metoder du ska använda för att hitta de fakta du behöver för att kunna svara på din frågeställning.
--> skriv in den/dem i arbetsdokumentet

5) a) Börja leta källor
--> skriv in dem i arbetsdokumentet efterhand

b) Förbered inför praktisk faktainsamling tex boka tid någon att intervjua och formulera frågor, skapa enkäten eller observationsprotokollet
--> Skapa vid behov nya dokument men glöm inte dela dem.

6) Börja läsa in dig på källorna


OBS 1: Ta gärna hjälp av Karolina och klasskamraterna på punkterna 3, 4 och 5 a

OBS 2: Glöm inte att dela alla relevanta dokument med Karolina och Camilla

Projekt normer, genus och jämställdhet: rapporten

Din uppgift, den examinerande uppgiften, inom projekt normer, genus och jämställdhet är att göra en liten samhällsundersökning och presentera dina resultat i en vetenskaplig rapport.

HÄR finns mer information.

HÄR finns dokumentet med frågeställningar. Det är också delat med er så att ni kan lägga till frågor som ni kommer på.

Novels - The task

Lathund till kunskapskraven

Hur mycket du förstår av det du läser (F --> A)
Hur väl du kan uttrycka det (F --> A)
Hur mycket du bidrar till att det blir en bra bokdiskussion (F --> A)

Uppgift

Ni ska ha boksamtal i grupper vid tre olika tillfällen
Till varje tillfälle ska ni:

  • Ha läst till ett visst ställe i boken
  • Ha förberett två diskussionsfrågor
  • Ha förberett central scen till varje boksamtal. Du ska kunna beskriva scenen och förklara varför du anser att den är central och viktig för handlingen
När ni inte har boksamtal

- Läs boken
- Träna på English Practise

Kunskapskrav

E


Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer


Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

(Ex. på att visa sin förståelse: diskutera med fokus på romanen, hänvisa till händelser i romanen, ha funderingar på vad som kommer att hända grundat i det du redan läst, kunna diskutera vad som motiverar de olika karaktärerna till olika handlingar, kunna identifiera viktiga och centrala händelser i romanen och motivera varför de är centrala)


I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

(Ex. på fungerande strategier: ha förberett bra diskussionsfrågor och lagt dem i mappen kvällen innan, ha förberett en presentation av en central scen till varje gång, ha läst till rätt ställe i boken så att man kan delta, ta initiativ till att kommunicera, ställa följdfrågor som utvecklar och fördjupar diskussionen)


C


Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att medtillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.


A

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i skriven engelska


Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.

Tuesday, November 18, 2014

Mentorslektion 18/11

Hej! Här kommer en sammanfattning av det som jag tog upp under lektionen:

1. Fortsättningsvis kommer alla kommentarer och diskussioner kring frånvaro att ske via mail. Jag utgår från att allt är korrekt rapporterat i Dexter om ni inte kontaktar mig!

2. Vänd er direkt till mig när ni har önskemål, tankar, förslag, klagomål etc. Vänta inte! Det är alltid bra att lösa saker omgående. Detta skulle jag uppskatta väldigt mycket!

3. Allt som inte har med undervisningen/ämnet att göra tar vi utanför lektionstid. Jag behöver inte veta varför någon inte gjort läxan eller varför någon är sen. Om ni vill berätta så hittar vi en tid där vi kan tala enskilt.

4. Ta med material till lektionen! Ibland går det inte att delta på ett meningsfullt sätt utan lärobok, dator etc. I dessa fall får man lämna lektionen.

Jag hoppas att ovanstående känns bra för alla!
Vi ses på fredag! / Emilie

Sunday, November 16, 2014

Kommunikation 17/11

Då var det dags att tillämpa dina kunskaper om samtal på ditt utvecklingssamtal.  Frågorna finns HÄR. Läs igenom kunskapskraven innan du börjar skriva!

Skriv i ett dokument  som du skapar i din kommunikationsmapp och döper till "Utvecklingssamtal analys Förnamn".

Du får - jag tom rekommenderar det - använda dina anteckningar och  det dokument som heter "Kommunikation: begrepp".

Michelangelos första utvecklingssamtal. Källa: www.pixgood.com. Fri att använda.Saturday, November 15, 2014

Psykologi - tisdagen den 18/11

Glöm inte att avsluta uppgiften med att sammanfatta paranoia, manodepressivitet/bipolär sjukdom, borderline, samt antisocial personlighetsstörning/psykopati. (Vad innebär dessa diagnoser? Symtom? Behandling? Konsekvenser för individ och samhälle? etc!!!)
Önskar er alla en fin helg! / Emilie

Monday, November 10, 2014

Grammatikprov - alla bör läsa!

I vecka 48 kommer vi att ta en ny vända grammatikhärligheter (ordklass på den?). Vi kommer att träna och repetera vid två positioner och vi kommer att använda min STHL-tid på torsdagen för själva omprovet. Alla kommer inte att göra alla delar.

Vi kör BIFF-regel torsdagen den 27/11, kl. 12-13 i A 304
Vi kör satsdelar torsdagen den 27/11, kl. 15.45-16.45 i A 304

Vad jag kan se på era resultat ska följande personer komma och träna på BIFF-regel:
Mattias, Albin, Alfred, Alex, Erik, Harald, Saman (obligatoriskt)
Adam, Hanna (för att höja resultaten)

Vad jag kan se ska följande personer komma och träna på satsdelar:
Mattias, Albin, Max, Erik (obligatoriskt)
Caroline, Ludwig, Jeff, Jonatan, Elvira, Hanna (för att höja resultaten)

Jag kommer att drilla ordklasser under pågående temaprojekt och det är lättare att plugga in själv, så jag har inget extra prövningstillfälle till det.

Till omprovet har jag kallat alla som måste komma via kalendern. Svara ja när ni har sett det. Alla som sedan vill komma för att försöka höja sina resultat är välkomna - både på träningarna och provet:)

Projekt normer, genus och jämställdhet

Måndag 10/11 engelska och samhällskunskap: Den första uppgiften är att i grupp göra en fältstudie. Det innebär att ni ska gå ut i Malmö och observera vilka människor som lyfts fram och syns i stadsbilden.

Ni kommer att tilldelas observationsprotokoll som ni ska använda. Innan ni går iväg ska ni ställa upp en hypotes för hur ni tror att det ser ut.

Tisdag 11/11 svenska: Grupperna sammanställer sitt material och förbereder en kort presentation

Onsdag 12/11 samhällskunskap: Redovisning av fältstudien

Redovisningen ska innehålla:
- presentation av var och när observationerna genomfördes
- presentation av hypotes
- sammanställning av insamlat material i form av diagram
- jämförelse av hypotes och utfall
- diskussion om varför det ser ut som det gör - orsaker och konsekvenser

Grupp
Objekt att observera
Adam, Alex, Gökcan, Isak
Hansakompaniet:
5 - 7 affärer
Harald, Ludwig, Adrian, Saman
Triangelns köpcentrum:
5 - 7 affärer
Albin, Erik, Jeff, Jonatan
Stationen:
5 - 7 arbetsgivare
Hampus, Henrik, Alfred, Hanna
Reklam och affischer på kulturinstitutioner:
Filmstaden
Malmö Opera
Victoriateatern
Spegeln
Mattias, Anders, Rebecka, Elvira
Skyltning på bokhandel och bibliotek:
SF-bokhandeln
Bokhandel Caroli
Bokhandel Hansa
Stadsbiblioteket
Caroline, Max och Simon
Gågatan från Triangeln till Stortorget: reklamskyltar och skyltfönster

Sunday, November 9, 2014

Kommunikation 10/11

HÄR finns ett verktyg som bygger på JoHari-fönster.


HÄR finns frågorna du ska reflektera över i samband med utvecklingssamtalet

Thursday, November 6, 2014

Questions

Is the language repetetive or varied?
Is the text written in the same (correct) tense (tempus) thorughout?
How should I end the story?
Is there a good flow in the language?
Can you picture the story well in your mind?
What moods does the story evoke?

Responsgrupper - torsdag

Rebecka, Ludwig, Mattias
Hampus, Hanna, Caroline
Alex, Anders, Jeff
Harald, Erik, Elvira
Adam, Alfred, Adrian
Simon, Isak, Jonatan
Henrik, Saman, Albin

Monday, October 27, 2014

Heads up - extra lektion i kommunikation 18/11

Tisdagen 18/11 kommer kapten Tobias Christensson (som ledde soldaterna under övningen i Önnarp) och kapten Martin Hansson (som ledde figuranterna (oss;) i Önnarp) till oss för att berätta mer om övningen och om deras uppdrag utomlands.

Det blir under en extra lektion mellan kl 08.30 och 09.50 tisdagen 18/11. OBS tiden! Vi ses i sal A213.

Idrott 2 - Davids grupp

Onsdag 5/11 med Idrott 2 ska vi till Forum och få en inblick i dansens värld. Vi ska prova på ett pass som heter Let´s Dance där man får testa de danser som tv4 programmet med samma namn genomför.

Adress: Djäknegatan 21
Material: 10 kr till skåp (som ni får tillbaka). Vattenflaska och idrottskläder. Obs de är noggranna med att ni har inomhusskor på er.

Kom i tid och uppför er enligt rätt Bernadotteanda... 

Friday, October 24, 2014

Psykologi

Här kommer det som vi bestämde på lektionen idag:

Instruktionerna till uppgiften kring utvecklingspsykologi finns här på bloggen -  se vidare inlägg från den 12/10!

Så här blev indelningen i de olika tvärgrupperna:

1. Adam, Isak, Hanna och  Caroline
2. Harald, Saman, Jonatan, Max och Anders
3. Alexander, Jeff, Henrik och Elvira
4. Rebecka , Alfred, Mattias, Adrian och Albin
5. Gökcan, Hampus, Erik, Simon och Ludwig

Psykologiprovet om psykisk ohälsa blir fredagen den 28/11. (Det blir samma dag som utvecklingspsykologiuppgiften senast ska skickas till mig).
Läs s. 250-256, 258, 262-272 och 288-305 i läroboken. Glöm inte att läsa på alla lektionsanteckningar.

Jag önskar er alla ett fint och roligt höstlov! / Emilie


Nu är det dags för BG-milen & såklart är alla från Bg intresserade och tänker delta... 

Vi startar som vanligt vid djuphavsbadet nere i västra hamnen (kartor kommer sättas upp i A-huset anslagstavla vån 2). Vändpunkt vid bågskytteklubben där ni prickar av er hos ansvarig personal för att sen springa tillbaka igen. 

Vi kommer erbjuda 2 tillfällen: 

- måndag 10/11 med start ca 15:00 (Idrott 2 + Bg13 ABC + de som vill från Bg12ABC)

- måndag 17/11 med start ca 15:00 (Bg14 ABC + de som vill från Bg12ABC)

Thursday, October 23, 2014

Feedback - the middle of the story!

Today, you are doing feedback in groups. And you will discuss your texts together, using the feedback chart here! These are the groups:

Hanna, Ludwig, Albin och Alexander
Isak, Hampus och Erik

Friday, October 17, 2014

PSYKOLOGI
Läxa - tisdagen den 21/10

Läs om ångest och fobier på s. 262-268 i läroboken. Det handlar inte om att du ska "kunna" allt på dessa sidor utan om att du ska förbereda dig inför lektionen. Finns det något som är svårt att förstå? Vad tycker du känns intressant och viktigt?  Finns det några svåra begrepp/ord? Vilka frågor ställer du dig när du läser texten? Vad vill du veta mer om? etc etc....

Alla ska dessutom repetera lektionsanteckningarna om depressioner!

Om du inte gjorde läxan senast så ska du dessutom läsa om depressioner på s. 250-256 + 258.

Mvh
Emilie

Thursday, October 16, 2014

Länk till exempeluppgifter

Här kommer länken till det exempelprov ni kan träna på tills på tisdag. Om ni tycker det är klurigt ska ni komma på stödtimmen på morgonen.

Här finns tre sidor med en uppgift på varje sida.

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/document/d/1wx-hqAAw8GTTd_L8lfmgh2Nh12PWE_vnq8dQl0Ac3lw/edit?usp=sharing

Wednesday, October 15, 2014

Respons i engelska!

On the list below, you see the names of the people who are going to give you feedback. You have to share your document with those two people. For instance, Adam has to share his short story with Harald and Alex.

To find out who you are going to GIVE feedback on, you can check in the list below (Alex, for instance will give feedback to Adam and Harald). You will also notice which two people share documents with you:) Use the feedback templates and give as detailed feedback as you can to those two people!


Tuesday, October 14, 2014

Huvudverb = de finita verb där inte kommer efter verbet när man använder BIFF-regeln
Bisatsverb = finita verb där inte kommer före verbet om man använder BIFF-regeln

I en mening ska det bara finnas ett huvudverb (Big Daddy)!
I en mening kan det dock finnas flera bisatsverb (små kompisar) utöver huvudverbet.
Bisatsverben får dock inte vara ensamma i meningen (inte FF)!


Alltså:

Big Daddy klarar sig själv hemma i meningen.
Big Daddy kan definitivt också hantera småkompisar hemma i meningen.
Småkompisarna klarar sig inte utan Big Daddy hemma i meningen!!

PS. På provet använder man begreppen huvudverb och bisatsverb, inte Big Daddy och småkompisarna;)

Gymmets öppettiderSunday, October 12, 2014

Uppgift  -  utvecklingspsykologi

Här kommer instruktionerna inför "långläxan" som vi pratade om senast! Skriv ca en sida (max två) där du sammanfattar och tänker kring följande:

"John Bowlby - anknytningsteorin" (s. 146-151 i läroboken) Adam, Harald, Alexander, Rebecka, Gökcan och Hampus

"Margaret Mahler - objektrelationsteorin" (s. 162-165 i läroboken) Isak, Saman, Jeff, Alfred och Erik

"Erik Erikson - människans åtta åldrar" (s. 155-158 i läroboken) Hanna, Jonatan, Henrik, Mattias, Simon och Max

"Jean Piaget - tänkandets utveckling" (s. 159-162 i läroboken) Caroline, Anders, Elvira, Ludwig och Albin, Adrian

Detta är en individuell uppgift - men självklart får du diskutera med de andra som fått samma ämne! Du ska redogöra och berätta men även reflektera kring innehållet. (Redogör exempelvis för det som du tycker känns viktigt, angeläget, intressant etc. Finns det något som du är kritisk eller skeptiska till - varför? Kan du dra paralleller till egna erfarenheter? etc) Du ska alltså tänka till om det som du läser! Du får gärna komplettera läroboken med annat material (böcker, tidningar, nätet etc) men då måste du noga och korrekt ange dessa källor!

Senast fredagen den 28 november ska du ha mailat sammanfattningen till mig. Tisdagen den 2 december är jag på MAH och då förbereder du dig inför redovisningen i tvärgruppen. Du ska fritt (ingen högläsning!) kunna redovisa ditt ämne och dina tankar i tvärgruppen fredagen den 5 december! Du får ha anteckningar  - men bara som "stöd". Gruppen ska även ha tillgång till ditt material, så det som du mailar mig ska du även maila till tvärgruppen . Senast den 2 december ska tvärgruppen ha fått ditt material så att de har hunnit läsa på inför redovisningarna!
Jag återkommer med tvärgruppsindelningen längre fram!
Lycka till med uppgiften!
Emilie

Samhällskunskap 13/10

BNP/capita 2013

HDI 2013

GDI 2013 och GII 2012


Gapminder

Uppgiften finns här.


Till uppgift B1. Ffa bilderna 4-9

Thursday, October 9, 2014

Idrott 2 - prov

Prov kap 4-5 fredag 17/10
plats aulan.
Medtag penna och suddgummi

Writing a short story!

My presentation of the Five Ws!

Homework:

Write the beginning of your short story! Look at slide 6 in the "Short Story Structure presentation" and use that to write your beginning. Next time you will get feedback about how you:
- set the mood
- introduce your character in a situation
- grab the reader

Wednesday, October 1, 2014

Samhällskunskap 1/10

Pågående tema är marknad.

Du kan läsa mer i Reflex ABC på sidorna 312 - 321.

HÄR finns uppgiften.

Sunday, September 28, 2014

I morgon - måndag

Jag hoppas ni inte blir allt för ledsna om ni får börja ca. 8.20 i morgonbitti i stället. Karolina ska ta emot ettorna 8.10 eftersom jag har blivit FÖRKYLD i Amsterdam! En liten stund senare börjar ni alltså imorgon. Men bara en liten.

Friday, September 26, 2014

idrott 2 - Davids grupp

Hej!

Jag är iväg v40 (revingevecka år 1)

Era lektioner med mig är inställda. Jag vill att ni gör följande:

- Läs in er på kapitel 4 & 5 i boken. Dessa ska ni ha teoretiskt prov på vecka 42.

Ha en underbar vecka! Glöm inte att bara vara....

Teater?

Malmö stadsteater om "Ottar och kärleken"

Recensionen i Sydsvenskan av "Ottar och kärleken"

Tänkbara datum
Onsdag 8/10
torsdag 9/10
tisdag 14/10
onsdag 15/10
torsdag 23/10
onsdag 29/10

Tuesday, September 23, 2014

Psykologiprov

Psykologiprov - fredagen den 3/10

Läs s. 170-178 (personlighetspsykologi) samt s. 92, 98-103 (socialpsykologi) i läroboken. Glöm inte studera samtliga lektionsanteckningar!!!
Lycka till! / Emilie

Wednesday, September 17, 2014

Matkort

Från och med måndag nästa vecka krävs det elevkort för att få en tallrik i matsalen. Inget kort - ingen mat. Hoppas att detta löser några av problemen ni upplevt i matsalen:)

Monday, September 15, 2014

Kommunikation 8/9

Ni har alla erfarenheter av olika kulturer genom familj, släkt, vänner, resor, skolan mm.

Diskutera likheterna och skillnaderna mellan olika kulturer ni har erfarenhet av när det gäller följande aspekter av kommunikation.

1) Hälsningar - verbala och icke-verbala
2) Kroppsspråk - gester, hållning mm
3) Samtal - turtagande, tillåtna/tabu ämnen, tonfall mm
4) Kroppskontakt och personlig sfär
5) Kläder och attribut

Fundera gärna även på andra aspekter tex genus - är det skillnad för män och kvinnor? klass - är det skillnad på rika och fattiga?


Grupp I: Hälsningar
Ludwig
Gökcan
Caroline
Max
Jeff

Grupp III:
Samtal: ämnen, turtagande mm
Hampus
Adrian
Rebecka
Isak
Adam
Grupp V:
Kläder och attribut
Erik
Alex
Henrik
Anders
Grupp II: Kroppsspråk
Hanna
Saman
Harald
Albin
Simon

Grupp IV:
Kroppskontakt och personlig sfär
Mattias
Jonatan
Elvira
Alfred

Thursday, September 11, 2014

The writing task

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/document/d/1SzlCKHFyvFpB7sXKENZZgyzVmmO--BCjGHeUotds8FE/edit

Knowledge demands

Eleven kan förstå innehåll och detaljer i talad engelska. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven kan formulera sig med flyt och anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.

These are the names of the important characters

Lietenant Norman Dike ("Foxhole Norman")
Lieutenant SpeirsSergeant Lipton ("Lip")
 
These are some scenes from the last episode we watched that may be helpful to you when you write your text. 

Lipton thinks about Dike and his leadership
http://youtu.be/Q80DmaoN_I4

Lietenant Dike goes for... help
http://youtu.be/2Omv47xvOKE

German artillary barrage - Toye and Guarnere get hit
http://youtu.be/PKSYN-tbNRs

The attack on Foy
http://youtu.be/UtG5KnKLH1o

Slutscenen med Speirs och Lipton i kyrkan.
http://youtu.be/3JhIFd-iKz8


Wednesday, September 10, 2014

Skolval 5/9

Fredagen 5/9 arrangeras skolval på Pauliskolan. Du får, om du vill, möjlighet att påverka genom att visa vilket eller vilka partier du föredrar.

Vallokalen, i matsalen, är öppen mellan 08.00 och 16.00. Du måste kunna identifiera dig genom att visa antigen matkort eller id-kort. (En nödlösning är att någon annan som kan kan identifiera sig kan bekräfta att du är du).

Filmen visar hur det går till när man röstar i vallokal.

Samhällskunskap 10/9

För dig som ännu inte vet vilket parti du ska rösta på och eller håller på.

Dagens Nyheter har dels en Valkompass och dels en Valfrågekontroll. Valkompassen matchar dig mot parti efter frågor om många olika saker. I Valfrågekontrollen valjer du område och matchas mot parti.


Aftonbladet har en Valkompass som matchar dig både mot parti och enskilda kandidater.


SVT har en Valkompass som matchar dig mot partier och kandidater.


Sydsvenskan har en Valdejt där du matchas mot partiledarna.

Sydsvenskan.se: 29 frågor du inte vågat ställa om valet och svaren.
Tuesday, September 9, 2014

Thursday - English

These are your writing pairs for English:

Erik and Ludwig
Jonatan and Henrik
Adrian and Albin
Alfred and Jeff
Simon and Mattias
Rebecka and Caroline
Max and Alex
Hampus and Anders
Hanna and Elvira
Isak and Saman
Adam and Harald

These are the instructions that I showed you last Monday