Thursday, March 26, 2015

LOVSKOLA!

Måndag, tisdag och onsdag under påsklovet erbjuder Pauliskolan lovskola.

Tid:  80.30 - 14.30
Plats: salarna B108 och B109
Personal: lärare i matte, svenska och filosofi samt elevassistenter

Så här står det i kalendern
Lovskolan pågår under måndag - onsdag mellan 8.30-14-30. Vi bjuder på frukt och dryck. Erbjudandet gäller för alla gymnasieelever på skolan. Du behöver inte ha en F-varning i något ämne för att delta utan det är en möjlighet att under lugna och trevliga former få hjälp med dina studier.På måndagen finns även Camilla och Karolina på plats i sal A304 mellan ca kl 10.00 och 12.00. Karolina är på skolan från ca 08.00.

Karolina kommer även att vara på skolan på onsdagen mellan ca 08.00 och 13.00

Monday, March 23, 2015

Prov idrott 2 kap 9-10

Prov idrott 2 kapitel 9-10
Datum: fredag 17/4
Plats: Aulan A408
Tid   08:10

Sunday, March 22, 2015

Samhällskunskap 23/3

Prov på nationalekonomiska teorier

Dörren öppnas kl 08.00 och stänger kl  08.15. Kl 08.30 är andra och sista insläpp. På eftermiddagspasset är det ett insläpp kl 13.10

Väljer du att skriva på datorn ska du skriva i det delade dokumentet "Prov nationalekonomiska teorier - Efternamn, Förnamn" som kommer att vara tillgängligt mellan 08.00 och 09.30 samt 13.10 och 14.40.

Väljer du att skriva på papper så ska pappret lämnas in efter första passet. Glöm inte att skriva ditt namn på samtliga papper.

Du får använda allt tillgängligt material men inte diskutera med andra under skrivpassen eller skicka material mm mellan bänkarna.

Det är viktigt att du planerar så att du hinner slutföra hela provet. Börja med att läsa hela instruktionen inklusive kunskapskraven. Du har sammanlagt 170 minuter dvs drygt tre timmar på dig.

Provet finns HÄR (from 08.00 måndag 23/3). Skriv partiets namn och eller namnet på deras nationalekonomiska teori som rubriker oavsett om du skriver i datorn eller på papper.


Thursday, March 19, 2015

Looking for Alaska Assignments


Here are the three assignments you have to do

Part 1 - Here

Part 2 - Here

Part 3 - Here

These should be done at the latest Wednesday 25/3. I know I said Thursday but I need time to check that you have done them before the final test.

/Madeleine

Tuesday, March 17, 2015

LOGOS - att vädja till förnuftet och logiken

Detta är vår tes:

Utöka idrotten i gymnasiet till 300 obligatoriska poäng under tre år!

Här är våra argument:
2. Goda hälsovanor grundläggs tidigt i livet
3. Motargument
4. God motion ger större framgångar i studierna
1. Ohälsosamma ungdomar blir kostsamma för samhället

Er uppgift är att hitta förnuftiga och logiska fakta som stödjer de här argumenten. Ni ska lägga upp allt ni hittar i padlettarna ovan (länkarna går dit). Där står vad ni ska inkludera på padletten:)

Strukturen och sammanhangsord är viktiga för logos eftersom det skapar en logisk röd tråd och tydliga resonemang

Kärleken är fri

Tisdagen den 24/3

12.50-13.30: Föreläsning i A 408
14.00-15.30: Teater på Rönnens skola (vi går dit tillsammans efter föreläsningen)

Onsdagen den 25/3

11.05-?: Workshop i A411

Närvaro är obligatorisk och kommer att registreras i Dexter

Sunday, March 15, 2015

Kommunikation 16/3

Jag kan eventuellt bli 5-10 minuter sen till lektionen eftersom jag har ett möte innan men jag kommer definitivt.

Fixa fram en penna och diskutera Hannas kommunikation och trovärdighet så länge ;)
/Karolina

Thursday, March 12, 2015

English 12/3

Hi,

You worked really well this lesson and I'll see you on Monday.

As a reminder:

You should read until page 198 by Monday 16/3 in Looking for Alaska.  You will also have the test for pages 136-198 on Monday.

/Madde

Tuesday, March 10, 2015

Förtroende - etos

Vi ska titta på den första minuten i de här klippen. De innehåller som figurerar i någon sorts talsituation. Vi ska se vilket förtroende ni får för de här personerna. När ni bedömer deras förtroende ska ni inte tänka på VAD de säger utan allt det andra: klädsel, kroppsspråk, röst, titlar etc.
Om man i stället ska uttrycka sig i skrift och t.ex. skicka iväg en arbetsansökan eller ett brev till en myndighet - vilken

Samhällskunskap 9/3

Måndag 23/3 är det prov på nationalekonomiska teorier. Provet är ett sk "open book test" vilket innebär att du får använda anteckningar, lärobok och internet under provet. Det innebär dock inte att du inte måste förbereda dig.

Förbered dig genom att läsa igenom dina anteckningar och läroboken. Du kan också hitta andra källor i förväg. Ett tips är att skriva ut dina anteckningar - särskilt om du tänker skriva på datorn. Ni kommer att få välja mellan att skriva på datorn och skriva på lösblad.

Provet omfattar fyra nationalekonomiska teorier: klassisk nationalekonomi, marxism, keynesianism och monetarism.

Reflex 123 sidorna 383 - 408. Du kan också repetera politiska ideologier sidorna 145 - 150 samt allmän ekonomisk teori 303 - 323 och 327 - 343

   

Provet ger möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav
SAMSAM 02
E

C

A
Eleven kan redogöra * för några centrala teorier och diskutera deras styrkor och svagheter.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat
Dessutom kan eleven redogöra * för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.


* översiktligt


* utförligt


* utförligt och nyanserat


Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet 


** enkla 

* med säkerhet ** nyanserade 


Eleven diskuterar * orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.


* översiktligt


* utförligt


* utförligt och nyanserat


Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med ** omdömen andras ståndpunkter.
* enkla 

** enkla

* välgrundade

** enkla

* välgrundade och nyanserade
** nyanseradeMonday, March 9, 2015

Kommunikation 9/3 del 2

Tema grupp avslutas med en uppgift som finns HÄR.

Skriv i ett dokument i din kommunikationsmapp. Döp dokumentet till "Analys av grupp  -  Förnamn"

Kommunikation 9/3 del 1

Diskussionsfrågor: grupp

1) Ge exempel på grupper som ni tillhör. Definiera grupperna.

2) Vad kännetecknar en bra grupp?

3) Hur skiljer sig kommunikationen åt i olika grupper? Ge exempel. Vad beror det på att kommunikationen inte fungerar på samma sätt i alla grupper?

4) Vad kännetecknar (stark vi-känsla)? Vad är för- respektive nackdelarna med stark vi-känsla?

5) Vilka olika teambuildingaktiviteter har ni varit med om? Vilka effekter fick de? Vad anser ni känneteckna effektiva teambuildingaktiviteter? Ge exempel.

6) Hur är en bra gruppmedlem?


Friday, March 6, 2015

Påminnelse om stöd i svenska och engelska

På tisdag 9.00 är det dags för stöd i svenska.

Anmäl er via mail till mig senast idag.

Thursday, March 5, 2015

Min Email


Hej,

Här är min email till er som undrade.

madeleine.weber@skola.malmo.se

/Madeleine Weber

Looking for Alaska 5/3

Hello,

Todays assignment can be found here

/Madeleine Weber

Tuesday, March 3, 2015

Stöd med Camilla!

Varannan tisdag morgon (ojämna veckor) kl. 9.00 i A213 kan man komma till mig på stöd. Alla som har F-varningar i svenska eller engelska bör komma. Man anmäler sig till mig senast fredagen innan. Har man anmält sig så dyker man upp.

Monday, March 2, 2015

Looking for Alaska

Hi,

Thursday 5/3 - Quiz for LfA until p.69 and these words.

Monday 9/3 - Read until page 136.

Expect to be quizzed on what you've read.

/Madde


Looking for Alaska 2


Hi,

The assignment information for todays class can be found here

/Madde