Monday, October 21, 2013

Svenska - måndag v. 43

Dessa ska ge respons

Caroline --> Albin, Anders
Albin --> Caroline, Anders
Rebecca --> Anders, Albin
Anders --> Rebecka, Caroline
Isak --> Erik, Adrian
Erik --> Isak, Harald
Harald --> Adrian, Isak
Adrian --> Harald, Erik

När man har fått respons ska man korrigera sin text så att den är absolut tip-top

Färdiga med recensionen

Alla som är färdiga delar sin recension med Elvira och Adam!

Börja skriva om-sida: Ludwig och Hanna
Prata med Maria om vernissage: Mattias, Hampus och Max
Lägga in i bloggen: Elvira, Adam, Erik
Skapa QR-koder och lägg in dem i listan: Simon, Harald, Alex
Kontrollera att qr-koderna stämmer: - - -Today's English lesson

If you're done with the reading and the peer review of the short stories then work with one of the following two links.

Lyricstraining (Practise listening comprehension, spelling, vocabulary)
Practise verbs

Remember to share the final version of your short story with me!

Friday, October 18, 2013

Instructions to the task

Press the following link for the instructions to the Writing task: LINK. Deadline: Today by midnight!

Thursday, October 17, 2013

Mentorstid 17/10

v.45 har vi inte Jennie i engelska. Tänk på nya schemat.
v.45 ska vi göra gamla nationella prov, för träning.
Nya placeringar i klassrumen
Uv samtal v.47.
thetruestory.nu vad tycker ungdomar om Malmö.

Svenska - 17/10

En del av er ska skriva färdigt era recensioner. Börja göra det och arbeta tyst. Be mig om hjälp om ni undrar något.

Ni andra ska börja ge respons på varandras texter. Syftena med att ge respons är två:

- Man tränar sitt eget skrivande genom att se hur andra har löst liknande uppgifter
- Man tränar sitt eget skrivande genom att försöka identifiera kvalitéer och brister i andra texter
- Man ska ge respons för att andra ska få möjlighet att förbättra sin produktion utifrån god feedback

God feedback:

- Tar upp både kvalitéer och brister
- Ger exempel från texten
- Lämnar förslag på hur problem kan lösas på ett sätt som gör att personen själv får komma fram till det bästa sättet att lösa problemet på. Man ska inte göra lösningen åt mottagren för denne lär sig inget av det.

Så här gör ni:

 • Dela ditt dokument med de personer som ska ge respons på din recension
 • I "Delade dokument" hittar du sedan de recensioner som du ska ge respons på
 • Utgå från den här mallen och välj ut 8-10 punkter att kommentera. Tänk på att det ska finnas en balans mellan kvalitéer och brister i din feedback!
 • Skriv din feedback antingen som ett brev efter recensionen, och/eller använd kommentarfunktionen för att t.ex. markera något särskilt du vill säga något om.
 • Meddela både mig och kompisen när du är färdig med din feedback.
 • Vänta med att redigera din egen text tills du har fått feedback från BÅDA personerna
Hampus --> Adam och Hanna
Elvira --> Hampus och Jonatan
Adam --> Hanna och Ludwig
Max -->Elvira och Hampus
Hanna --> Ludwig och Henrik
Simon --> Max och Elvira
Ludwig --> Henrik och Alex (börja med Henriks text)
Mattias --> Simon och Saman (börja med Simons text)
Henrik --> Alex och Jeff (börja med Jeffs text)
Jonatan --> Mattias och Simon
Alexander -->Jeff och Alfred 
Saman --> Jonatan och Mattias
Jeff --> Alfred och Max
Alfred --> Saman och Adam (börja med Adams text)

Extra!
Färdigställ listan som Maria ska ha. Jag har gjort en mall här som ni fyller i (inte bara för er själv utan för alla ni kan)

Extra!
Vi ska publicera recensionerna på en blogg. Det är sedan denna blogg QR-koderna kommer att länka till när man står i biblioteket med moilen i handen. Bloggen ska ju vara med i tävlingen Webbstjärnan även om bloggen bara är så att säga genvägen vi behöver för att kunna göra QR-koder.

Tävlingen går ut på att man ska publicera skolarbete på webben. På det ställe där man publicerar sitt arbete, i vår fall en blogg, ska man ha en om-sida där man presenterar skolarbetet och berättar vad det handlar om. Här kan du läsa vad om-sidan ska innehålla. Läs och fundera över punkterna och vad du tycker att du skulle kunna bidra med där. Alla kommer att få ge förslag vad vi behöver ha med till om-sidan, och sedan kommer ett par elever att få skriva den (om tid finns men det tror jag).

Wednesday, October 16, 2013

Samhällskunskap 16/10

När ni är färdiga med er glogg så skrollar ni ner till under gloggen och klickar på "Embed this glog".

Välj alternativet I MITTEN och klicka på "Copy"

Klistra in i ett mail till karolina.goransson@skola.malmo.se


Tuesday, October 15, 2013

Historia 16/10

Onsdag 16/10 har vi historia kl: 09.50 - 11.05 i sal A213. 

Dvs historia ersätter idrott.

Monday, October 14, 2013

Inför Revingevecka

Att tänka på när du packar och förbereder dig
* Du ska kunna hålla dina fötter varma och torra  (ta med många par strumpor)
* Du ska kunna stå och ffa gå i de skor du har. (använd ingångna skodon)
> Förebygg skavsår redan måndag kväll (använd tex Leucoplast - kan köpas på Apotek)

* Du ska kunna hålla dig själv varm och torr
> ta med regnkläder (du som inte har låna eller köp, man kan köpa second-hand)
> klä dig enlig flerlagersprincipen dvs hellre flera tunna plagg än ett tjockt (då kan du reglera din klädsel lättare dvs anpassa den till temperatur och ansträngning)
> ta med mössa och vantar (det blir kallt på kvällen)

* Du ska vara varm och torr när du sover
> ta med särskilda plagg att sova i tex pyjamas eller underställ, även strumpor

* Det kommer att vara kallt, fuktigt och förmodligen smutsigt
> lämna mobiltelefon, smycken odyl hemma
> välj kläder mm som du inte rädd om

Tänk på gruppen och stämningen i gruppen!
Var snälla mot varandra! Peppa varandra! Hjälps åt! Se varandras styrkor! Gnäll inte!

Camping Tents 1. Copyright: Bobbie Peachy. http://webclipart.about.com

Friday, October 11, 2013

Thursday, October 10, 2013

English homework

Here you've got the irregular verbs (left column) - homework for tomorrow. You'll have to zoom!

Mentorstid 10/10


 • Information Revinge. Camilla och Linn skickar ut lappar om mer info.
 • Information Olympiad: den 14/10, 16/10 och 18/10. 24 elever blir uttagna. Uttagningarna sker i Gymmet. Mer info finns hos Anton i BG11A.
 • Isak frågade hur stödtimmarna funkar. Det funkade inte så bra tyckte vissa i klassen. Linn tyckte att vi skulle kolla vår mail om det stod något där om inte så hör med läraren om det verkligen blir. Ta upp på matten ur det blir med stödet. 
 • Närvaro i Dexter. Vi ska kolla av varje mentorstid och ha inloggningsuppgifterna med oss. Vi ska även kolla vår mail varje dag. Svenska, torsdagen den 10/10

Lektionsmål: att ni ska veta vilka förväntningarna på uppgiften är, dvs. vad recensionen ska innehålla och hur den ska se ut.
E

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

C

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

A

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.


200-300 ord
http://www.svd.se/kultur/litteratur/oroande-lasning-om-ung-soldat_34836.svd
Responsprotokoll

På måndag ska du skriva din recension. Ta med dig följande:
- din dator
- boken du valt att recensera
- häftet om hur man skriver recensioner
- dina anteckningar om vad en recension ska innehålla och hur den ska se ut

Lärloggen:

Skriv vilken bok du valt
Vad tyckte du var otydligt om hur man skriver en recension?
Vad känner du dig helt säker på?
Vilken fråga vill du ha svar på?

Wednesday, October 9, 2013

Historia 10/10

Intervju med medeltida person

Uppgiften finns här.

Här ett exempel på det muntliga framförandet av en intervju.


Ett exempel på hur den skriftliga inlämningen kan se ut finns delat på Google drive. Dokumentet heter "Kristina Nilsdotter Gyllenstierna".


Medeltida person
Elever
Muhammed
Henrik och Taysira
Karl den store
Hanna och Gökcan
Gregorius VII
Jonatan och Anders
Wilhelm Erövraren
Ludwig och Max
Urban II
Alexander och Caroline
Henrik IV
Elvira och Hampus
Marco Polo
Harald och Saman
Birger Jarl
Simon och Rebecka
Heliga Birgitta
Jeff och Mattias
Magnus Eriksson
Albin och Adrian
Margareta (I av Danmark)
Adam och Alfred
Jeanne d´Arc   
Isak och Erik
                                          


Samhällskunskap 10/10

Arbetsgång grupparbete riksdagens partier

Börja med att läsa instruktionerna och planera ert arbete.

1) Skapa och dela ett dokument i google drive som ni döper till "Parti - Förnamn, Förnamn, Förnamn".

2) Ta reda på kontaktuppgifter till en eller flera representanter för ert parti (gärna lokalt). Formulera era frågor till den/de och få iväg era frågor om arbetslösheten bland ungdomar och invandringen.

3) Ta reda på svaren till frågorn 1-10. Skriv in dem i ert gemensamma dokument.

4) Skapa ett konto på www.glogster.com. Skapa en glog där ni på ett överskådligt sätt presenterar  de fakta ni fått fram genom att svara på frågorna 1-10.

5) Gör en korrekt källförteckning i ert dokument.

6) Skriv en kort text i ert dokument där ni presenterar och diskuterar minst en av era källor och minst en av era metoder.

7) Förbered den muntliga redovisningen.

8)  Läs igenom intsruktionerna och kontrollera att ni svarar på alla frågor och följt alla instruktioner.

Samhällskunskap 9/10

Klassiskt grupparbete om de partier som sitter i riksdagen!

Uppgiften

Gruppindelningen

Centerpartiet
Adam
Adrian
Albin

Krist-
demokraterna
Caroline
Elvira
Erik

Moderaterna
Harald
Henrik
Isak

Sverige-
demokraterna
Mattias
Max
Rebecka

Folkpartiet
Alexander
Alfred
Anders

Miljöpartiet
Gökcan
Hampus
Hanna

Social-
demokraterna
Jeff
Jonatan
Ludwig

Vänsterpartiet
Saman
Simon
Taysira
Tuesday, October 8, 2013

Rätten och samhället

Varför förhör på innehållet på yrkesmentorstiden?
a) För att knyta samman yrkesmentorerna med juridikkursen på ett tydligare sätt
b) För att skapa lite skärpa hos er som lyssnar ;)


c) Dessutom ger det er möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav:
Betyg E

Betyg C

Betyg A
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Friday, October 4, 2013

HLR!

 Kl 13.30 på brandstation Centrum

Måndag 7/10 
Måndag  14/10
Måndag 21/10
Adam

Hampus
Henrik
Harald

Jeff
Mattias
Rebecka

Alfred
Simon
Gökcan

Erik
Caroline
Ludwig

Max
Alexander
Taysira

Isak
Anders
Saman

Hanna
Elvira
Albin

Jonatan
AdrianInför provet

Hej BG13B.

Här kommer information inför tisdagens matematikprov. Ni är välkomna till mitt rum på måndag om ni har frågor. Det går också bra att maila.Information till elever inför prov 1.4 - 1.5 Tal i potensform, problemlösning.

Teori: 1.4 - 1.5 (sid: 32 - 61 Matematik 5000 1b)

Hjälpmedel: Penna, radergummi, linjal och formelsamling (OBS: Ingen räknare)

Skrivtid: 80 minuter

Kan du det här?


Moment
Begrepp som du ska kunna använda och beskriva
Du ska har strategier för att kunna
Tal i potensform
 • Potensform, bas och exponent
 • Tiopotens
 • Grundpotensform
 • Enhet
 • Prefix
 • Olika talbaser
 • tolka och beräkna värdet av ett tal i potensform
 • använda potenslagarna
 • skriva och tolka tal i grundpotensform
 • omvandla mellan olika enheter
 • skriva och tolka tal skrivna i talsystem med andra baser än tio
Problemlösning
 • Närmevärde
 • Avrundning
 • Överslagsräkning
 • avrunda tal och göra överslagsberäkningar
 • lösa matematiska problemTräna mer?

Diagnos sid 73: 11-17

Blandade uppgifter sid 74: 5, 8, 11, 17, 20, 21, 22, 34, 36, 39.

Today's lesson

Hi students!

Today we're going to start the lesson by watching a show called Mental Floss, more instructions to that will come later.

Afterwards, you'll have to make use of this link to practise the verbs.


See you soon!

Thursday, October 3, 2013

Glöm inte att fylla i era studiekolldokument till imorgon!Gröna uppgifter är a-uppgifter, blå uppgifter är b-uppgiftter och gula uppgifer är c-uppgifter.

Dokumentet finns i din google drive under delat med mig.

Fyll i den högra kolumnen när du arbetar med uppgifterna.

OK - Om du inte har några problem med uppgiften.

SÅDÄR - Om du inte vet exakt hur uppgiften ska lösas.

Svenska - introduktioner QR-koder

Mål: skapa förståelse för målet med vår kommande uppgift

Ladda ner den här appen från AppStore - den är gratis. Alla behöver inte ha den, man arbetar två och två.


Läxa till nästa gång:
 • Hitta en QR-kod på stan
 • Ta en bild av var du har hittat den
 • Skanna koden och se efter vad du får
 • Var beredd på att berätta på lektionen om QR-koden och vad du tyckte om den. Tillförde den något för dig som konsument? Vem skulle den vara bra för? Tyckte du det var ett bra sätt att använda QR-koder på?

Tuesday, October 1, 2013

Bedömning på bokdiskussionerna

Hej på er!

Hampus, Elvira, Larsson, Larsen och Thage hade skrivit färdigt den andra ordberättelsen och har fått respons på den. Tänk på att vi har ordförhör först av allt på torsdagslektionen och därefter ska vi sätta igång med något helt nytt! Glöm alltså inte att läsa på till ordförhöret - kom ihåg: alla rätt:)

I många av era svenskmappar har det dykt upp ett nytt dokument som heter "Respons-svenska". I det har jag lagt de kunskapskrav som testades vid bokdiskussionerna. Sedan har jag markerat med grönt de kunskapskrav ni klarade av utifrån de två diskussionerna. Jag har också skrivit en kort kommentar om er insats. Nästa gång vi gör en uppgift kommer jag att lägga till den uppgiften (med aktuella kunskapskrav) överst i det här dokumentet. På så sätt har ni all respons samlad i ett och samma dokument. Det här dokumentet ska ni återvända till när ni gör liknande uppgifter för att se vad ni kunde förbättra.

I dokumentet "Svenska 1 - namn" har jag en matris med kursens alla kunskapskrav. Där har jag nu fört in det ni uppnådde vid bokdiskussionerna och markerat med gult. Här finns ingen respons utan det står bara vad man har klarat och när. Man måste visa saker flera gånger och i olika situationer för att bedömningen ska vara säker. Vid nästa examination kommer jag att fylla på igen, och när kursen är slut kommer jag att utgå från dessa dokumenten när jag sätter era betyg.

I en del fall vill jag gärna ha mer underlag för att kunna göra en så säker bedömning som möjligt. Har ni inte fått något "Respons-svenska"-dokument så har ni i stället fått ett mail från mig. Gå och läs det om ni inte gjort det än:)

Tänk på att ni kan ställa frågor i kommentarerna till inlägget!
Hej med er, vi ses på torsdag!