Monday, May 30, 2016

Kriminologi 31/5

På lektionen tisdag 31/5 måste du komma om du
a) inte har fått ett klart besked från Camilla eller Karolina att du är godkänd på gymnasiearbetet och eller
b) du fått mail från Karolina där hon efterlyser uppgifter i freds- och konfliktkunskap och eller
c) du inte är klar med den sista uppgiften i kriminologiPå lektionen tisdag 31/5 behöver du inte komma om du
a) har fått klart besked från Camilla eller Karolina att du är godkänd i gymnasiearbete plus
b) att du fått ett mail från Karolina med besked att du är klar med kursen freds- och konfliktkunskap plus
c) att du är klar med den sista uppgiften i kriminologi och har sett till att Karolina har tillgång till den

Enligt vad Karolina känner till är följande klara med den sista uppgiften i kriminologi
- Alfred och Mattias
- Saman

Om ni är fler som är klara maila mig och berätta var uppgiften finns!

Ps sprid denna info!

Monday, May 23, 2016

Viktiga datum inför läsårets slut

19/5

Sista dag för avgångselever, att till expeditionen anmäla om de under minst ett år av studietiden aktivt deltagit i arbete som elevskyddsombud eller i elevkårsstyrelsen. För dessa elever utfärdas intyg.

31/5

Sista dag för att ansöka om stipendium ur Stiftelsen Kockums Donationsfond.

1/6

Sista dagen för elever att anmäla att de även vill ha sitt examensbevis på engelska. Formulär finns på GY-elevsidan.

14/6

Samling i klassrummen 10.20
Gemensam avslutning i Latinskolans gamla aula  11.00

Utsparksinformation