Thursday, October 10, 2013

Svenska, torsdagen den 10/10

Lektionsmål: att ni ska veta vilka förväntningarna på uppgiften är, dvs. vad recensionen ska innehålla och hur den ska se ut.
E

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

C

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

A

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.


200-300 ord
http://www.svd.se/kultur/litteratur/oroande-lasning-om-ung-soldat_34836.svd
Responsprotokoll

På måndag ska du skriva din recension. Ta med dig följande:
- din dator
- boken du valt att recensera
- häftet om hur man skriver recensioner
- dina anteckningar om vad en recension ska innehålla och hur den ska se ut

Lärloggen:

Skriv vilken bok du valt
Vad tyckte du var otydligt om hur man skriver en recension?
Vad känner du dig helt säker på?
Vilken fråga vill du ha svar på?

No comments:

Post a Comment