Thursday, March 27, 2014

Samhällskunskap: Flytta hemifrån bakläxa

Ny deadline för samtliga Flytta hemifrån-uppgifter (1-5) är onsdag 2/4.

För de som är färdiga och för övriga om ni hinner så kan ni höja er på uppgiften genom att:

A) Se till att ni har flera rättigheter OCH skyldigheter för anställda, hyresgäster och köpare (i butik).
Tips! Prata med varandra och prata med ffa äldre familjemedlemmar som är anställda (eller har anställda), har eller har haft hyreskontrakt och som köpt dyra produkter i butik

B) När ditt ekonomiska kretslopp är klart - fundera på vad du lärt dig av att rita upp det eller mao är det ekonomiska kretsloppet en användbar modell för att öka förståelsen för hur ekonomin i samhället fungerar?

Tips för hela uppgiften: Läs kunskapskraven!
- se ovan om många rättigheter och skyldigheter och tänk många förbindelser mellan aktörerna i kretsloppet för högre betyg
- tänk på att skriva så att orsak-konsekvenssammanhang framgår

Wednesday, March 19, 2014

Historia 20/3

Peter Englund: Om 30 november (krönika i Expressen 941130)

Magnus Västerbro: Kalabaliken i Bender (artikel i Allt om historia 2 2012)

Torbjörn Aronsson: Karl XII som Hitlers förebild (artikel i Sourze 070405)

Herman Lindqvist: Karl XII: "Jag ska bränna av deras skägg" (krönika i Aftonbladet 130202)

Information idrott

Nathalie hälsar att ni i fortsättningen kan kolla på hennes blogg för att veta sal och aktivitet på idrotten på följande adress: nathalieschema.blogspot.se På måndag blir det dock ingen idrott eftersom det är innebandyturnering istället.

Tuesday, March 18, 2014

Samhällskunskap 19/3

Dagens uppgift är att ta reda på fakta om EUs institutioner. Personer vars namn är i fetstil har tillgång till ett dokument i google drive (det är delat med er - dokumentet heter "EUs institutioner") där det framgår vilka fakta ni ska ta reda på. Dessa fakta ska föras in i dokumentet.


EU-kommissionen
Europeiska rådet
EU-domstolen
Jonathan
Adrian
Gökcan
Alfred
Anders
Mattias
Erik
Hampus
Henrik
Saman
Isak
EU-parlamentet
Ministerrådet
Eus revisionsrätt
Adam
Rebecka
Jeff
Albin
Harald
Alexander
Max
Caroline
Ludwig
Hanna
Simon
Elvira

Källor
Reflex plus (läroboken)
NE.se - sök på institutionens namn

Juridik 18/3

Idag avslutar vi genomgången av kapitel 5. Min powerpoint finner ni på denna länk. Efter avslutad genomgång så arbetar ni i era bänkpar med uppgifterna 5:5 på sidorna 148-149. Använd er av powerpointen, kapitlet i boken samt lagen.nu för att lösa uppgifterna.

Uppgiften ska vara färdig till nästa lektion då vi kommer att gå igenom och diskutera de olika fallen.

Lycka till!

Monday, March 17, 2014

Idrott onsdag

Fr.o.m onsdag finns en vikarie i idrott som heter Nathalie. Hon hälsar att ni har lektion i gymmet då. Jag har även skrivit till Ann-Sofie och frågat hur vi gör med de av er som inte skrivit idrottsprovet alternativt inte blivit godkända. Jag meddelar er så fort jag fått besked av henne.  

Instruktion kriser

Nu finns som lovat instruktionen till intervjun under psykologidokumenten till höger på denna sida. Uppgiften ska vara klar senast måndag 7/4. Ni som ännu inte vet vem ni ska intervjua hör med personer i din närmaste omgivning under veckan och se om det kan finnas någon i er egen eller deras umgängeskrets som passar in på kriterierna och meddela mig på fredag.

Thursday, March 13, 2014

Litteraturen!

Centralt innehåll

  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
Kunskapskraven

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.


Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden

Provsituation

Prov: torsdag v. 14
Hjälpmedel: läroboken med de tidigare texterna

Fråga på E-nivå:
Du kommer att få sammanfatta innehållet i två av verken.
(Sammanfattningarna måste ge en övergripande bild av verket, och det måste vara rättvisande)
Uppgift på E-A-nivå:
Du kommer att få ett nytt verk på samma tema. Du ska läsa verket och:

  • jämföra temat med de andra texterna vi läst (E-A)
  • reflektera över innehåll och form, dvs. fundera över hur författaren skrivit och varför hen har uttryckt sig så (C-A)
  • koppla innehållet till allmänmänskliga förhållanden (A)


Wednesday, March 12, 2014

Historia 12/3

Det svenska 1800-talet börjar enligt BG13B år 1810. (fem röster)

2) 1809 och 1814 (tre röster vardera)

3) 1818 (två röster)

4) 1807 och 1817 (en röst vardera)


News program!

News program

We are going to watch a Swedish news program, and while you are watching I want you to take notes about the following things:

Look at the structure of the beginning of the news program. How do they start?
What is the task of the news anchor?
What different kinds of news are reported - how long are they individually?
How are the news reported (when it's not the anchor person speaking)?
What comes at the end of the news program?

Countries and groups

Hampus, Adrian, Albin: England
Alexander, Alfred, Anders: Scotland
Caroline, Elvira, Hanna, Rebecka: Ireland
Erik, Adam, Harald: New Zealand
Henrik, Isak, Jeff: California
Jonatan, Ludwig, Mattias: Australia
Max, Saman, Simon: Kansas

News program template

https://docs.google.com/document/d/1DQibl_un04TZgsDhnOJBGKLIOSNZnn1PJhmfuMhHF-Y/edit?usp=sharing

Kunskapskrav

E
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativtvarierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visstflyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier somi viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
C
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativtvarierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
A
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt ochviss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och görvälgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Thursday, March 6, 2014

Historia 6/3

Historieläxa till onsdag 12/3:
1) Bestäm dig för ett årtal som du anser är det svenska 1800-talets första år. Du ska kunna motivera ditt val. (Ingenting hindrar dig från att prata med andra om det och eller att läsa om årtalen/personerna vi pratat om ;)

2) Läs igenom dikten nedan
Projekt Runeberg: Sven Duva

Eller lyssna på uppläsningen

Wednesday, March 5, 2014

Svenska - noveller från olika tider - introduktion

Vi ska den närmsta tiden på svenskan förlusta oss med noveller från olika tider! I morgon ska ni få läa en hemsk en som är skriven av Guy de Maupassant. Novellen ligger på katedern i klassrummet.

Innan ni läser

- Titta vad det står om Guy de Maupassant på Ne.se: http://www.ne.se/lang/guy-de-maupassant
- Huvudpersonen i novellen heter Mor Sauvage. Ta reda på vad "sauvage" betyder på franska.
- Läs frågorna som finns sist i häftet (A och B)

Efter ni läser

- Arbeta i par
- Besvara skriftligt frågaorna på sista sidan i häftet (A och B)

Att göra detta är läxa tills på måndag

English, Thursday w. 10 - listening

Well, now I am down with a cold. My plan is to save my super powers for Friday. This way, I will be able to see all my students this week. Whether I am sick or not, You need to get on with your English studies, so you are all to go to school tomorrow morning and conduct our English class together, according to the instructions below.

To avoid ANY confusion: NI SKA GÅ TILL SKOLAN I MORGON OCH HA ENGELSKA TROTS ATT JAG INTE ÄR DÄR OCH TROTS ATT DET INTE FINNS NÅGON VIKARIE. FÖLJ INSTRUKTIONERNA NEDAN.

1. Practical details

Karolina will meet you at 8.30 and open the door for you. She will also help you with any technical details, and she will be on call if you run into difficulties. The class leaders during the lesson, who will help everyone through the steps/instructions below, will be: Jeff and Caroline

NI BEHÖVER INTE LÄSA LÄNGRE ÄN SÅ HÄR INNAN LEKTIONEN SÄTTER IGÅNG I MORGON.

2. The purpose of the lesson and preparations

The purpose of today's lesson is to practise listening. Please, do not look at the video before the lesson, because that will ruin parts of the exercise.

Caroline and Jeff will hook up one of their computors to the projector so that you can watch and listen all together. Ask Karolina for help with this if you need it.

Before you do the different tasks together - read the task all together so that you know what is going to happen!

3. Task One

Look at the first minute of the video clip below all together - WITHOUT SOUND! Afterwards answer the question: based on what you have seen - what do you think the video clip will be about?

Caroline and Jeff will write down key words from your answers on the whiteboard

(Why? Because it is easier to understand if you have some kind of expectations on what you are about to hear)4. Task Two

You will now get a sheet of paper. On the paper - the whole speech of the video clip is written down, but there are gaps in the text and when you listen to the video clip, you must try to hear what the guy says and fill in the blanks on the the paper with one or more words.

Hand out the answer sheets, listen to the whole video clip all together, with sound, and try to fill in the blank spaces. It is okay if you miss a few.

(Why? Because it is good to create a connection between what we HEAR (someone speaking) and what we SEE (the same words, written down)

5. Task Two - After listening

After doing task two, compare with your desk mate how you have filled in the blanks on the answer sheet. Try to agree on spelling, and grammar details so that your suggestions are as correct as you can make them. This will take about 10-15 minutes.

(Why? By discussing spelling, word and grammar details, you have to motivate choices based on the knowledge you have about language. This activates knowledge that you already have and you learn knew things by discussing your knowledge with someone else)

6. Task Three - Listen again

After comparing and correcting, make sure that all the gaps are filled in. Listen to the video clip (all together) again and make sure that you have made the right choices. When you have done so, compare your answers to the correct version of the text below:

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/document/d/1Wbjxpcb1NUXlwYhOD3iojBEDPkbQSYDJG5z-e46fJeA/edit

7. Before you leave the classroom

EVERYONE TOGETHER - make sure that the class room is put nicely in order and go out to break. Ann-Sofie will be with you for Swedish class at 10.05 (a bit later than you usually start!)

Tuesday, March 4, 2014

Samhällskunskap 6/3

På torsdag 6/3 kommer Caroline och Pernilla från Swedbank till lektionen i samhällskunskap och pratar om vardagsekonomi, spara och låna och flytta hemifrån. Förbered dig gärna genom att tänka ut frågor.

Juridik 4/3


  1. Idag kommer vi först att diskutera filmen som vi såg under förra lektionen och som några av er såg hemma. 
  2. Sen kommer jag att gå igenom delar av kapitlet om Straffrätt. Powerpointen som jag går igenom kommer ni så småningom att finna på en länk här. Och här är domen som ni arbetade med.


Diskussionsfrågor:
1. Vilka likheter och olikheter finns mellan Cesare Beccarias syn på straffets funktion jämfört med det svenska moderna samhällets syn på straffets ändamål?

2. Av programmet framgick att statsmakterna i Polen bestraffar vissa handlingar som i Sverige inte är straffbelagda. Vad tror du är anledningen härtill? Är det generellt så att det är den allmänna moraluppfattningen i ett land som är avgörande för vilka gärningar som straffbeläggs? Kan eller ska ett samarbete länder emellan, exempelvis EU-samarbetet, påverka ett lands rättsuppfattning?

3. Av programmet framgick att Polen har tre gånger fler fångar än Sverige relativt befolkningsmängden. (Antalet fångar i Sverige var 2011 dryga 5 000 st.) Betyder det att Polen har tre gånger högre kriminalitet än Sverige? Vad menade Jerzy Sarnecki när han menade att det är politikerna som bestämmer antalet fångar och inte själva brottsligheten? Vilka är de största skillnaderna mellan fängelserna i Sverige och Polen?

4. I programmet diskuterades sambandet mellan antal fängelser och antal internerade. Bland annat sades att om ett land bygger nya fängelser så kommer fängelserna att fyllas. Om ett fängelse styrs med hårda regler, så hittar man farliga fångar, menade forskare. Sveriges första riktiga fängelse byggdes 1624 på Riddarholmen. Idag har Sverige drygt 50 anstalter och Saltviksanstalten utanför Härnösand är det senaste byggda fängelset och har en mycket stor säkerhet. Anstalten byggdes efter den stora rymningsvågen 2004. Diskutera hur skapandet av "rymningssäkra" anstalter påverkar kriminalitet.

5. Är det arv eller miljö som avgör om man blir kriminell? Vilken faktor är viktigast när det gäller förebyggande åtgärder?

Monday, March 3, 2014

Inställd psykologi

Hej!

Tyvärr blir jag hemma och kurerar mig idag så ni får jobba med instudering inför provet på egen hand (se tidigare inlägg för vad som ingår till provet). Har ni några frågor får ni gärna maila så ska jag försöka besvara dem så fort som möjligt eller så är ni välkomna på min stödtid på torsdag kl.16 i sal A203. 

Sunday, March 2, 2014

Gissa vad? Lite mer VAB.

Det blir vabb även måndag förmiddag:( Sen verkar det som om jag ska kunna jobba igen:D På svenskan vill jag att ni jobbar med engelska för det har jag lite uppgifter till. I ett inlägg på bloggen finns gott om övningar som tränar ord och begrepp som man har nytta av när man läser. Övningarn är på olika nivåer och ni får testa er fram.

http://bg12b.blogspot.se/2014/02/how-to-practise-reading.html