Tuesday, December 17, 2013

Halvtidsavstämning Rätten och samhället 17/12

Här finns uppgifterna

Skapa ett dokument i din Juridik-mapp: "Halvtidsavstämning förnamn" som du skriver i.

Läs igenom hela provet och planera hur du ska genomföra provet; Hur mycket du tid ska lägga på varje fråga osv

Ange tydligt vilken fråga du behandlar
Ange källor efter varje fråga (det räcker att du skriver anteckningar respektive lärobok om du använder dessa)

Glöm inte kunskapskraven!
Översiktligt – lite information (men inte hur lite som helst)
Utförligt – mer information tex fler detaljer, fler exempel, fler samband
Nyanserat – för- och nackdelar, gynnas respektive missgynnas osv


5) Länk till fall

Använd minst två olika (rätts)källor, varav lagen kan var den ena, för att redogöra för
- Varför använde polisen de brottsrubriceringar som står i artikeln? Motivera ditt svar och hänvisa till lagrum
- Varför är vissa brott grova?
- Vilket/vilka straff bör mannen få? Motivera ditt svar och hänvisa till en källa
- Vad kommer att hända när mannen grips?

No comments:

Post a Comment