Friday, February 28, 2014

Instudering till psykologiprovet 7/3

  • Kapitel 1 + 2 i boken
  • Powerpoint 3 st (Psykodymaniskt perspektiv, försvarsmekanismer, beteendeperspektivet)
  • Stencil försvarsmekanismer (övningsexempel)
  • Stencil förstärkning (Viktor)
  • Stencil desensibilisering (flygfobin)

  • Tips: Hemsidan - lattattlara.com   (fördelar och nackdelar med perspektiven samt begrepp och instuderingsfrågor)

Thursday, February 27, 2014

How to practise reading!Guessing words - prefixes and suffixes

Easy game for practising and learning about some common prefixes and suffixes:
http://www.funenglishgames.com/grammargames/prefixsuffix.html

Some alternatives:
http://www.englishmedialab.com/Quizzes/advanced/prefixchoice.htm
http://www.englishmedialab.com/Quizzes/advanced/prefixmeaningmatch1.htm
http://www.englishmedialab.com/Quizzes/advanced/prefixwordbase.htm
http://www.englishmedialab.com/Quizzes/advanced/prefixwordbase2.htm

The following is a very comprehensive list of pre- and suffixes with many exercises that demand good knowledge of English. Try it and challenge yourself!
http://www.uefap.com/vocab/build/building.htm

Understanding context (sammanhang)

This is a page with games where you practise connecting words (sammanhangord) in English.
http://glosor.eu/ovning/sammanhangsord.3446282.html
http://glosor.eu/ovning/bra-bindeord-engelska.2739476.html

Texts in English

TIME magazine has a special website for kids and teens:
http://www.timeforkids.com/
And this is a news site about Sweden
http://www.thelocal.se/

Example of texts that you can read in Swedish first:

http://www.sydsvenskan.se/malmo/donationspappa-far-inte-avsaga-sig-faderskapet/
http://www.thelocal.se/20140227/swedish-man-father-to-twins-despite-lying-wife

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/borg-motte-gay-aktivister-i-uganda_3304670.svd
http://www.thelocal.se/20140225/swedish-minister-meets-ugandan-gay-activists-anders-borg-lgbt-homosexuality

http://lyricstraining.com/ - Glöm ej denna.)

Wednesday, February 26, 2014

Juridik 26/2

Eftersom att mina barn var sjuka läste ni som bekant historia med Karolina på tisdagen. I utbyte får ni mig på historielektionen på onsdagen. Ni som inte har historia med Karolina kan titta på filmen hemma och vara med på diskussionen vid nästa tillfälle.

Dela drive-mappen som gäller denna kurs med andreas.klaar@skola.malmo.se

Skriv ett brev till Andreas: 
Döp dokumentet till ”Ditt namn - Brev till Andreas"
Svara på följande frågor:
1. Varför valde du Pauli och Bernadottegymnasiet?
2. Är det något särskilt område inom den här kursen som intresserar dig extra mycket?
3. Vad har du för planer efter gymnasiet?
4. Vad tror du att du kommer att arbeta med om 10 år?

Yrkesmentorsförhör
Svara på frågorna utifrån besöket på fredagen innan lovet. Skriva för hand på blanketterna 

Titta på filmen "Straff" på ur.se
2. Diskussion baserad på frågorna nedan i helklass.

Diskussionsfrågor:
1. Vilka likheter och olikheter finns mellan Cesare Beccarias syn på straffets funktion jämfört med det svenska moderna samhällets syn på straffets ändamål?

2. Av programmet framgick att statsmakterna i Polen bestraffar vissa handlingar som i Sverige inte är straffbelagda. Vad tror du är anledningen härtill? Är det generellt så att det är den allmänna moraluppfattningen i ett land som är avgörande för vilka gärningar som straffbeläggs? Kan eller ska ett samarbete länder emellan, exempelvis EU-samarbetet, påverka ett lands rättsuppfattning?

3. Av programmet framgick att Polen har tre gånger fler fångar än Sverige relativt befolkningsmängden. (Antalet fångar i Sverige var 2011 dryga 5 000 st.) Betyder det att Polen har tre gånger högre kriminalitet än Sverige? Vad menade Jerzy Sarnecki när han menade att det är politikerna som bestämmer antalet fångar och inte själva brottsligheten? Vilka är de största skillnaderna mellan fängelserna i Sverige och Polen?

4. I programmet diskuterades sambandet mellan antal fängelser och antal internerade. Bland annat sades att om ett land bygger nya fängelser så kommer fängelserna att fyllas. Om ett fängelse styrs med hårda regler, så hittar man farliga fångar, menade forskare. Sveriges första riktiga fängelse byggdes 1624 på Riddarholmen. Idag har Sverige drygt 50 anstalter och Saltviksanstalten utanför Härnösand är det senaste byggda fängelset och har en mycket stor säkerhet. Anstalten byggdes efter den stora rymningsvågen 2004. Diskutera hur skapandet av "rymningssäkra" anstalter påverkar kriminalitet.

5. Är det arv eller miljö som avgör om man blir kriminell? Vilken faktor är viktigast när det gäller förebyggande åtgärder?

Filmtips:
På Dox på SVTplay finns nu en väldigt bra dokumentär om Rysslands hårdaste fängelse, Staffkoloni nummer 56. Filmen heter De Fördömda. Klicka här så kommer ni till dokumentären och klickar ni här så kommer ni till dokumentärens hemsida

Uppgift torsdag och fredag

Eftersom jag vabbar torsdag och fredagmorgon, och eftersom det inte går att få tag på vikarie då, så får ni här en uppgift som ni ska redovisa med när vi träffas i nästa vecka.

Jag vill att ni alla kommer på ett ämne som har med den engelskspråkiga världen att göra, som ni känner till men inte vet så mycket om (cangaroos, boomerangs, afternoon tea, haggis, Gaelic eller vad det nu kan vara). När ni har valt ämne lägger ni det som kommentar till det här inlägget. Ni får inte ta ngt ämne som någon annan redan tagit.

När vi träffas nästa gång ska ni kunna prata i 1 1/2 minut om ert ämne och ni ska lägga upp det ni ska säga enligt följande mall:

1. My subject is ____________________ , and I chose it because ____________________
(Define your subject and explain what interested you about the )

2. When I chose my subject I didn't know very much about it. I knew that ______________________
(Explain what you knew about your subject before studying it)

3. After studying the subject, I found out that _________________________
(Explain what you have learnt about your subject after studying it)

4. In conclusion, I'm happy/disappointed with my choice of subject because _________________________
(Explain if why or why not you are happy with your choice of subject)

Detta är vad ni ska kunna göra när vi träffas nästa gång (torsdag nästa vecka)

Vi ska inleda med att ni ska få presentera ert ämne för tre andra personer (en i taget). Ni får använda 20 stödORD. Ni ska inte läsa utantill. Jag kommer att ta tiden. Man kommer att ha exakt 1 1/2 minut på sig.

Efter att ha tränat på talet tre gånger kommer man att få hålla det i mindre grupper (jag delar in er i grupper).

Efter detta kommer vi att ha gemensam samling och utvärdera hur det gick

Syfte

Att träna muntlig presentation med hjälp av stödord
Att visa och använda en metod för att just träna inför en muntlig presentation


Samhällskunskap 26/2

Vi återupptar Flytta hemifrån - uppgiften.

1. Genomgång ekonomiska kretslopp

2. Jobba vidare med Flytta hemifrån 1, 2, 3 och 4.

"Flytta hemifrån 4" är delat med er. Kopiera innehållet och klistra in det i ett dokument som du kallar "Flytta hemifrån 4  Förnamn". Dokumentet ska ligga i din samhällskunskapsmapp.

Länkar
Malmö kommuns sida om försörjningsstöd

Riksnormen enligt Socialstyrelsen - observera att det finns en post för individuella utgifter och en för hushållet

3. Flytta hemifråns sista uppgift handlar om att rita ett ekonomiskt kretslopp för ett hushåll. Uppgiften finns här. Oavsett om du gör uppgiften analogt (dvs med penna och papper) eller digitalt (google docs) så ska dokumentet märkas " Flytta hemifrån 5 Förnamn".


Ni kommer att få denna veckas två lektioner att arbeta med projekt Flytta hemifrån. Onsdag nästa vecka går bort pga studiedag. Torsdag nästa vecka kommer Caroline och Pernilla från Swedbank till oss och pratar privatekonomi.

Efter torsdag 13/3 kommer jag att börja bedöma projekt Flytta hemifrån.

Tuesday, February 25, 2014

Stödtimme och VABB denna vecka

Jag har inte kallat till stöd på torsdag såg jag, därför blir det öppen inbjudan till er jag har i engelska (ettor och tvåor). Vi kommer att titta på följande:

Hur fungerar läsning och hur kan man träna på läsning på egen hand för att bli bättre! Välkomna!

Vabb: Denna vecka kommer jag att jobba från kl. 14 på torsdag och från kl. 12 på fredag. Det innebär att en hel del lektioner försvinner. Jag ska meddela expeditionen om detta och undersöka om det går att ordna vikarie.

Jag kommer också att jobba idag från kl 12 samt på onsdag, fast på annan ort.

Friday, February 14, 2014

Sportlov!

Trevligt lov!

Just rolling, just rolling the stormtrooper. By kalexandersson. CC BY-NC-SA 2.0
 

Ps. Ni som inte redan har gjort det gör utvärderingen av samhällskunskap, historia och jurdik. Tack!

Wednesday, February 12, 2014

Historia 12/2

Både Tobias och jag har förhinder så lektionen är ersatt av eget arbete. Tobias finns tillgänglig i rum A212 om ni har frågor.

Uppgiften är att skriva en nekrolog om en person som levde på revolutionernas tid.

NE.se nekrolog

Hur man skriver en runa i SvD

Klart torsdag 13/2

Skapa ett dokument i google drive - kalla det "nekrolog - förnamn" - lägg det i historiemappen.

Titta i dagstidningar på familjesidorna: minnesord, dödsrunor, avliden

Tuesday, February 11, 2014

Discussion English - Friday

Below, you will find the three questions that you are going to discuss on Friday, in groups. Each group will consist of four people, and will have 20 minutes for the discussion. This means that you must have prepared yourselves so that you have a lot to say on these topics.
  • You are allowed to bring the book, and notes to the discussion. 
  • You ARE NOT ALLOWED to read out an a prepared answer from a piece of paper. The point is for you to discuss them with each other.
  • Look me up, on Wednesday if something is unclear.
Questions

1. Which themes do you think the novel deals with? How are they discussed?
2. How does Junior (and any other characters?) develope during the novel? Are the characters believable?
3. What have you learnt about the lives and situations of the Spokane Indians while reading this book?

Don't forget to read the knowledge demands for the task, so that you know what is expected from you for each grade level!

These are the groups:


8.20-8.40: A 304

Adrian
Elvira
Max
Anders


8.45-9.05: A 304

Henrik
Hanna
Alfred
Hampus


9.10-9.30: A 304
Adam
Saman
Isak

Ludwig8.20-8.40: A 308
Albin
Alexander
Harald
Caroline

8.45-9.10: A 308
Simon
Erik
Jonatan
Jeff
Mattias


Thursday, February 6, 2014

Historia, samhällskunskap och juridik 6/2

Alla har fått eller kommer att få en remsa av mig med sina omdömen. Remsan tolkas enligt nedanstående mall.

From 19/2  tom 22/2 kommer jag att "slaskrätta" dvs gå tillbaka och se om uppgifter som saknas har kommit in eller om uppgifter som behövde kompletteras har kompletterats.

Alla som vill är välkomna på stöd torsdagen 13/2. Det går också bra att maila mig om man har frågor.

Namn
Historia
hishis01b

uppgifter som saknas
Samhällskunskap
samsam01b

uppgifter som saknas
Juridik
pedkou0

uppgifter som saknas
Kommentarer

The Letter A by Kalexandersson. CC BY-SA 2.0

Språkkrav för invandrare?

Lektionsmål: att skapa förståelse för den diskussion som finns kring språkkrav för invandrareWednesday, February 5, 2014

Flytta hemifrån 3

Det är sommaren 2017. Du har jobbat i 12 månader och flyttat hemifrån. Du blir av med jobbet. Men eftersom du är smart så har du betalat dina avgifter till a-kassan hela tiden sedan du började arbeta.


1) Kopiera innehållet i det delade dokumentet "Flytta hemifrån 3" och klistra in det i ett nytt dokument som du kallar "Flytta hemifrån 2 Förnamn". Dokumentet ska ligga i din samhällskunskapsmapp.

2) Gör färdigt "Flytta hemifrån 1"

3) Gör färdigt "Flytta hemifrån 2"

4) Jobba med  "Flytta hemifrån 3"

 Källor
Fackförbundet STs a-kassa har en sida om försäkringsregler. Leta bland rubrikerna. (ledtråd: medlemsvillkor, arbetsvillkor och grundvillkor).


Kommunals a-kassa har en sida som heter: Hur mycket får jag?


Fackförbundet AEA: Om ersättning