Friday, February 27, 2015

Idrott 2 fredag 6/3

Nästa lektion som vi har (onsdag går bort då det är utv-samtal) ska vi vara på Aquakul.
- Kom i tid!
- Medtag hänglås
- Ha på er endast badkläder när ni simmar (coola kalsonger under badbyxor undanbedes)

Thursday, February 26, 2015

Looking for Alaska and reminders


Hey guys,

Just a quick reminder that you have to read until page 69 in Looking for Alaska until Monday 2/3.

You should also bring a list of words that you don't understand or think are difficult. 10-15 words will be enough. It's required homework.

Remember to go borrow the book for those of you who haven't already.

Have a nice weekend and I'll see you on Monday

/Madeleine

Thursday, February 19, 2015

CSN-bidrag

Hej!

Tyvärr är det många som riskerar att få indragna studiebidrag för perioden 7/1-15/2. Jag vill poängtera att det är CSN som beslutar om indrag (inte skolan).

Med risk för att vara tjatig vill jag påminna om följande: För att minska risken för indrag kan man inkomma med sjukintyg när man varit sjuk under en längre period eller vid fler än två tillfällen (under samma bidragsperiod).  Om ni är sjuka under en längre tid eller vid fler än två tillfällen kan vårdnadshavare (gäller omyndig elev) intyga att ni är sjuka om sjukintyg saknas. Då kan de kontakta skolsköterska eller kurator.

Om en lärare har rapporterat fel i Dexter (exempelvis rapporterat ogiltig frånvaro felaktigt) ska ni omgående kontakta läraren. Det går inte att maila mig flera veckor senare och säga att någon gjort fel - jag kan inte ändra. Så kontrollera i Dexter varje dag att det blivit rätt och lös eventuella felaktigheter med respektive lärare omgående! Jag vet att jag sagt detta många gånger så nu hoppas jag på att inte behöva säga det på ett tag!!!

Jag önskar alla ett fortsatt skönt sportlov! / Emilie

Friday, February 13, 2015

Presentationer och utvärderingar sökes!

Innan dagens yrkesmentorstid så saknade jag

Presentationer/PP från följande: Adrian, Albin, Alex, Alfred, Anders, Caroline, Erik, Hampus, Harald, Henrik, Isak, Jonatan, Mattias, Max, Rebecka, Saman och Simon.

Utvärderingar från följande: Adam, Rebecka, Ludwig, Saman, Hampus, Alfred, Erik, Max,  Henrik, Caroline och Adrian.

Monday, February 9, 2015

Samhällskunskap 9/2

Ingen lektion idag pga klasskonferens.

Gör denna uppgift innan onsdagens lektion. Skriv ett dokument i din samhällskunskaps-mapp. Döp dokumentet till "Uppgift ekonomisk politik Förnamn".

Och apropå kommunikation; ni som skrev utvärderingen i Word glöm inte ladda ner dokumentet i drive eller maila det till mig under dagen.

Kommunikation 9/2

1) Yrkesmentorstidsförhör

2) Utvärdering av ditt tal inom projekt Uniformerade myndigheter här och där. Uppgiften finns HÄR.  Skriv i dokumentet "Utvärdering UMHOD Efternamn, Förnamn" som delades mig dig förra måndagen. (Det dokument du skrev din målsättning med talet i.)


U as in up
U as in up. Foto: kalexandersson. CC BY-NC-ND 2.0

Friday, February 6, 2015

Kommunikation måndag 9/2

Vi byter sal med ettorna och Camilla eftersom ettorna ska skriva en lång skrivuppgift.

Alltså kommunikation måndag 9/2 i sal A304.

Ta med en penna för vi inleder med förhör på yrkesmentorn!


Lovskola

Elevassistenterna samt Magnus Dahlström - mattelärare - kommer att finnas på plats! Jag är här måndag-tisdag om ni vill komma och sitta och jobba uppe hos oss.

Monday, February 2, 2015

Uppgift - litterära salonger

Grupper

Jeff/ Lagerlöf - Henrik/ Strindberg - Mattias/ Dickens - Anders/ Ibsen (tisdag, 14.00-14.30)
Simon/ Lagerlöf - Albin/ Strindberg - Hampus/ Dickens - Harald/ Fröding (tisdag, 14.30-15.00)
Alfred/ Lagerlöf - Elvira/ Strindberg - Hanna/ Dickens - Rebecka/ Ibsen (onsdag, 11.20-11.50)
Jonatan/ Lagerlöf - Saman/ Strindberg - Adam/ Dickens - Ludwig/ Fröding (onsdag, 11.50-12.20)
Isak/ Lagerlöf - Alex/ Strindberg - Max/ Dickens - Erik/ Fröding (tisdag, 15.00-15.30)

Material att läsa in i Den levande litteraturen: allt som är relevant för att tolka och diskutera de författare och verk som är aktuella för er grupp. Det betyder alltså både information om den samtid och kultur författarna levde och verkade i, samt information om författarna själva och om deras verk. Det första ni bör göra är därför att se över sidorna för bestämma vilka sidor som är relevanta.

Material att läsa in i  Levande texter:

Dickens: Ta fast tjuven!
Ibsen: Et dukkehjem
Strindberg: Röda rummet, Otur
Fröding: I ungdomen, I valet och kvalet, Säv säv susa, Dåligt orienterad
Lagerlöf: Gösta Berlings saga

Till varje författare ovan kommer först en kort introduktion om författaren. Glöm inte att läsa den, för då förstår ni verket bättre. Efter verken kommer det frågor. Först "Vad står det?" och sedan "Tänk vidare". Vid den litterära salongen kommer jag att be er diskutera ett verk från varje författare utifrån just "Vad står det?" och "Tänk vidare". Det lönar sig alltså att ha förberett dessa noggrannt.

Notera: Om det inte är tydligt för mig, genom det sätt ni diskuterar frågorna, att ni har läst på om författaren, samtiden och verken (i Den levande litteraturen), så kommer ni att få göra ett vanligt, traditionellt prov på detta innehåll.

Kunskapskrav

E - Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

C - Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

A - Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Mentorslektion 3/2 - enkät

Hej!

I morgon (3/2) ska ni fylla i enkäten som vi diskuterade förra gången. Ni kommer att fylla i enkäten under mentorstiden. Obs! Jag har ytterligare information som ni måste ta del av innan ni fyller i den! Så fyll inte i enkäten innan lektionen - vänta!!! Tack!

Vi ses!  / EmilieSunday, February 1, 2015

Kommunikation och samhällskunskap 2/2

Då ska det bara vara spurten kvar inför talen på tisdag respektive torsdag!

På morgonen förfogar vi över salarna A213 och A211.
På eftermiddagen förfogar vi över tre salar A213, A312 och A317.
Vi har också tillgång till sammanlagt tre adaptorer så möjligheterna att öva på talet är goda.

Nästa måndag kommer ni att få skriva en utvärdering av er arbetsprocess och presentation i det delade dokumentet "Utvärdering UMHOD Efternamn, Förnamn". Idag ska du skriva in de målsättningar du har med din presentation så att du kan ta ställning till om du uppnådde dem eller inte.