Wednesday, December 4, 2013

Working with sources - English (Friday)

Lesson goal: source work, citing sources and quoting in running text

Citing sources

How you cite sources depend on what genre you are writing in. A formal essay demands very detailed and formalized sources, while an article in a school paper does not. The basic information you need though is the following:

Who wrote/created the work you are citing?
Where did you find it? (Web page, forum, news paper, blog etc)
When was it published - in this genre, this does not have to be very detailed
In a digital school paper, you need to create hyperlinks to the sources.

Examples:

According to Michael Cunning (Youtube, 2012), Swedes are a strange people.
In a Youtube clip from last year, Michael Cunning describes the Swedes as strange.

Structure

Introduction - the introduction should prepare the reader for the text, and it should engage the reader
What do others think? - this is the first part of your article
What do I think? - this is the second part of your article
Conclusion - the conclusion should sum up your view

Next week

Next week: writing your texts:
No copying, completely forbidden: cheating!

Kunskapskraven

E

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativtvarierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visstflyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

C

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

A

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

No comments:

Post a Comment