Monday, November 30, 2015

Yngre nysvenska (1732-1906)

Sidor i boken: 242-248 - Läxförhör (det nästsista) på ONSDAG

Jag vill göra er uppmärksamma på att det gick mycket bättre på det senaste läxförhöret när vi hade använt strategier för att läsa aktivt. Därför bifogar jag presentationen om lässtrategier:)

Wednesday, November 25, 2015

Freds- och konfliktkunskap 25/11

Förslag till frivillig ? uppgift i Freds- och konfliktkunskap och eller Kriminologi

* En till tre elever håller i 5-15 minuter av ett lektionspass

* Elev/erna utgår från en aktuell händelse/artikel, nyhetsinslag på TV, radio eller webb.

* Elev/erna  redogör för och eller analyserar händelsen utifrån teorier och modeller som förekommer i undervisningen. I redogörelsen och eller analysen använder elev/erna begrepp från undervisningen. (kunskapskraven 1 - 4).

* Ett alternativ är att elev/erna kritiskt granskar en redogörelse/källa ur antingen ett källkritiskt perspektiv (kunskapskrav 6) eller ur ett "metoden-påverkar-resultaten" - perspektiv (kunskapskrav 5).

Tuesday, November 24, 2015

Gymnasiearbete vecka 48

Nytt loggbokstema: Initiativ och ansvar

Från V-kepsen Entreprenörskap
4. Vara självständig  och ansvarstagande

5. Ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling

Redogör för vilka initiativ du tagit i arbetsprocessen hittills. Vad fick dig att göra det? Vad borde du ha gjort som du inte gjort? Varför har du inte gjort det?

Tycker du att du tagit ansvar hittills? Ge exempel. Varför eller varför inte? Vad kan du göra för att bli mer ansvarsfull?

Handledning
Kim och Alex

Caroline och Elvira

Ludwig

efter behov

Kriminologi 24/11

1) Utvärdering av statistik-uppgiften

Utifrån de delade dokumenten "Bedömning av Uppgift statistik (kriminologi) - BG13B - Förnamn Efternamn PAGY" och "Utveckling av Kriminologi: Uppgift statistik BG13AB och BET13" sk du utvärdera statistik-uppgiften. Skriv svaren i ett mail till mig: karolina.goransson@skola.malmo.se

1) Insåg ni när ni började med uppgiften hur mycket den skulle kräva i form av tid, inläsning och skrivande? Varför låg ni rätt eller fel i er bedömning?

2) Använde ni tiden som anslogs på rätt (ett effektivt) sätt? Varför eller varför inte?

3) Håller du med om den feedback inklusive bedömning av nivå på kunskapskrav som du fått? Varför eller varför inte?

4) Ge gärna feedback på själva uppgiften


2. Läsning av och diskussion om nedanstående texter

Männen tar efter kvinnorna och begår färre brott (Stefan Lisinski, DN.se 151108)

The British Journal of Criminology: The Darker Side of Equality? The Declining Gender Gap in Crime: Historical Trends and an Enhanced Analysis of Staggered Birth Cohorts 

Felipe Estrada på Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet

Monday, November 23, 2015

Freds- och konfliktkunskap 23/11

Forskare: Tredje världskriget igång (Sydsvenskan 151123)

Det tredje världskriget är redan här. Terrordåden i Paris och den franska responsen stärker argumenten för det synsättet. Det menar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.

Läxa nästa gång!

s. 240: Äldre nysvenska
s. 232: Språkens släktskap

Träna på: att använda förkunskaper samt visualisering för att lära er nya saker!


Friday, November 20, 2015

Omprov i talanalys

14/12 --> Repetition
16/12 --> Prov/ skrivtid
18/12 --> STHL antingen vanlig STHL, men kan användas som skrivtid vid behov
21/12 --> Prov/ skrivtid

Omprovet gäller de som inte gjorde talanalysen samt de som inte helt E på den talanalysen som gjordes.

Wednesday, November 18, 2015

Akademisk speeddating torsdag 19/11


 BG13X är en tillfällig grupp för speeddatingen och består av 10 elever från BG13A och följande elever från BG13B: Adam, Harald, Alex, Rebecka, Gökcan, Ludwig, Isak, Patryk, Saman och AlbinKriminologi


A211
Socionom-
utbildningen

A218
Lärar-
utbildningen

A319
Juridik


A312
Sjuksköterska


A308
Social-
psykiatri

A411
09.00
BG13A
BG13B
BG13X
BET13
SA13A
SA13B
09.25
SA13B
BG13A
BG13B
BG13X
BET13
SA13A
09.50
SA13A
SA13B
BG13A
BG13B
BG13X
BET13
10.10
RAST
RAST
RAST
RAST
RAST
RAST
10.30
BET13
SA13A
SA13B
BG13A
BG13B
BG13X
10.55
BG13X
BET13
SA13A
SA13B
BG13A
BG13B
11.20
BG13B
BG13X
BET13
SA13A
SA13B
BG13A
11.40
Öppen tid
Öppen tid
Öppen tid
Öppen tid
Öppen tid
Öppen tid

Svensksamtal - ordning

Svenskasamtalen sker under STHL:en på fredag kl. 9.30. Håll er i närheten av A321. Ca. fem minuter per samtal.

Hanna
Adam
Erik
Jonathan
Isak
Alex
Rebecka
Jeff
Ali

Språkhistoria - fornsvenskan + läxa

LÄXA nästa måndag: fornsvenskan 238-239 + presentation

Syfte med dagens lektion: Att få förståelse för hur svenskan såg ut under fornsvenskan och vad som påverkade svenskan under den tiden.

Språkmål: redogöra

Lektionsupplägg

1. Vi gör dagens läxförhör

2. Vi gör en övning kring stavning

3. Vi läser s. 238-239 i boken (äldre fornsvenskan)

4. Jag har en kort presentation som bygger vidare på innehållet i boken


5. Vi läser utdrag ur Äldre Västgötalagen och diskuterar innehållet.

6. Läxförhör måndag: Fornsvenskan

Länk till Korpen flyger


Tuesday, November 17, 2015

Kunskapskrav i svenska 3 - argumentation


Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundadeargument till stöd för den.


Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.


Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den.Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Glöm inte att många goda tips kring argumentation finns i läroboken för svenska 3.

Gymnasiearbete vecka 47

Fortsatt arbete enskilt eller i grupp


Handledning och avstämning

Anders och Saman

Mattias och Isak

Alfred, Hampus, Ali, Suat, Jakob och Max

 Erik och Albin

Monday, November 16, 2015

Läxa om språkens släktskap

Till på onsdag har ni s. 230-233

Ni som inte hade fixat DigiExam, försök ordna det till nästa gång. Förr eller senare har ni ett större förhör i det systemet och då vill vi kanske inte ha in handskrivet material (om det äskulle vara en uppsats t.ex.)

Saturday, November 14, 2015

Freds- och konfliktkunskap 16/11

Jag är inte på skolan måndag 16/11 då jag åker till Karlskrona med tvåorna. Lektionen är mao inställd men givetvis får ni en uppgift.

1) Läs på och håll er uppdaterade som sprängningarna mm som inträffade i Paris  i fredags (13/11) kväll. Vi kommer att diskutera och analysera detta under tisdagens lektion.

2) Påbörja den individuella examinerande uppgiften på temat terrorism som finns HÄR. Skriv i det delade dokumentet som heter "Terrorism i vår tid - Förnamn Efternamn PAGY". Skriv ovanför kunskapskraven. Skriv helst en löpande text men det är OK att "svara på frågorna".

Thursday, November 12, 2015

Läxa inför nästa måndag - språkförändring!

I boken:

234-235
251-254
258

Frågorna ni ska kunna svara på till det första läxförhöret är:

- Redogör för varför språk förändras
- Redogör för hur språk förändras
- Redogör för människors attityder till språkförändringar kan se ut
- Redogör för pågående och framtida förändringar i svenskan

All information ni behöver finns på sidorna jag har angivit ovan. Läxförhör i DigiExam kommer att ges.

Jag kommer att dela upp språkhistorian och förhöra den bitvis. Läxförhöret på måndag är det första av ca. fem stycken. Kunskapskraven ser ut så här:

Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

Tuesday, November 10, 2015

Gymnasiearbete vecka 46

Handledning baserat på förra veckans "kvartsredovisning" 
De som vi inte hinner idag handleder vi först nästa vecka.

Alfred, Max, Hampus och Mattias

Ali, Anton, Erik, Suat

Jeff och Jonathan

Natacha

Patryk

Adrian

Gökcan

Rebecka och Henrik

Saman och Anders

Thursday, November 5, 2015

Kriminologi 5/11
Analys av terrordåd
Steg 1: Redogör för händelsen
VAD hände? VAR hände det? NÄR hände det? VEM/VILKA utförde dådet?

Steg 2: Analys
VARFÖR hände det?

a) Kategorisera händelsen. (räckvidd och relation till staten samt riktning)

b) Vad drev/motiverade terroristen/terroristerna? (ideologi)

c) Vilken konflikt såg terroristen/terroristerna?

d) Vilka faktiska omständigheter drev terroristen/terroristerna till dådet?

e) Vilka blev konsekvenserna för terroristen/terroristerna, offer, samhället?1
Sarinattacken i Tokyos tunnelbana 1995
Adam
Adrian
Albin
2
Gisslantagningen på OS i Munchen 1972
Alex
Alfred
Ali
3
Ambassadockupationen i Stockholm 1975
Anders
Anton
Caroline
4
Bombdåden i Madrid 2004
Elvira
Erik
Gökcan
5
Bomdbåd i Stockholm 2010
Hampus
Hanna
Harald
6
Kidnappningen av Magnus Falkehed och Niklas Hammarström 2013
Henrik
Isak
Jeff
7
Massakern på Utöya 2011
Jonatan
Kim
Ludwig
8
Bombattentat mot kraftledningar i Jämtland 1998
Mattias
Max
Patryck
9
Massavrättningar i Nordkorea 2013
Rebecka
Saman
Simon


Tuesday, November 3, 2015

Gymnasiearbete vecka 45

Nytt tema för loggbok I:  "Kvartsredovisning" (det är sex veckor kvar till halvtidsredovisningen....)

Gör en lista över vad du/ni faktiskt har gjort ! (besökt/bokat mediateket, läst texter, gjort/bokat in/skrivit frågor till  intervju, delat ut/skapat enkät, upprättat kontakter, påbörjat halvtidsredovisning/rapporten mm) Varför har du/ni gjort det ni gjort? Varför har du/ni inte gjort det du/nu borde ha gjort enligt din/er planering? Hur har du/ni reviderat  eller kommer att revidera din/er planering?

HÄR finns kort info om halvtidsredovisningNytt tema för loggbok II: val av källor

Lista de källor du/ni tagit fram. Redogör för var, när och hur du/ni hitta dem. Hur resonerade du/ni när ni valde dessa källor? Vilka källor saknar du/ni? Hur tänker du/ni göra för att hitta dem?


Handledning efter önskemål

Nästa vecka kommer vi att kalla de som vi anser behöver hjälp utifrån denna veckas loggböcker ffa "Kvartredovisningen"

Monday, November 2, 2015

Kriminologi 3/11

Den konservative terroristen 
Är attacken och morden i Trollhättan hatbrott eller terrorism? Den ena behöver inte utesluta det andra, skriver hatbrottsforskaren David Brax.