Tuesday, December 10, 2013

Juridik Köpeavtal

Dagens uppgift på temat juridiska (processrättsliga)dokument

Köpeavtal
a)  Redogör för vad ett köpeavtal är och innebär
Vilka är/vad kallas parterna? Vad är anbudet? Vilka villkor kan finnas?  mm

b) Skriv ett köpeavtal mellan dig och en klasskamrat. Sälj honom eller henne en penna. Priset är 5 kronor. Den ska betalas kontant och levereras vässad.

Fullmakt
a) Redogör för vad en fullmakt är och innebär
Vilka är parterna? Vad avtalas? Vilka villkor kan finnas? mm

b) Skriv en fullmakt där du ger en klasskamrat rätt att sälja pennan ovan för minst 5 kr.

Kvitto eller räkning eller skuldsedel (låneavtal)
a) Redogör för vad dokumentet innebär
Vilka är parterna? Vad regleras? Vilka villkor kan finnas? mm

b) Skriv en räkning eller ett kvitto för pennan ovan. Eller skriv en skuldsedel/låneavtal för 200 kr.


 Källor 
Konsumentverket om avtal

Svenska Wikipedia om fullmakt
NE om fullmakt
Fritext med exempel på formella brev/dokument
Enklaavtalet med exempel på avtal


No comments:

Post a Comment