Wednesday, December 11, 2013

Vetenskapliga rapporten - fotnoter

I en vetenskaplig rapport använder man sig vanligtvis av fotnoter för att hänvisa till de källor man använt. Eftersom detta är den första vetenskapliga rapport ni skriver på gymnasiet har Karolina och jag kommit överens om att denna gång fokusera på språk, struktur och innehåll. Just denna gång kommer det därför att räcka att ha en källförteckning i slutet av rapporten. Ni behöver inte använda fotnoter, trots att det egentligen ska finnas sådana.

En del av er behöver dock utmanas lite mer och i ert fall är det lämpligt att ni försöker använda fotnoter. Här finns en kort instruktion för hur man arbetar med sådana. Fråga mig om det är något,

Fotnoter i den vetenskapliga rapporten
Mall för källförteckning (ni behöver en del av informationen här för att göra korrekta fotnoter)

OBS!!

Oavsett om man använder fotnoter eller inte är är det strängeligen förbjudet att skriva av material eller bara ändra något ord här och där. Ni berättar om och jämför statsskicken med era egna ord och ert eget språk. Vill ni, får ni lov att citera (sparsamt) och när/om ni gör det kan ni denna gång ange var ni har fått det ifrån på samma sätt som vi gjort till den engelska uppgiften (var kommer det ifrån, vem har skrivit/sagt det och när har det publicerats)

No comments:

Post a Comment