Friday, October 23, 2015

Thursday, October 22, 2015

Talanalys

Dessa två tal kommer ni att få välja mellan när ni ska skriva er talanalys efter lovet. Det är lämpligt att ni redan har valt vilket tal ni vill skriva om när ni kommer till lektionen på måndag. Tiden är anpassad för det.

Måndagen
Måndagens lektion kommer ni att få använda till att titta på talen, ta anteckningar och planera ert skrivande. De anteckningar ni tar, samlar jag sedan in och ni kommer att få tillbaka dem på onsdagen när ni börjar skriva era analyser. Glöm inte att både ta anteckningar som rör analysen, och att göra en grov struktur för hur ni ska organisera innehållet.

Både under förberedelserna och vid provet kommer ni att få tillgång till:
- svenskboken (förutsatt att ni tar med den)
- språkliga checklistan
- talformuläret med stilfigurernas namn
- era förberedelseanteckningar

Onsdagen
På onsdagen kommer jag att dela ut era anteckningar och ni kommer att skriva era tal i Drive (och sedan skicka in via Urkund). Om ni inte hinner färdigt på onsdagen kommer STHL-tiden på fredag också att kunna användas.

Om man är borta kommer man att få skriva omprov vid ett senare tillfälle på ett annat tal.

Tal 1 - Hans Roslings argumenterande tal vid välgörenhetsgalan "Hela Sverige skramlar"
Titta från 1:50-11:05


Tal 2 - Alice Bahs Kunkes högtidstal på Skansen vid nationaldagsfirandet 2000
http://www.oppetarkiv.se/video/1837232/

Kunskapskrav

Tänk igenom vilket kursbetyg ni ville sikta på och försäkra er om att ni förstått innebörden av kunskapskraven på den nivån.

E

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.

Elever kan med viss säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

C

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

Elever kan med viss säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

A

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Elever kan med säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat.Tuesday, October 20, 2015

Gymnasiearbete vecka 43

Återkoppling besöket på Orkanenbiblioteket

Påminnelse om att det är dags att eventuellt söka pengar

Handledning efter behov

Friday, October 16, 2015

Utvecklingssamtal

Här kommer tiderna för utvecklingssamtal. Ni som tar föräldrar med er, var snälla och informera era föräldrar om tiderna med en gång (inte dagen innan:). Möjligheterna att byta tider är väldigt begränsade eftersom det är många som ska till. Kom med förslag endast om det är omöjligt att få till annars.


Tuesday, October 13, 2015

Gymnasiearbete vecka 42

I morgon onsdag 14/10 ska vi gå på studiebesök på Malmö högskolas bibliotek. Vi ses kl 12.25 i foajén på Orkanen (som byggnaden heter). Adressen är Nordenskiöldsgatan 10.

Vi har satt omdömen och fast vi är övertygande om att alla kommer att bli godkända så tvingades vi sätta flera F-varningar och de beror ffa på att projektplaner och loggboksinlägg saknas.

Ansökan om pengar bör ske snarast. Ni ansöker genom att maila handledarna uppgifter om vad ni behöver pengar till och vad ni beräknar era kostnader till. OBS att kostnader ersätts i efterhand mot kvitto.

Handledning

Simon

Harald

Ali

Suat

Alfred

Mattias

Max


Monday, October 12, 2015

Uppgift till på onsdag - svenska

Nu ska ni få börja fundera över hur man kan skriva en talanalys. Att fokusera på och analysera andras tal skapar större medvetenhet inför de tal ni själv ska hålla. Talanalyserna ska skrivas efter lovet. Detta vill jag att ni förbereder inför måndagens lektion:

Läs ss. 42-43 i boken
Skumma igenom Martin Schibbyes tal på s. 46
Öppna sedan Verktygslådan där ni hittar en mall för talanalys (s. 276)
Använd de relevanta delarna av analysmallen för att analysera Schibbyes tal
Länk till det inspelade talet finns här: https://www.youtube.com/watch?v=VM2FXjQtOxc

Ni ska ha förberett det här till måndagens lektion och ni ska kunna visa upp ordentliga anteckningar när ni går in på lektion på måndag. Era anteckningar ska innehålla:

  • anteckningar om iakttagelser med belägg (t.ex. citat, tidpunkter) utifrån punkterna i analysmallen
  • anteckningar om effekt
  • anteckningar om hur du skulle vilja strukturera innehållet i din talanalys
Att man har gjort läxan är en förutsättning för att man ska kunna delta  på lektionen.

Begravningstal!

Margot Wallströms tal till Anna Lindh
Ljud till talet: http://youtu.be/722r9oH_0Y8?t=1h10m25s


Uppgift: Du är ordförande i Robin Williams/ Klas Ingessons/ Paul Walkers fan club och har som sådan blivit inbjudan att närvara vid den begravningsgudstjänst som ska hållas i kyrkan. Du har också blivit ombedd att hålla ett kort tal till Williams/ Ingessons/ Walkers minne. Du ska tala som representant för fansen, dvs. du representerar fler än bara dig själv.

Dagens extra: alla måste använda två olika stilfigurer i sitt tal!

Freds- och konfliktkunskap 12/10

HÄR finns uppgiften, analysmodellen, kunskapskraven  och gruppindelningen.

HÄR finns modellen för gymnasiearbetsrapporten.

HÄR finns en exempelrapport

Thursday, October 8, 2015

Kriminologi 8/10

Den avslutande individuella delen av Kriminologi: Uppgift statistik BG13AB och BET13.

Du hittar filmer och artiklar i de delade mapparna "Statistikuppgift filmer" och "Statistikuppgift texter". Skriv i det delade dokumentet "Ind. del Kriminologi: Uppgift statistik - Förnamn Efternamn PAGY"

1. Välj två artiklar (två andra brottskategorier) - Skriv in rubrikerna i dokumentet

2. Läs igenom artiklarna

3. Sammanfatta slutsatserna - skriv i dokumentet

4. Jämför deras slutsatser med er slutsats och dra en sammanfattande slutsats - skriv i dokumentet

5. Avsluta med allmänna reflexioner kring statistik (hur den skapas och hur den används) och medias roll för hur allmänheten uppfattar hur vanliga brott är - skriv i dokumentet


Det finns en möjlighet i denna uppgift att uppnå även detta kunskapskrav och då tänker jag ffa på den senare delen om att dra slutsatser om resultat och valda metoder. Fundera på ordspråket "Som man frågar får man svar". Notera också att det krävs hänvisning till källa för att uppnå högre nivå.
Dessutom diskuterar eleven * olika aspekter av kunskapsområdet och drar ** slutsatser om resultat och valda metoder***.

* översiktligt

** enkla

*utförligt

**välgrundade

*** med hänvisning till relevanta källor

* utförligt och nyanserat
** välgrundade och nyanserade

*** med hänvisning till relevanta källor


Wednesday, October 7, 2015

Freds- och konfliktkunskap 7/10

Inför gruppvisa analyser av konflikter under kalla krigsperioden: maila mig följande information

- nivå på de testade kunskapskraven (i princip alla) du önskar uppnå

- hur effektivt du tänker utnyttja lektionstiden

- om du tänker lägga tid utanför skolan på denna uppgift ja/nej och om ja omfattning

- lista minst en men helst flera konflikter under denna period som du kan tänka dig att arbeta med

- ev övrigt som jag bör ta hänsyn till när jag gör grupper

Tuesday, October 6, 2015

Kriminologi 6/10

Studie av Malmöbarn kan hitta grogrund till brott (Sydsvenskan 150927)


Malmöbarn – en studie av den sociala miljöns betydelse för barns och ungdomars utveckling


Svara på följande frågor på Om MINDS

1. Vad står förkortningen MINDS för?
2. Vad heter de forskare som deltager i projektet?
3. Var bedrivs projektet?
4. Vad är syftet?
5. Vilka metoder har använts?
6. Vilka är objekt för studien?
7. Vad innebär det att det är en longitudinell studie?
8. Hur undersöker man ungdomarna?
9. Varför är denna studie viktig för samhället?
10. I vilka andra länder bedrivs liknande studier?
11. Vad har studien kommit fram till hittills?

Gymnasiearbete vecka 41

Nytt loggbokstema: Metod

Du ska redogöra för vilken eller vilka metoder du kommer att använda för att få fram den information du behöver för att svara på din frågeställning. Du ska motivera valet av metod/metoder. Du ska beskriva, ganska detaljerat, hur du ska använda dessa metoder. Du ska redogöra för för- och nackdelar med metoden/metoderna både allmänt och i ditt specifika fall.

Meddela handledarna hur ni ligger till när de gäller mediateket.

Handledning

Adrian

Gökcan

Anders och Saman

Caroline och Elvira

Isak

Mattias

Jeff och Jonathan

Henrik och Rebecka

Monday, October 5, 2015

Tal - födelsedagsal
Uppgift

Du har en f.d. mentor och lärare som varit så till övermåttan förtjust i er klass att hon till sin 50-årsbaluns helt oväntat har bjudit in hela klassen - tio år efter att ni tagit studenten! Dina gamla klasskamrater väljer ut dig att hålla tal på festen!