Monday, August 31, 2015

Uppgift svenska 3 - PM

läsa --> anteckna --> planera --> skriva --> feedback --> redigera
Steg 3 och 4 är var vi befinner oss under dagens lektion

Ert första utkast ska vara av högsta möjliga kvalitet. När ni ska få feedback av era kamrater får ni välja två områden att få feedback på och det är dessa respondenterna fokuserar på. När jag sedan ska ge feedback, tittar jag också på två saker, men inte mer. Det gäller alltså att göra så mycket som möjligt så väl man kan från början, så att det bara är det man verkligen behöver feedback på som man får respons på.

Uppgift: Skriv ett PM där ni undersöker hur Mockingjay har tagits emot av kritikerna. PM.et ska vara 500-700 ord långt.

Här finns min modelltext.

Grupper tisdag på gymnasiearbetet

Först: tidsplan och riskanalys (ca. 10-15 min)

Alex och Kim
Ludwig och Adam
Patryk och Anton
Adrian
Gökcan
Albin och Erik

Om det blir tid över så tar vi fler för handledning. Medan dessa personer får handledning (ute i bubbla) lyser flitens lampa inne i klassrummet där ni andra arbetar.

Wednesday, August 19, 2015

Kriminologi 19/8

HÄR finns ämnesplanen inklusive kunskapskrav (skolverket)
Kunskapskraven i matrisform


Grupp 1 a och b
Stefan Lisinski: Trots allt det dödliga våldet minskar (DN 150811)

Grupp 2 a och b
Olle Lönnaeus: Har Sverige blivit farligare? (Sydsvenskan 150818)

Grupp 3 a och b
Mats Skogkär: Man vänjer sig (Sydsvenskan 150818)


A) Läs och analysera artiklarna
1) Vad är textens budskap?
2) Hur stödjer skribenten sin tes?
3) Vem är skribenten?
4) Närhet, beroende och tendens?

B) Skriv upp och förklara minst fem begrepp som var nya och eller svåra


Tuesday, August 18, 2015

18/8 - Eftermiddagen

Sociologi utgår - första lektionen på fredag
HUMHUM - uppgift delades ut under förmiddagen och löses individuellt
14.50 - Zablocki: GY