Thursday, April 30, 2015

Slutet närmar sig - kommunikation och samhällskunskap

Slutet av terminen och därmed slutet av läsåret närmar sig med stormsteg och därför är det hög tid att du stämmer av hur du ligger till i kommunikation och samhällskunskap. För de som inte är i fas är  i detta läge är F-varningar att vänta.

I ditt eget betygsdokument kan du se vilka kunskapskrav du klarat av (markerade med gult), hur många gånger (räkna kryss) du visat nivå och på vilken nivå du ligger på de olika kunskapskraven. Du kan också se ungefär på vilket betyg du ligger nu.

Alla kunskapskrav måste vara helt uppfyllda på minst E-nivå och vissa fall  flera gånger för att du ska vara godkänd = få E på kursen.

Om du gör klart eller förbättrar någonting som du vill att jag ska ta hänsyn till måste du maila mig!

Jag erbjuder stödlektioner torsdag 7/5, tisdag 12/5, torsdag 14/5, tisdag 19/5,  torsdag 21/5, tisdag 26/5, torsdag 28/5 samt tisdag 2/6 och torsdag 4/6. Torsdagar måste bokas i förväg!Kommunikation
DETTA DOKUMENT finns en förteckning över vilka kunskapskrav som testats med vilka uppgifter och hur många gånger kraven måste uppfyllas. Utvärderingen av det argumenterande talet är den sista examinerande uppgiften.

Dessa dokument är separata bedömnings och feedback-dokument: Förnamn yrkesmentorstid, Förnamn Normer, genus och jämställdhet samt Bedömning uniformerade myndigheter här och där - Efternamn, Förnamn.

Följande uppgifter är bedömda i samma dokument som du skrev uppgiften i: Önnarp, Analys av utvecklingssamtal, Analys av grupp och Interaktionsanalys Revinge.

Ditt eget betygsdokument heter "Förnamn Pedkou".

För att uppnå D respektive B i kommunikation måste förutom  att alla kunskapskrav är godkända på E -nivå respektive C-nivå  minst åtta kunskapskrav vara uppfyllda på C-nivå respektive A-nivå.


Samhällskunskap
DETTA DOKUMENT finns en förteckning över vilka kunskapskrav som testats med vilka uppgifter och hur många gånger kraven måste uppfyllas. Uppgiften Frihandel eller protektionism är den sista examinerande uppgiften.

Dessa dokument är separata bedömnings och feedback-dokument: Förnamn Normer, genus och jämställdhet, Bedömning uniformerade myndigheter här och där - Efternamn, Förnamn och Bedömning prov nationalekonomiska teorier BG13B - Efternamn, Förnamn.

Följande uppgifter är bedömda i samma dokument som du skrev uppgiften i: Prissättning på en fri marknad och Gapminder uppgift.

Ditt eget betygsdokument heter "Matris kunskapskraven samsam02 - Förnamn Efternamn PAGY".

För att uppnå D respektive B i samhällskunskap måste förutom  att alla kunskapskrav är godkända på E -nivå respektive C-nivå  minst fyra kunskapskrav vara uppfyllda på C-nivå respektive A-nivå.

Wednesday, April 29, 2015

Samhällskunskap 29/4

HÄR finns uppgiften om frihandel eller protektionism

Skriv i det delade dokumentet "Frihandel eller protektionism - Efternamn, Förnamn"

Sunday, April 26, 2015

Kommunikation 27/4

Vi inleder med att ni analyserar  den interaktion dvs den kommunikation, de gruppsituationer och konflikter  ni upplevde under er Revingevecka.

Skriv minst en sida och som mest två. Skriv i dokumentet "Interaktionsanalys av Revingeveckan - Efternamn, Förnam" som är delat med er.

Till er hjälp har ni era anteckningar, listan över begrepp och teorier vi gått igenom,  prezin om samtal och konflikthantering, kunskapskraven och internet.

Använd så många begrepp från undervisningen som möjligt och hänvisa till minst en teori!


Förslag på situationer mm att beskriva och analysera. OBS i Revingekontexten!
a) en  eller flera situationer där kommunikationen fungerade 

b) en  eller flera situationer där kommunikationen inte fungerade

c) en situation där du lärde dig någonting

d) en instruktörs sätt att kommunicera, eller jämför två instruktörer
(instruktör = officer, lärare, MSK-eleverna och deras kompisar)

e) likheter och skillnader mellan klasserna som grupper

f) en inre konflikt du upplevde under veckan

f) en konflikt inom klassen

g) en konflikt mellan klassen eller någon i klassen och någon utanför klassen

h)  de formella ledarna kontra de informella ledarna

i) din egen kommunikation

j) de militärt präglade ramarna tex uniformen

Efter segern. BG13B Revingehed april 2015. Foto: Karolina Göransson

Tuesday, April 14, 2015

Samhällskunskap 15/4

Ta med läroboken (Reflex 123) till lektionen måndag 20/4!

Etos i tal och skrift

De saker ni lyfte fram som avgörande för en talares etos var:

- Bra inledning som engagerade
- Seriösa kläder
- Personen har blivit utvald
- Mod att ta risker som talare
- Rösten
- Avslappnad eller spänd i kroppen
- Blick (flackande, stabil, öppen, möter publiken)
- Nervositet
- Har skrivit en riktig bok
- Tydligt (struktur, röst, etc)
- Engagemang
- Vilka associationer som väcks
- Om man passar för sammanhanget
- Kroppsspråket (lugnt, avslappnat, överdrivet)

De saker ni lyfte fram som avgörande för en skribents etos var:

- Korrekt
- Formellt
- Bra struktur
- Bra inledning
- Ordförråd
- Varierat (vokabulär, meningslängd, meningsstruktur)
- Bildspråk
- Välgrundat, referenser

Källor som ni och jag samlat:

Goda hälsovanor grundläggs tidigt
Ohälsosamma vuxna är kostsamma för samhället
Motion ger framgång i studierna

Den gemensamma texten ni påbörjat om att vi behöver mr idrott i skolan:
https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/document/d/10ILYdVmtcawD02aQktuOUiumoUs9ZVpg5nYOvsmDZIM/edit

Gör detta i par (på lektionen):

  • Kopiera texten ovan och klistra in i ett eget dokument.
  • Bygg ut texten så att den blir 400-500 ord lång
  • Använd modelltexten och de ord och fraser jag lyft fram
  • Detta ska vara klart idag och dokumentet ska ligga i era mappar

Monday, April 13, 2015

Samhällskunskap 13/4

Klassen delas in i grupper
Varje grupp får ett antal varor (en på varje lapp)
Diskutera frågorna nedan med utgångspunkt i varorna
Slå upp ord ni inte förstår
Avslutande diskussion i helklass


1. Var kan den här produkten komma ifrån? Världsdel? Land? Kan den komma från flera länder (så kallad produktionsfragmentering)?

2. Varför produceras produkten just där?

3. Hur påverkar internationell handel mitt val av produkten?

4. Är produkten viktig för svensk export eller import?

5. Om vi inte handlade med andra länder, hur skulle min tillgång till produkten påverkas?

English - Argumentative Essay


If you haven’t chosen a topic you have to send an email to me as soon as possible with the topic.

Link to instructions here  <-- You can also find suggestions for topics in this link.

Topics chosen here

Template for the essay here

PP about argumentative essays here

Template for your notes here

Thursday, April 9, 2015

Wednesday, April 8, 2015

Samhällskunskap 8/4


Lars Calmfors: Tro inte på varaktig stagnation (DN.se 150324)


stagnation

---------------------

millenieskiftet

tillväxtera

---------------------

---------------------

hypotes

terminologi

--------------------

Fort Knox

-------------------

emfas

innovation

------------------

prognos

----------------

nominell

obligation

--------------

karaktärisera


Tuesday, April 7, 2015

Svenska - argumenterande text

Länk till gemensamt dokument:

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/document/d/10ILYdVmtcawD02aQktuOUiumoUs9ZVpg5nYOvsmDZIM/edit


Enkät efter Kärleken är fri!

http://www.enkatfabriken.se/karlekefter
Skolkod: 3xcqx

STHL

Planering