Thursday, January 30, 2014

Prov i historia: Revolutionernas tid

OBS att du trots att det är ett open-book-prov måste läsa innnan!

Läs på:
* Samband historia sidorna 229-262 (inte det om Napoleon på sidorna 246-247) - läs ALLTING en gång, fokusera därefter på svart text.
* Anteckningar
* Repetera dina kunskaper om källkritik och historiebruk (sidorna 15-17 respektive 31-32 i läroboken)

Provet ger möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav


E

C

A
Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Översiktligt

Utförligt


Utförligt och nyanserat.

Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en dem och motiverar med omdömen sitt val.


Enkla

Nyanserade
Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Översiktligt

Utförligt


Utförligt och nyanseratEleven ger exempel på och förklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.

Enkla exempel förklarar översiktligt

Enkla exempel förklarar utförligt

Komplexa exempel förklarar utförligt och nyanserat


Eleven kan använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Använda med viss säkerhet och några historiska begrepp

Använda med viss säkerhet och historiska begrepp

Använda med säkerhet och historiska begrepp


Eleven kan söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra reflexioner om materialets relevans
Med viss säkerhet söka etc och göra enkla reflexioner

Med viss säkerhet söka etc och göra välgrundade reflexioner

Med säkerhet söka etc och göra välgrundade och nyanserade reflexioner
I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterium om källans användbarhet och betydelse för tolkningen.
Något kriterium
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med omdömen olika tolkningsmöjligheter av materialet.


Enkla omdömen

Nyanserade omdömen


Eleven kan redogöra för några historiska skeenden och händelser som använts på olika sätt samt förklara varför de använts olika.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


Wednesday, January 29, 2014

Inställda lektioner - uppgifter

I morgon, torsdag, är engelskan och svenskan inställda. Ni ska i stället göra detta:

Engelska:

  • Du ska ha läst till s. 151 på fredag. 
  • Du ska ha förberett tre diskussionsfrågor på innehållet
  • Du ska ha tittat på egenskaperna vi antecknade på Mary, Rowdy och Junior och ge förslag på saker vi kan lägga till efter att ha läst längre i boken.

Svenskan:
  • Ni ska ha skrivit en reflektion om språk och kön, och en reflektion om slang utifrån de frågor jag har gett er.
  • BÅDA reflektionerna ska finnas i ETT dokument som heter SPRÅKSOCIOLOGI-DITT NAMN. I dokumentet kan du använda rubriker för att markera de två olika refletionerna. (Undantag är givetvis om man lägger upp en ljud- eller videofil ist, då får man ha två olika filer för detta)


Tuesday, January 28, 2014

Flytta hemifrån 2

Det är sommaren 2016. Du är färdig med skolan och har fått ditt första riktiga jobb. Du är på väg att flytta hemifrån.

1) Kopiera innehållet i det delade dokumentet "Flytta hemifrån 2" och klistra in det i ett nytt dokument som du kallar "Flytta hemifrån 2 Förnamn". Dokumentet ska ligga i din samhällskunskapsmapp.

2) Gör färdigt "Flytta hemifrån 1"

3) Jobba med "Flytta hemifrån 2"

Källor
a) Flytta hemifrån 1

2) Koll på pengarna (broschyr)

3) Konsumentverket: Privatekonomi - välj kostnadsberäkningar till vänster

4) Konsumentverket: Före köp och Efter köp

5) Reflex plus sidorna 215 - 223, och 204 - 205

6) Rätten och samhället sidorna 71-74

7) Malmö kommuns konsumentrådgivning
Friday, January 24, 2014

Extra matematiklektion och idrott på den "gamla tiden"

Schema för måndagen den 27/1.


  • 12:15 - 13:00 - Extra matematiklektion i sal A320.
  • 13:15 - 14:15 - Idrott 

Nästa måndag kommer ni att ha idrott på den "nya tiden".


Mvh
Niklas

Sammanställning slangundersökning

HÄR finns länken till den enkät ni ska använda för att sammanställa slangundersökningen.

Ni ska fylla i den en gång per person ni frågat dvs fyra gånger per papper.

Thursday, January 23, 2014

Projekt "Flytta hemifrån"

Det är sommaren 2016. Du är färdig med skolan och söker ditt första riktiga jobb. Du är på väg att flytta hemifrån.

Notera!
Du har bestämt med sin familj att du ska klara dig själv.
Det är fem km mellan din lägenhet och din arbetsplats. 
Du ska bo ensam i din lägenhet.

När du skapat din kopia av dokumentet "Flytta hemifrån 1" så döper du (om) det till "Flytta hemifrån 1 Förnamn" och lägger det i din samhällskunskapsmapp. Detta gäller även för kommande dokument.


Huvudkunskapskrav för uppgiften
Eleven kan * redogöra för individens rättigheter och skyldigheter som konsument, förhållande mellan hushållens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat

Övriga kunskapskrav som ni kan visa nivå på genom uppgiften.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser

Någon


Några


Flera
I analysen använder eleven * samhälls- vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder **.
                         Med viss säkerhet

                       Med viss säkerhet
** samt värderar med enkla omdömen.

                              Med säkerhet
** samt värderar med   nyanserade omdömen.
Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.
Med viss säkerhet

Med viss säkerhet,


samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Med säkerhet


samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


Frågor till bildanalys för Amerikanska Revolutionen1. Beskriv bilden. Vad ser du?

• Vad föreställer bilden?
Är det till exempel ett landskap, ett porträtt, en
interiör, en historisk händelse, eller vad?

• Om konstverket innehåller människor, hur skildras personerna?
Vilka relationer har de till varandra? Är det skillnad i hur kvinnor och män eller flickor och pojkar skildras? Hur skildras barn respektive vuxna i bilden?

• Beskriv blickarna. Vem tittar på vem och vad får det för betydelse för hur du uppfattar de avbildade? Tänk även in din egen blick – vad spelar den för roll?

• Beskriv miljön. Vad spelar den för roll? Är den dramatisk, lugn, trollsk, kall, varm? Motivera vad det är i bilden som får dig att uppleva den på detta sätt.

• Jämför med idag! Skulle situationen på bilden kunna utspela sig i dagens värld?2. Bildens syfte och sammanhang


• Varför gjordes bilden tror du? Skulle den påverka och förändra människors uppfattning och beteende eller var den i första hand något vackert att se på?
Var den något som skulle få betraktarna att drömma sig bort? Skulle den kittla fantasin, uppröra eller kanske bekräfta någons status?

• Vilket budskap har konstverket? Motivera din åsikt!

• Engagerar konstverket dig? Beskriv vilka känslor och motivera varför du känner som du gör


• Tycker ni olika? Varför?

http://historyproject.ucdavis.edu/marchandslides.bak/12772.jpg


Projekt "Flytta hemifrån" del 1Betala skatt
Din skatt 2014  Räkna ut din skatt och få reda på vad skatten används till på ekonomifakta.se

Mer information om lägenheterna

Länkar om rättigheter och skyldigheter

Wednesday, January 22, 2014

English, Thursday and Friday (w. 4)

Anteckningar från förra gången.

Task

In groups, you will be assigned one of the two situations below.  Your task is to write a small scene that describes what happens. You have to base your script on what you know so far about the characters, the reservation, Reardan and so on. You won't know who gets to play which part in the dialogue. Those who don't play will be asked about the motivations behind your scripts. Those who play the roles will be allowed to look at the scripts while acting (but they should try not to).

Purpose: interpreting and understanding the text together, and using that understanding to create a scene.

The scenes will be performed tomorrow.

Situation One

Roles:
The school secretary, Melinda
Junior's home room teacher, Mr. Grant
Junior's geology teacher Mr. Dodge

Situation:
After the science lesson about petrified forests, Mr. Dodge comes into the teacher's lounge and sits down by Melinda and Mr. Grant. Melinda sees that he is upset and asks him why.

Situation Two

Roles:
Mr. P
Rowdy
Mary (a student who is smart and resembles Junior's sister)
Manny (one of the guys in Frankenstein masks who beat up Junior at Halloween)

Situation:
As class starts, the day after Thanksgiving, Manny makes a derogatory remark about Junior who he has just seen on his way to Reardan. Mr. P hears it and says "What did you say?".

Frågor till programmet kring sex och språk


Monday, January 20, 2014

Språksociologi

Förhör:

Diskussion --> TV-program --> Diskussion --> Skriftlig reflektion/ diskussion (eller muntlig inspelad om man vill)

  • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
Reflektionen/ Diskussion utgör grunden för bedömningen.
De kan vara enkla och översiktliga, (E)
välgrundade eller översiktliga utifrån några olika perspektiv (C)
och välgrundade, nyanserade och utförligt utifrån flera olika perspektiv (A)

http://www.ne.se/ur/program/165421

Thursday, January 16, 2014

Repetition recension!

Lektionsmål: repetera recension

Mentimeter

Det här var kunskapskraven som testades när ni skrev recension:

E

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

C

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

A

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Viktiga dokument

Det här var checklistan ni skulle använda för att kolla av er text innan i lämnar in den!
Litterära termer ni ska kunna använda
Även dessa recensionerna kommer att publiceras som QR-koder på böckerna i Mediateket.
Läs dels i er recension, och dels i responsdokumentet den respons ni fått där!

Tuesday, January 14, 2014

Kunskapskrav för romanläsning

Ni kommer att få uppgifter/aktiviteter under tiden ni läser boken, och ett läsförståelseprov i slutet. Dessutom kommer ni att ha en muntlig gruppdiskussion i slutet, där ni kommer att få diskutera karaktärerna, tema och vad ni lärt er om de nordamerikanska indianernas (Spokane) situation och livsvillkor.

Kunskapskrav

E

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier somi viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

C

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

A

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom attvälgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Monday, January 13, 2014

Juridik 14/1

Lektionen kommer att användas till upphämtning. I första hand halvtidsavstämningen inom rätten och samhället och i andra hand analysen av historisk roman.

Ta med läroboken i rätten och samhället och din roman till lektionen 08.10 i morgon!

Friday, January 10, 2014

Native Americans

Lesson goal: learning about Native Indians in order to understand the novel better.

These are terms commonly, or occasionally used in the English language. They can all, in some way, be connected to Native Americans.

Indian summer
Indian giver
Scalper
Smoke the peace pipe
Bury the hatchet
Powwow
Reservations
Cigar Store Indian

In the video clip below, Jerry Seinfeld is interested in a girl who is Native American and the clip is a summary of the scenes in the episode that deals with this subject. In the episode, Jerry tries to avoid using words that may offend her.This is a link to Native Americans on Wikipedia

This is a video about the Coulee Dam which was built on Spokane Indian land.Task for next time:

Thursday, January 9, 2014

Mentorstid 9/1 -14

Programrådet är flyttat till nästa tisdag den 14/1 ( Rebecka och Isak) 

Ind val ansökningen avvaktar tills vidare 

Taysira är på prov i Bet klassen i en månad. 

Likabehandlings grupp träffas varannan vecka och diskuterar jämnlikhet och antirasism - Anna Thorsell & Martin Nordbeck

Diskussion om läxor på jullovet.

Historia 9/1

Frågor till den historiska romanen

Källkritik

Historiebruk

Wednesday, January 8, 2014

Utvärderingsfrågor

De här frågorna är gemensamma för alla kurser i era utvärderingar. Jag skulle vilja att diskuterar hur ni brukar tolka frågorna och hur ni resonerar när ni svarar på dem.

När jag sedan ber er, skulle jag vilja att ni enskilt besvarar frågorna utifrån vad du tycker om kursen så här långt. För att hjälpa minnet på traven kan du titta under taggen "svenska" i bloggen för att se vad vi har gjort.


Tuesday, January 7, 2014

Rätten och samhället 7/1

Brott och straff: brott


 
Diskussionsuppgift 1
Att mörda och stjäla har nästan alltid varit brottsliga beteenden om det inte skett i krigstider. Men dödar man civila i krig, eller stjäl från dem, är det numera ett brott mot folkrätten. Jerzy Sarnecki nämner i programmet tidelag som en gärning som tidvis varit förbjuden handling och tidvis accepterats av samhällets makthavare.
·      Hur kan det komma sig att en gärning vissa årtionden eller århundraden varit straffbelagd och andra tider varit tillåten?
·      Varför är det så att vissa handlingar är brott i vissa länder men tillåtna i andra?


Diskussionsuppgift 2
·      Hur skiljer sig de kriminellt uppbyggda nätverken åt jämfört med traditionell brottslighet?


Diskussionsuppgift 3
Av programmet framgår att de boende i favelorna är obenägna att blanda in polisen vid våldsamheter, eftersom det då ofta blir problem. Ordningen sätts i gungning, eftersom gängen har sina egna hierarkier, sin egen dagordning och sitt eget regelsystem. ”Det är hundraåriga lagar som har förts vidare mellan generationer”, säger en favelabo.
·      Vad som kan hända om samhället inte reagerar på denna maktutövning från kriminella?
·      Vad skiljer den svenska polisens sätt att hantera situationen i Ronna från det sätt polisen i Rio agerar?
·      Kan du se några för- respektive nackdelar med de olika tillvägagångssätten?
·      Vilken var grunden till att Jerzy Sarnecki och den svenska polisen menade att det finns större möjligheter att komma till rätta med kriminella gängbildningar i Sverige än i Brasilien?


Diskussionsuppgift 4
Av programmet framgår att kriminaliteten är hög i fattiga områden med blandad etnicitet. Forskning har visat att brottsligheten inte är kopplad till etnicitet utan till livet i fattigdom.
·      Hur förklaras detta? 
·      Finns det någon motsvarighet till favelorna i Sverige? Motivera ert svar.
·      Hur viktigt är det med av samhället ordnade sociala strukturer som håller samman människor?