Wednesday, September 30, 2015

Din bästa vän blir hastigt och passionerat förälskad och inom ett år blir det stor bröllopsbaluns! Du ska som närmsta vän hålla tal, men känner varken din väns nya make/maka eller dennes familj särskilt väl. Det gäller alltså att hålla tungan rätt i mun!

Modell:

Daniel gör ett hummande läte vid vissa tillfällen i talet. Särskilt när han pauserar. 

Daniels rör vid Victoria vid flera tillfällen, t.ex. när han klappar henne på kinden och kysser henne (05:18 och 06.10) . Effekten av det blir att talet upplevs som mer spontant och hjärtligt. Hans kärlek till henne syns.

Daniel alluderar till en känd folksaga, Grodprinsen, när han säger att "the young man was, maybe not a frog, in the beginning of the fairy talet". Att använda en allusion från sagans värld är ett lyckat grepp. Många upplever det som rätt fantastiskt att att en helt vanlig ung man gifter sig med Sveriges kronprinsessa - nästan som en saga - och därför blir effekten att denna föreställning förstärks. Bröllopet blir som ett sagobröllop!

Monday, September 28, 2015

Del 2 - taltävling

På onsdag är det nästa del i vår taltävling och för att vi ska kunna använda tiden effektivt kommer ni att få titta på exempeltalet innan lektionen den här gången. Talet avslöjar naturligtvis vilken typ av högtidstal det blir den här gången, men den exakta uppgiften får ni först på lektionen.

Titta på talet och försök hitta följande:

En allusion
Ett tretal
Två anaforer

Fundera också på vilket intryck talet gör på dig. Tycker du talet är bra, sådär, eller dåligt? På lektionen ska vi sedan diskutera anledningarna till varför ni tycker så här, innan vi går vidare till andra delen i tävlingen.

Wednesday, September 23, 2015

Mentorstid den 23/9

Matsedeln har inte blivit uppdaterad eftersom Åsa ( i receptionen) var sjuk hela förra veckan. Hon har inte fått matsedeln för denna vecka ännu.

Pauli akademi bjuder till föreläsning med Peter Sunde (Pirate Bay) den 6 oktober, kl. 18.00 i Zablockisalen.

Måndag i v. 40 är det lära-känna-dag för B-spåret och vi samlas 8.30 i aulan.

Jag har meddelat Jessica Laakso om gruppfrånvaro på lektionen i Kommunikation och Ledarskap

Högtidstal - omgång 1

http://www.msn.com/en-us/tv/emmys-video/emmys-2015-viola-davis-wins-best-actress-in-a-drama-series-the-only-thing-that-separates-women-of-color-is-opportunity/vi-AAey6pP

Uppgift 1

Du har precis tagit examen och befinner dig i en hyrd festlokal och alla du känner är inbjudna, vilket innebär allt från 10-åriga kusinen till gamla farfar! Du ska hålla ett kort tacktal riktat mot de i församlingen du känner har hjälpt dig nå dina mål!

Tuesday, September 22, 2015

Gymnasiearbete vecka 39

BAKLÄXA!!!

Det är en minoritet som gjort en projektplan -  deadline var 18/9

Nästan ingen har reflekterat kring frågeställning, begränsningar och definitioner -  deadline var 15/9.

PÅMINNELSE: Fyll i blankett om frågeställning mm och kontakta mediatektet.

Handledning
Alex och Kim

Rebecka

Adam och Ludwig

Anton och Patrick

Albin och Erik

Monday, September 21, 2015

Högtidstal - talanalys

Utifrån ett givet ämne förbereder gruppen ett tal. Läraren utser vilka talarna blir i varje grupp. Förberedelsetiden är 25-30 minuter och talet ska vara 60-90 sekunder långt. Varje grupp poängsätter sedan talen på ett formulär och lämnar in dem till mig. Efter varje tal ska två positiva aspekter av talet lyftas fram - ett som rör talarens framförande och ett som rör talets innehåll.

Varje tillfälle förbereds genom att vi tittar på ett modelltal.

Den grupp som i slutet fått sammanlagt högst poäng vinner fyra biobiljetter.

Följande tas upp:

Anpassning (Intellectio)
Inledning och avslutning (Dispositio)
Röst och kroppsspråk (Elocutio, Etos)
Retoriska figurer (Elocutio)
Memorering (Memoria)
Är det flyt i talet (Memoria)
Känsla och engagemang (Patos)

Om tiden inte hålls dras tio poäng av.

Grupper:
Adam, Albin, Anton, Alfred Ali, Anders, Alex, Caroline Harald, Kim, Hampus, Hanna Elvira, Henrik, Isak, Jakob, Jeff Jonathan, Erik, Ludwig, Mattias Max, Natacha, Rebecka, Simon

Tuesday, September 15, 2015

Gymnasiearbete vecka 38

Mediateket!

Ni som har en arbetsfrågeställning klar ska boka en tid i mediateket för hjälp med informationssökning. Kopiera innehållet i detta dokument över till ett nytt dokument - fyll i det och dela det med.

Handledning

Natcha

Ali

Henrik

Alfred

Max

Hanna

Simon

Suat

Läxa i svenska/ Vad ni ska göra på lektionen i morgon

Det blir ingen vikarie för er i morgon utan i stället en rejäl läxa inför nästa lektion. Läs följande i era ångande nya svenskböcker:

ss. 10-17, 26, 31, 33, 36-38

Dessa sidor handlar om att hålla argumenterande tal. Det ska vi visserligen göra senare under kursen, men just nu är det högtidstal som ska hållas. Innehållet på de sidor jag angivit ovan går lätt att anpassa till den typ av tal ni ska få hålla inom kort.

Ni ska läsa alla sidorna ovan noggrant. På lektionen på måndag ska ni kunna diskutera innehållet och ställa frågor på det. Förbered er på ett sätt som gör detta möjligt, t.ex. genom att anteckna och sammanfatta och notera viktiga saker medan ni läser.

Monday, September 14, 2015

Socilogi

Den individuella observationsinlämningsuppgiften som vissa skulle skriva idag, är inställd då ni har svenska!

Ni får skriva någon annan gång. 

Högskoleprov

Sista anmälningsdatum för höstens högskoleprov är 15/9 OBS i morgon.

Anmälningssidan

Själva provet genomförs lördagen 24/10. Anmälningsavgiften är 450 kr.

Thursday, September 10, 2015

Sociologiuppgift

OBS!

Observationsuppgift.

 

Följande har inte gjort observationsuppgiften:

Adrian, Alexander, Suat, Patryk, Gökcan 

 

Ni ska skriva den på måndag (14/912.00- 13.00 i sal A.219. 

Ni ska ta med er sociologibok, penna.

 

Lycka till. 

Wednesday, September 9, 2015

Kriminologi 10/9

Jag är inte på plats i skolan då jag ska besöka ettorna på Revinge (tävlingsdagen ;).

Ni jobbar vidare med Kriminologi: uppgift statistik BG13AB och BET13

OBSERVERA att flertalet grupper måste utvidga sin undersökning tidsmässigt  (undersök fler dagar) och eller geografiskt (undersök fler län eller kanske hela Sverige) när det gäller händelser hos polisen jämfört med den ursprungliga instruktionen.

PM - svenska

Dags att färdigställa PM:et.

En del av er har fått feedback. Andra inte (av olika skäl). Så här gör vi nu:

  • PM:et ska vara helt färdigt på söndag. Använd detta dokument för att kolla dina text.
  • Din text ska finnas tillgänglig i det dokument jag delat med er som heter "PM - Mockingjay - ditt namn". 
  • Om du inte lämnade in lappen under dagens lektion, måste du på något sätt meddela mig vilka två av de sex områdena du vill ha feedback på.
För sent inlämnade PM, eller PM som inte finns i rätt dokument kommer inte att få feedback. 
Senast två veckor efter deadline ska ni ha fått er feedback.

Om du behöver tillgång till recensionerna av något skäl. Google tidningsnamnet, recensentens namn och filmens namn så dyker de upp i sökresultaten. Ex "mockingjay tove bengtsson svenska dagbladet"

Studiero och motivation

Fotografering: 14/9, kl. 10.50-11.10
Bildpolicy läses här!

Tuesday, September 8, 2015

Kriminologi 8/9

Första uppgiften!

Gymnasiearbete 8/9

Dagens upplägg

1) Introduktion
a) Påminnelse om projektplanen
b) Nytt loggbokstema: frågeställning och avgränsningar och definitioner

2) Handledning

Gökcan

Anders och Saman

Caroline och Elwira

Isak och Mattias

Jeff och Jonatan

Ali

Henrik

Tuesday, September 1, 2015

Gymnasiearbete 1/9

Gymnasiearbete

Steg I: bilda grupp och bestäm ämne

Steg II: Formulera frågeställning

Steg III: Skriv en projektplan

Gymnasiearbete projektplan

Tidsplan