Monday, March 7, 2016

Uppgift - Litterär analys

Uppgift 1

Du läser första terminen vid högskolan. På er kurs har ni läst olika reportage om konflikter som skildras på olika sätt. Din uppgift är att läsa två reportage: “Drömmen om Sverige” av Niklas Orrenius och xxx, och jämföra vilka litterära medel författarna har använt för att skildra konflikten, samt vilka effekter detta får för läsarens uppfattning av konflikten.

Uppgift 2

Du läser första terminen vid högskolan. På er kurs har du fått i uppgift att göra en litterär analys av en reportagebok med stöd av minst två utomstående källor. Syftet med analysen är att belysa för dina kurskamrater hur journalister använder litterära medel för att levandegöra en konflikt i reportageform.

2-4 sidor

Definition av reportage från Ne.se
"När journalistiken blir litteratur" från Helsingborgs dagblad
"Reportageböcker på uppsving" från Kristianstadbladet
"Att bära med sig världen" från minabibliotek.se
"Jenny Nordberg kommer nära utan att bli sentimental" - recension i Sv
"Jenny Nordberg - De förklädda flickorna i Kabul" - recension i DN
"Kriget kryper in under huden" - recension av Zinkpojkar i Aftonbladet.
"Hur understår ni er?" - krönika om Zinkpojkar i Sydsvenskan
"Röster i krig" - recension av Zinkpojkar i Expressen
"Schibbye och Persson väcker viktiga frågor om journalistik" - recension i SvD
"Vännerna i helvetets källare" av Olle Svenning i Aftonbladet

No comments:

Post a Comment