Wednesday, February 17, 2016

Freds- och konfliktkunskap 17/2


A) Permanenta skiljedomstolen i Haag: Grisabådarna
Albin, Ludwig, Kim


B) Fasta mellanfolkliga domstolen i Haag --> Internationella domstolen i Haag: Ålandsfrågan
Alfred, Anton, Isak

C) Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien: Biljana Plavšić 
Adrian, Jeff, Hampus

D) Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda: valfritt fall
Saman, Gökcan, Suat

E) Specialdomstolen för Sierra Leone, Rättegångar mot Röda khemrerna, Tribunalen för Libanon: Hur stödjer Sverige verksamheten?
Jonatan, Henrik, Anders


F) Europadomstolen: valfritt fall där Sverige fällts
Ali, Rebecka

G) Internationella brottmålsdomstolen: Thomas Lubanga
Patryk, Caroline, Elvira
Källor

No comments:

Post a Comment