Friday, June 3, 2016

Freds- och konfliktkunskap och kriminologi

Alla bör ha fått mail från mig med besked om betyg eller där jag efterfrågar komplettering. Gäller både freds- och konfliktkunskap och kriminologi. Om du inte har fått något mail - maila mig och fråga.

OBS att  kompletteringar och eller senkomna uppgifter måste nå mig under helgen - absolut senast söndag 5/6 kl 16.00. MAILA!

Sprid gärna denna info på tex facebook så att den når alla i klassen.

Hälsar
Karolina


No comments:

Post a Comment