Saturday, March 12, 2016

GYA

GYA-rapporten ska skickas in via Urkund. När du är inne i dokumentet väljer du arkiv, därefter väljer du Skicka som e-postbilaga och skickar till: karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se.

No comments:

Post a Comment