Wednesday, March 9, 2016

Freds- och konfliktkunskap 9/3

Regeringen.se: Utrikes- och säkerhetspolitik


Dagens uppgift

1) Klassen delas i par

2) Varje grupp tilldelas ett departement och i förekommande fall vilken del av departementets ansvar eller en kommun.

3) Gruppen ska genom att använd sig av departements och myndigheters hemsidor undersöka vad dessa gör för (att öka) säkerheten i Sverige.

Mer konkreta frågor
a) Vad heter ansvarigt statsråd(minister) eller kommunal/regionråd?

b) Vilka delar av verksamheten (myndigheter, kommunala myndigheter mfl) arbetar med säkerhet/förebygga hot (och kriser)?

c) Vilka specifika uppgifter har departementet, regionen eller kommunen (myndigheterna) när det gäller säkerhet? Vilka aspekter av säkerhet har de ansvar för?A. Försvarsdepartementet

B. Utrikesdepartementet: diplomati

C. Utrikesdepartementet: ekonomi

D. Justitiedepartementet: migration

E. Justitiedepartementet: rättsväsendet

F. Miljö- och energidepartementet: klimat

G. Miljö- och energidepartementet: energi

(H. Region Skåne)

(I. Malmö kommun)

No comments:

Post a Comment