Wednesday, March 16, 2016

Freds- och konfliktkunskap 16/3

Dagens uppgift är att jobba med "Reportagebok freds- och konfliktkunskap".

Du bör ha påbörjat arbetet i det delade dokumentet "Reportagebok freds- och konfliktkunskap  - BG13B - Förnamn Efternamn PAGY"

Ange källor sist i dokumentet dvs reportageboken och de ev andra källor du använder till bakgrunden och om du kollar upp författaren/författarna.


No comments:

Post a Comment