Monday, May 23, 2016

Viktiga datum inför läsårets slut

19/5

Sista dag för avgångselever, att till expeditionen anmäla om de under minst ett år av studietiden aktivt deltagit i arbete som elevskyddsombud eller i elevkårsstyrelsen. För dessa elever utfärdas intyg.

31/5

Sista dag för att ansöka om stipendium ur Stiftelsen Kockums Donationsfond.

1/6

Sista dagen för elever att anmäla att de även vill ha sitt examensbevis på engelska. Formulär finns på GY-elevsidan.

14/6

Samling i klassrummen 10.20
Gemensam avslutning i Latinskolans gamla aula  11.00

Utsparksinformation

No comments:

Post a Comment