Thursday, June 2, 2016

Kriminologi 2/6

Dagens tema är utvärdering! Och farväl till datorerna.

UPPGIFT A
Utvärdera den sista uppgiften i kriminologi "Tillämpa en kriminologisk teori" genom att i ett mail till Karolina svara på frågorna nedan. Skriv kriminologi i ämnesraden.

Vad tyckte du om uppgiften? Varför tycker du det? Ska jag använda den nästa år? Vad behöver förbättras/förändras i uppgiften för att den ska bli bra?

II Var du nöjd med din/er insats? Varför eller varför inte?

III Tyckte du att bedömningen var rättvis?  Varför eller varför inte? Motsvarade det vad du förväntat dig när du tänker på hur mycket (eller lite) arbete du/ni la ner?

IV Fick du några kunskaper eller insikter för framtiden genom denna uppgift? Vilka? Varför eller varför inte?

UPPGIFT B
Utvärdera hela kursen på UTV5                 
Utvärdera även gymnasiearbete

UPPGIFT C
Redigera din/er gymnasiearbetsrapport med tanke på att den ska skrivas ut (på arkivbeständigt papper no less)

UPPGIFT D
Spara i molntjänst eller på extern hårddisk det du vill spara av innehållet på datorn
Ta bort allting personligt från datorn
Logga ur alla konton på din dator
Stäng allt som går att stänga
Lämna in datorn


FRÅGA
Ska vi sjunga studentsången?No comments:

Post a Comment