Monday, April 11, 2016

Religionskunskap 11/4

Övningsfråga inför provet:

Hur kan religion påverka samhällsutveckling till ett mer medmänskligt samhälle (både positivt och negativt). Använd exempel från världsreligionerna.

(kunskapskraven finns i förra inlägget)

Steg 1: gör ett svar på egen hand
Steg 2: jämför med någon annan
Steg 3: ett gemensamt svar hela klassen

https://docs.google.com/document/d/1M9vEiPWP14SjzOWIw1Wt_ObB9Re7iGuy0Y3-vf2QGEY/pub

No comments:

Post a Comment